Opptjente pensjonsrettigheter når du slutter

Dersom du slutter hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon før du når pensjonsalder, blir du automatisk meldt ut av tjenestepensjonsordningen. I slike tilfeller vil du få en såkalt opptjent pensjonsrettighet til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Er du født i 1962 eller tidligere, må du normalt sett ha vært medlem i minst tre år for å få rett til oppsatt pensjon. Dette omfatter samlet opptjeningstid hos forskjellige arbeidsgivere og ordninger med offentlig tjenestepensjon.

Er du født i 1963 eller senere, med tjenestetid før 2020, får du en oppsatt pensjonsrett for tiden før 2020 dersom samlet opptjeningstid, dvs. både tid før og etter 2020, er minst tre år. Er du født i 1963 eller senere har du ved avsluttet arbeidsforhold rett til pensjon fra den nye offentlige tjenestepensjonsordningen (med opptjening f.o.m. 2020) dersom du ha vært medlem i ett år.

Kravet til medlemstid for rett til oppsatt uførepensjon er tre års opptjening i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Pensjonsbeholdningen blir regulert med lønnsveksten hvert år, dvs. folketrygdens grunnbeløp. Du kan ta ut alderspensjon fra du fyller 62 år.

Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon fra din oppsatte rett avhenger av mange av de samme forholdene som for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon for øvrig. Alderspensjonen fra din oppsatte rett vil også avhenge av bl.a. samordning ved 67 år med eventuell privat avtalefestet pensjon (AFP) og eventuell annen tjenestepensjon.


Fant du det du lette etter?