Så mye koster det å spare i IPS hos oss

Bankene har fått kritikk for å underkommunisere kostnadene i den skattefavoriserte pensjonssparingen, IPS. Kunder i Storebrand får ingen ekstra kostnader.

Av Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL ·

Bankene forteller oss ikke hele sannheten om IPS, uttalte Forbrukerrådet til NRK da IPS ble lansert høsten 2017.

– Pluss-siden kommer tydelig fram, men bankene forteller ikke at store forvaltningskostnader slår sterkt ut når pensjonen skal utbetales, sier fagspesialist for finans i Forbrukerrådet, Geir Ormseth til NRK.

Storebrand er uenig med Forbrukerrådet.

– Det er ingenting spesielt med kostnadene i IPS. Du betaler kun kostnadene knyttet til forvaltning av sparepengene, og de er akkurat de samme som i annen fondssparing. Dette er et marked med mange om beinet og stor konkurranse. Det kommer kundene til gode, sier pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm i Storebrand.


Vet du hva du får i pensjon?


Dette er kostnadene i Storebrands IPS-ordning:

  • Det er ingen kjøps- eller administrasjonsgebyrer i IPS hos oss. Du betaler kun en årlig forvaltningskostnad i de spareprofilene eller fondene du til enhver tid sparer i. Ønsker du å bytte fond, er det selvsagt også gratis.
  • I Storebrands IPS-løsning er vår anbefalte spareløsning «Anbefalt pensjon». Her tilpasser vi aksjeandelen i sparingen automatisk til kundens alder. Frem til man er 43 år er aksjeandelen 80 prosent. Deretter reduseres aksjeandelen gradvis – frem til den ender på 20 prosent ved pensjonsalder.
  • «Anbefalt pensjon» har årlige kostnader på 0,8–1,1 prosent for fordelskunder (de som har tjenestepensjon i Storebrand), avhengig av hvor høy aksjeandel du har. Kostnaden for øvrige kunder er 0,9–1,25 prosent.

– Årsaken til at vi anbefaler en slik løsning, og ikke kun billige indeksfond, er at vi mener en kombinasjon av både aksjer, renter og eiendom gir bedre risikojustert avkastning for kundene våre. I tillegg har våre aktive aksjefond og faktorfond slått sammenlignbare indeksfond over tid. Selv om kostnaden er noe høyere enn indeksfond, har nettoavkastningen til kundene vært høyere, kommenterer Strøm.

  • Du står fritt til å velge de fondene de selv vil: Indeksfond, faktorfond, aktivt forvaltede fond, rentefond, kombinasjonsfond samt vår garantiportefølje.
  • Er du kun opptatt av pris, så kan du velge indeksfond med forvaltningshonorarer på 0,2 til 0,4 prosent i året. Hele listen med fond du kan velge finner du her.

– Poenget er at alle kan gjøre sine egne valg. La gjerne indeksfond være en del av pakken. Da får du en sparing som passer både når det gjelder kostnader og mulighet for avkastning, forklarer pensjonsrådgiveren.

Videre forklarer han:

–  Alle i bransjen oppgir kostnadene i prosent av sparesaldoen, og vårt syn er at nettopp dette gjør det lett for forbrukerne å sammenligne kostnadene. Kostnadene er godt synlige på våre nettsider.

Kunder som har IPS får hvert halvår en enkel og oversiktlig informasjon om innbetalinger og avkastning for siste periode. Her er kostnadene for perioden tydelig spesifisert på en egen linje.

Et eksempel på hva det kan koste:

Har du 100 000 kroner i sparesaldo i «Anbefalt pensjon» og forvaltningskostnaden er 1 prosent, må du betale 1 000 kroner i årlige kostnader.

Benytter vi Finans Norges avkastningsprognoser, som er bygget på de samme prinsipper som Oljefondet, kan du med en sparesaldo på 100 000 kroner, ha en forventet årlig avkastning etter kostnader på 4 000 kroner (tilsvarer 5 prosent avkastning minus 1 prosent i kostnader). Dette gjelder dersom du har investert i Anbefalt pensjon, og vi beregner en gjennomsnitt av kostnader og avkastning over hele spareperioden.


Sjekk om IPS passer for deg


Fakta om IPS

  • Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2021).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2021).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 70 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?