Har du formue? Dette må du gjøre før du pensjonerer deg

– Det er lettere å tre inn i pensjonistlivet hvis du har god råd, men det er likevel lurt å planlegge hvordan du skal bruke pengene dine, sier spareekspert Jakob Vårdal i Storebrand.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 10.10.2022
SIST OPPDATERT 10.04.2024

Her er spareekspertens seks råd for deg som skal pensjonere deg med en formue:

1. Skaff deg oversikt

Aller først må du vite hva du har. Få oversikt over gjeld, formue, inntekter og utgifter. 

For mange blir den månedlige inntektsstrømmen vesentlig redusert når de pensjoneres, men for deg som har oppsparte midler kan overgangen bli mindre brå. 

– Formuen gir deg en buffer. Hvis du likevel har et gap mellom inntekter og utgifter, må du finne ut hvilken del av formuen din du skal tære av.


Hva trenger du egentlig som pensjonist?


2. Bestem deg for hva formuen skal brukes til

Du har kanskje spart opp penger gjennom et langt yrkesliv. Nå må du omstille deg og bestemme deg for hva pengene skal brukes til. Skal du bruke av pengene selv, eller skal det gis som arv til neste generasjon?

– Nå bør du ta en fot i bakken. Hva er målene dine? Skal du bevare formuen eller bruke den? 

– Dette er spørsmål du må begynne å tenke på. Hvis du skal gi verdiene videre i arv, kan du ikke tappe av dem. Men hvis dette er verdier du skal bruke som pensjonist, kan du for eksempel selge eller belåne eiendommer for å få en enda romsligere økonomi.


Ønsker du å bli kontaktet av en rådgiver?


3. Finn ut hvordan formuen skal forvaltes

Når du har oversikt over hva du eier, og har laget en langsiktig plan for formuen, bør du bestemme deg for hvordan den skal investeres.

– Pensjonstiden er lang. Mange får 25 år eller mer som pensjonist. Selv om du ikke jobber lenger, kan formuen din fortsette å jobbe for deg, sier Vårdal.

Han illustrerer poenget med et regnestykke. Hvis totalporteføljen din er 20 millioner kroner, og du skal tære av disse over 25 år, sitter du igjen med en årlig utbetaling på omtrent 1,2 millioner med en aksjeandel på 40 prosent. Står alt på bankkontoen, blir utbetalingen nær en million. Regnestykket forutsetter en årlig avkastning på 5,75 prosent.

«
Selv om du ikke jobber lenger, kan formuen din fortsette å jobbe for deg

Jakob Vårdal
produktsjef for sparing i Storebrand

Historisk har aksjemarkedet vært et godt sted å plassere pengene sine. Vårdal understreker at det er få tiårsperioder der bank har slått børs. 

– 25 år er lang tid i aksjemarkedet. Det gir rentes rente-effekten god tid til å virke til din fordel. Hvor du har plassert pengene, får derfor mye å si for handlingsrommet ditt, selv i pensjonsalder, sier han, og legger til at en rådgiver fra Storebrand Formuesrådgiving kan hjelpe deg med å ta gode valg for pengene dine. 

Kvinne som spiller tennis

LIVET ETTER KARRIEREN: Hva slags liv ønsker du å leve som pensjonist? Starten av 60-årene er et perfekt tidspunkt til å begynne å finne svar.

4. Ikke overvurder risikoen

Mange overvurderer risikoen de tar med egen formue. Det er nemlig lett å glemme verdiene du har i eiendom og opparbeidede pensjonsrettigheter fra folketrygden. Dette er en del av formuen din som har lav risiko og tradisjonelt lave svingninger.

– Derfor kan du kanskje flytte mer av det som står i banken inn i aksjefond. Selv i perioder med kraftige fall i aksjemarkedet, har dette lite å si hvis mye likevel er plassert andre steder, sier Vårdal.

5. Finn ut om du skal betale ned lån – eller ikke

Det er ikke noe galt med å ha gjeld – selv i høy alder, mener Vårdal.

– Lån er et verktøy du ikke skal være redd for å bruke, så lenge du har romslig og god økonomi. Skal du pusse opp hytta, for eksempel, kan det være helt fint å ta opp et lån.

Du må selv ta stilling til hvor komfortabel du er med gjelden. Rent praktisk er det en rentekostnad ved å ha lån, men det kan også gi økonomiske fordeler. Blant annet reduserer gjeld netto formue, som kan redusere formuesskatten.

– Gå til banken mens du ennå har arbeidsinntekt. Det er bedre å sende lånesøknaden når du er 65, enn når du er 69. Det gjør det desto viktigere å legge en god pensjonsplan i starten av 60-årene.

6. Prat med familien

Årene før du går av med pensjon, kan også være en god tid til å starte «opplæringen» av neste generasjon, mener Vårdal.

– Snakk om verdiene, hvordan du har bygd dem opp og kunnskapen du har opparbeidet deg. Altfor få snakker om penger og økonomi ved middagsbordet. Siden du sitter på en formue nå, har du trolig noe bra å dele videre, sier han.


Vil du vite mer om Storebrand formuesrådgivning?


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?