Valg av pensjonsleverandør kan gi store besparelser i helsesektoren

En ny rapport fra Oslo Economics – utarbeidet på oppdrag fra Storebrand - viser at pensjonskostnader er en stor del av helseforetakenes økonomi. Selv små prosentvise besparelser i årlige forsikringspremier, vil kunne utgjøre store beløp.  

I en tid med betydelige budsjettutfordringer i de regionale helseforetakene, bør alle muligheter som kan frigjøre midler til flere og bedre helsetjenester utforskes. Å innhente alternative tilbud på pensjonsordningene er en mulighet helseforetakene ikke bør overse.

Rapporten ble lansert på et webinar 29. november.

Innføring i pensjon for offentlig sektor

Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand presenterer en rask innføring. 

Presentasjon av rapporten

Rapporten fra Oslo Economics presenteres av Rolf Sverre Asp, daglig leder i Oslo Economics

Juridiske konsekvenser

Kristian Jåtog Trygstad, partner i Advokatfirmaet Mageli presenterer juridiske konsekvenser.

Kommentarer til rapporten

Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus UiO og assosiert partner i Oslo Economics kommenterer rapporten.


Fant du det du lette etter?