Utbetaling fra pensjonsavtaler 

Her finner du informasjon om hvem som har rett på utbetaling fra ulike pensjonsavtaler.

Egen pensjonskonto og innskuddspensjon

For egen pensjonskonto/innskuddspensjon skal midlene enten utbetales som alderspensjon til deg, eller til dine etterlatte. Dette følger lov om innskuddspensjon. Resterende kapital skal ved dødsfall først brukes til en årlig barnepensjon på opptil 1G årlig, frem til de fyller 21 år.

Er det mer penger igjen, går de til ektefelle, fraskilt ektefelle, samboer eller registrert partner. Har du ikke barn, samboer, ektefelle eller fraskilt ektefelle, går pengene til dødsboet som en engangssum med 45 prosent beskatning. 

Pensjonskapitalbevis

For pensjonskapitalbevis skal midlene enten utbetales som alderspensjon til deg, eller til dine etterlatte. Dette følger lov om innskuddspensjon. Resterende kapital skal ved dødsfall først brukes til en årlig barnepensjon på opptil 1G årlig, frem til de fyller 21 år.

Er det mer penger igjen, går de til ektefelle, fraskilt ektefelle, samboer eller registrert partner. Har du ikke barn, samboer, ektefelle eller fraskilt ektefelle, går pengene til dødsboet som en engangssum med 45 prosent beskatning.

Ytelsespensjon

For ytelsespensjon er det definert på forhånd om, og eventuelt hvem, som kan ha rett på utbetaling ved dødsfall. Det kan være dekning for ektefelle-, samboer- og/eller barnepensjon for barn under 18 eller 21 år.

Det er egne vilkår som må oppfylles før etterlattepensjon kan utbetales. Det kan også være avtaler uten dekning til etterlatte. Dersom det ikke finnes noen som oppfyller krav til etterlattepensjon fra disse avtalene, vil avtalen avsluttes uten videre utbetaling.

Fripolise og fripolise med investeringsvalg

For fripoliser og fripoliser med investeringsvalg er det definert på forhånd om, og eventuelt hvem, som kan ha rett på utbetaling ved dødsfall. Det kan være dekning for ektefelle-, samboer- og/eller barnepensjon for barn under 18 eller 21 år.

Det er egne vilkår som må oppfylles før etterlattepensjon kan utbetales. Det kan også være avtaler uten dekning til etterlatte. Dersom det ikke finnes noen som oppfyller krav til etterlattepensjon fra disse avtalene, vil avtalen avsluttes uten videre utbetaling.

Hybridpensjon

For hybridpensjon vil etterlatte ikke arve oppspart pensjonskapital. Dersom avtalen inkluderer dekninger som ektefelle-, samboer- og barnepensjon, kan etterlatte likevel ha rett på etterlattepensjon hvis vilkårene for dette er oppfylt.

Hvis ingen har rett til utbetaling, går pengene tilbake til fellesskapet – i praksis til de andre medlemmene i den samme pensjonsordningen. 

Private livsforsikringer

Det er ulike regler for hvem som har rettigheter etter en avtale avhengig av type avtale. Som oftest er det slik at utbetalingen går til navngitt begunstiget eller til ektefelle/partner, subsidiært til arvinger etter lov eller testament.

Hvis den avdøde hadde en privat livsforsikring, trenger vi i de fleste tilfeller skifte/-uskifteattest for å starte utbetaling til etterlatte. Vi sender et informasjonsbrev til etterlatte/ dødsbo for å varsle om hva vi trenger av dokumentasjon

Hvis avdøde hadde forsikringer gjennom et medlemskap i en forening, vil vi ikke nødvendigvis motta informasjon om dødsfallet via folkeregisteret. Hjemmesidene til foreningen vil gi deg informasjon om hvor og hvordan du selv melder fra om dødsfallet.

Gruppeliv- og personalforsikring

Det er ulike regler for hvem som har rettigheter etter en avtale avhengig av type avtale. Som oftest er det slik at utbetalingen går til navngitt begunstiget eller til ektefelle/partner, subsidiært til arvinger etter lov eller testament.

Hvis den avdøde hadde en privat livsforsikring, trenger vi i de fleste tilfeller skifte/-uskifteattest for å starte utbetaling til etterlatte. Vi sender et informasjonsbrev til etterlatte/ dødsbo for å varsle om hva vi trenger av dokumentasjon

Hvis avdøde hadde forsikringer gjennom et medlemskap i en forening, vil vi ikke nødvendigvis motta informasjon om dødsfallet via folkeregisteret. Hjemmesidene til foreningen vil gi deg informasjon om hvor og hvordan du selv melder fra om dødsfallet.

Egen sparing Ekstrapensjon

Beløpet du har spart selv, går selvsagt til arvingene dine. Hvis du har sparing i Ekstrapensjon, som er det spareproduktet Storebrand anbefaler for fleksibel sparing til pensjon, er det i tillegg en forsikring. Det vil si at det ved dødsfall utbetales 105 prosent av spareverdien til arvingene.

IPS Individuell pensjonssparing

Beløpet du har spart selv, blir utbetalt til arvingene dine, i samme rekkefølge som for innskuddspensjon.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.