Hybridpensjon — for deg som ansatt

Hybridpensjon er en ny pensjonsordning som kombinerer mulighetene i innskuddspensjon og ytelsespensjon. Den enkelte arbeidsgiver har flere valgmuligheter når ordningen skal etableres.

Hva er hybridpensjon?

  • Er du over 13 år, er du med i bedriftens hybridpensjonsordning.
  • Innbetalingene fra arbeidsgiver er en viss prosent av lønnen din, men for å sikre lik pensjon for kvinner og menn, er det høyere sparing for kvinner.
  • Du kan starte utbetaling fra du er 62 år, utbetalingen varer som regel livet ut.
  • Hvor mye du kan forvente å få utbetalt er avhengig av hvilke betingelser arbeidsgiveren din har valgt for pensjonsordningen.
  • Hvis du dør før alle pensjonspengene er utbetalt, blir det som står igjen utbetalt til forsikringskollektivet og ikke til dine etterlatte.

Mer om hybridpensjon

Investeringsvalg eller garanti

Bedriften kan velge mellom hybridpensjon med investeringsvalg eller hybridpensjon med garanti.

Hvis bedriften velger investeringsvalg, kan den enkelte ansatte påvirke hvordan pensjonspengene investeres.

Hvis bedriften velger en hybridpensjon med garanti, plasseres pensjonspengene i en bestemt pensjonsprofil hvor man er sikret mot negativ verdiutvikling.

Usikker på hva du har?

Vi har laget en nettløsning som samler alle pensjonsavtalene dine på ett sted. Logg deg inn og få full oversikt over hva du har.


Fant du det du lette etter?