Pensjonskapitalbevis for deg som er NITO-medlem

Pensjonskapitalbevis er pensjon fra jobber du har hatt tidligere.

Alle med innskuddspensjon har fått en egen pensjonskonto hos pensjonsleverandøren arbeidsgiver har valgt for de ansatte. Hvis du ikke foretok deg noe, ble dine pensjonskapitalbevis automatisk flyttet til din egen pensjonskonto i 2021.

Få NITO-pris og se spareutvalget 

NITO-medlemmer får lavere forvaltningskostnader på utvalgte fond:

 • Storebrands indeksprofiler til 0,40 %
 • Storebrands pensjonsprofiler fra 0,35 til 0,70 %
 • SBL Globale Aksjer Indeks til 0,13 %

For mer informasjon om kostnadene, gå til «Ofte stilte spørsmål».

Jeg ønsker å flytte et pensjonskapitalbevis til Storebrand

Få bedre oversikt, lavere kostnader og god avkastning. Vi hjelper deg i gang. Legg inn kontaktinformasjon, så blir du kontaktet av en rådgiver.

Jeg har allerede pensjons­kapitalbevis i Storebrand

Ta kontakt med oss på telefon  22 31 17 00, så skal vi hjelpe deg med å endre avtalen slik at du får NITO-pris.

Ofte stilte spørsmål om pensjonskapitalbevis

 • add Hva er pensjonskapitalbevis?

  Pensjonskapitalbevis er pensjonspenger som tidligere arbeidsgivere har spart til deg. Du får et pensjonskapitalbevis når du slutter i en jobb. Dersom du har hatt flere arbeidsgivere med innskuddspensjon, har du nok flere pensjonskapitalbevis.

  Hvis du fikk egen pensjonskonto i 2021, ble  pensjonskapitalbevisene dine automatisk samlet på pensjonskontoen din - hvis du ikke reserverte deg mot dette. 

 • add Kan jeg slå sammen flere pensjonskapitalbevis?

  Ja, det er mulig. Da sparer du også administrasjonskostnader, siden du ikke trenger å betale til flere leverandører.

  Hvis du fikk egen pensjonskonto i 2021, ble pensjonskapitalbevisene automatisk en del av egen pensjonskonto - hvis du ikke reserverte deg mot dette.

 • add Når kan jeg ta ut pengene mine?

  Pengene er bundet til pensjonsalder. Du kan starte utbetaling fra dine pensjonskapitalbevis når du går av med pensjon, tidligst fra 62 år. Dette gjelder selv om du blir arbeidsufør før du fyller 62 år. Pengene blir utbetalt sammen med din øvrige pensjon.

 • add Hvordan starter jeg utbetaling?

  I god tid før du skal gå av med pensjon mottar du et brev der ber vi om noen nødvendige opplysninger for å sette i gang pensjonsutbetalingen. Når disse tingene er på plass, starter utbetalingen av pengene til det kontonummeret du har oppgitt.

 • add Hva skjer med pengene hvis jeg dør?

  Ved dødsfall blir beløpet på pensjonskontoen din utbetalt til arvingene dine.

 • add Kan jeg flytte fripoliser med investeringsvalg?

  Det er dessverre ikke mulig å flytte fripoliser inn i egen pensjonskonto. Du har derimot mulighet til å velge investeringsvalg på din Fripolise.

 • add Hva er administrasjonsgebyr og hvorfor må jeg betale dette?

  Administrasjonsgebyr er kostnader forbundet med å administrere avtalen din. I Storebrand betaler du et årlig administrasjonsgebyr på 1 prosent av sparesaldo, men ikke mer enn 400 kroner. Hvis du har flere pensjonskapitalbevis, lønner det seg å samle disse til en avtale for å slippe flere gebyr.

 • add Hvilke kostnader betaler jeg?

  Forvaltningskostnad i indeksprofilene

  Kostnad indeksprofil: 

  0,40 % Storebrand Ekstra Forsiktig Indeks A   
  0,40 % Storebrand Forsiktig Indeks A   
  0,40 % Storebrand Balansert Indeks A   
  0,40 % Storebrand Offensiv Indeks A   
  0,40 % Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A   
     
  Forvaltningskostnad i pensjonsprofilene 

  Kostnad pensjonsprofil:

  0,35 % Storebrand Ekstra Forsiktig I   
  0,45 % Storebrand Forsiktig I   
  0,55 % Storebrand Balansert I   
  0,60 % Storebrand Offensiv I   
  0,70 % Storebrand Ekstra Offensiv I   

  Hvis du velger porteføljen SBL Globale Aksjer Indeks har NITO-medlemmer en forvaltningskostnad på 0,13%

  Administrasjonskostnaden er 0,5 % av saldo, maksimalt 100 kroner årlig.

  Det er ingen kostnader ved fondsbytte.

   

Detaljer om pensjonskapitalbevis

Her kan du lese om fritt sparevalg, hvilke spareprofiler du kan velge mellom og hvordan du enkelt kan gjøre endringer på pensjonskapitalbeviset ditt.
 

 • add Fritt investeringsvalg

  I Storebrand kan du endre pensjonsprofil på pensjonskapitalbeviset ditt helt kostnadsfritt. Med en riktig spareprofil kan du oppnå mye bedre avkastning og dermed mer i pensjon. Du har du mange spennende fond å velge mellom. De ulike fondene har ulike forvaltningshonorar. Dette avhenger først og fremst av den risiko de ulike fondene representerer. Her kan du se en oversikt over fondsutvalget vårt

 • add Utbetaling

  Utbetaling fra pensjonskapitalbevis kan tidligst starte fra 62 år. Utbetalingen må vare i minimum 10 år og frem til fylte 77 år. Hvis årlig pensjonsutbetaling blir mindre enn 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan utbetalingsperioden likevel omgjøres.

 • add Kostnader

  Forvaltningskostnad i indeksprofilene

  Kostnad indeksprofil: 

  0,40 % Storebrand Ekstra Forsiktig Indeks A   
  0,40 % Storebrand Forsiktig Indeks A   
  0,40 % Storebrand Balansert Indeks A   
  0,40 % Storebrand Offensiv Indeks A   
  0,40 % Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A   
     
  Forvaltningskostnad i pensjonsprofilene 

  Kostnad pensjonsprofil:

  0,35 % Storebrand Ekstra Forsiktig I   
  0,45 % Storebrand Forsiktig I   
  0,55 % Storebrand Balansert I   
  0,60 % Storebrand Offensiv I   
  0,70 % Storebrand Ekstra Offensiv I   
     
  Indeksfondet Storebrand Global Indeks F har «NITO-pris»: Forvaltningskostnad på 0,13 %

  Administrasjonskostnaden er 0,5 % av saldo, maksimalt 100 kroner årlig.

  Det er ingen kostnader ved fondsbytte.

   

 • add Slik bytter du spareprofil eller fond

  Det er gratis å bytte pensjonsprofil eller fond.

  1. Logg deg inn på dine personlige sider.
  2. Velg fanen «Pensjon» og menypunkt «Pensjonsavtaler».
  3. Finn avtalen du vil endre spareprofil på.
  4. Trykk på «Vis detaljer», deretter «Endre spareprofil».
 • add Fullstendige vilkår (pdf)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.