Portrett av mann med lue og snø i skjegget og rød skijakke

Jeg er i 30-årene, kan IPS lønne seg for meg?

IPS er individuell pensjonssparing med skattefordeler. Er det på tide å starte å spare til pensjon på egenhånd?

Av Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL ·

I korte trekk er IPS en spareordning som gir deg skattefordeler i bytte mot at du binder sparepengene til pensjonsalder.

Ønsker du å begynne å spare til pensjon tidlig, er IPS et godt alternativ. Veldig lang sparehorisont gjør at IPS kan være en meget lønnsom spareordning dersom du er villig til å binde deler av sparepengene dine til pensjonsalder.

– Har du penger til overs, kan det være smart å begynne å spare langsiktig i aksje- eller kombinasjonsfond. Hvis du aksepterer å binde en andel av sparepengene til pensjonsalder, så kan du plassere litt i IPS og få skattefordeler det året du sparer, sier pensjonsrådgiver i Storebrand, Øyvind Bendz Strøm.

Du må selv vurdere om vurdere om bindingen er en ulempe eller en fordel for deg. Hvis du er en person som har god råd, men sløser likevel en del, kan IPS sikre at pengene vokser i fred og ro og ikke brukes på noe annet. På den andre side: Blir du skilt, eller vil kjøpe en hytte, får du ikke ut IPS-pengene. Kun dersom du blir ufør, kan du få ut pengene før du blir 62 år.

Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, må du skatte 22 prosent av uttaket, altså det samme som alminnelig inntekt.

«
Du må selv vurdere om bindingen er en ulempe eller en fordel for deg.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

En fordel å starte tidlig å spare til pensjon

Storebrands kunder i 30-årene sparer i snitt cirka 1 000 kroner i måneden i fond.

– Det er en kjempefordel å starte tidlig med langsiktig sparing. Selv beskjedne sparebeløp, for eksempel 200 kroner i måneden, kan gi deg et godt resultat i den andre enden. Ved positiv avkastning får du nemlig stor glede av den såkalte rentes-rente-effekten underveis. Jo flere år pengene dine gir avkastning, desto høyere blir beløpet som du får avkastning av – litt som en snøball som ruller og blir større og større, påpeker Strøm.


Vet du hva du får i pensjon?


«Kari» (34) kan få 22 prosent mer

SPAR DET DU KAN: – Hvis du sparer i IPS, belønner staten deg med skattefordeler. Det er en god oppmuntring. Å komme i gang tidlig er viktig, fordi du da får hjelp av renters rente-effekten, sier pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm i Storebrand. Foto: Storebrand

La oss ta et eksempel: Kari er 34 år, og har akkurat blitt for gammel for BSU-sparing. Hun ønsker å fortsette de gode sparevanene hun hadde i BSU, og viderefører sparingen i IPS. Hun sparer 25 000 kroner i året hvert år (maksbeløpet på BSU) fra hun er 34 til hun er 65 år. Hun får rundt 6 000 kroner (22 prosent av sparebeløpet) lavere skatt det året hun sparer, det vil si at hun får 6 000 kroner i skattefordel året etter som hun kan putte inn i IPS sparingen. Etter 30 år med sparing kan Kari forvente å ha 1 551 000 kroner i sparesaldo etter skatt. Da har vi regnet med at Kari har hatt en årlig avkastning på sparepengene sine på 5,5 prosent i denne perioden, og at hun må skatte 32 prosent av pengene når hun tar de ut.

Hadde Kari spart samme netto sparebeløp i en aksjesparekonto, 19 000 kroner (25 000 – 6 000) årlig i 30 år, ville sparesaldoen etter skatt vært 1 274 000 kroner. Det vil si at Kari ville ha hatt 277 000 kroner mer dersom hun hadde spart i IPS i stedet. Forskjellen skyldes at hun får avkastning på skattefordelen i 30 år , i tillegg til at hun må skatte mindre når hun skal ta ut pengene (22 prosent i IPS vs cirka 32 prosent i fondskonto/aksjesparekonto).

Vi antar at Kari ikke betaler formuesskatt. Hadde hun vært formuende ville forskjellen vært enda større – hele 35 prosent – siden IPS-pengene er unntatt formuesskatt.

Infografikk som viser sparing i IPS versus fondskonto for en30-åring. Dersom du er 35 år og sparer 19500 kroner årlig, vil du få 22 % mer (277 000) når du blir 65 år, dersom du har valgt IPS.

FORUTSETNINGER: Vi forutsetter en avkastning på 5,50 prosent årlig netto nominell avkastning, noe som er i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (tilsvarer våre indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt, 22 prosent i 2020. Avkastningen på aksjesparekonto/fondskonto med 100 prosent aksjer blir beskattet med 31,68 prosent (2020). Formuesskatt er på 0,85 prosent årlig, men IPS er fritatt for formuesskatt. Skjermingsrenten er antatt lik 0,7%. Det er ingen ekstra kostnader i IPS-sparingen. Infografikk: Storebrand.

En fortsettelse på BSU-sparingen

IPS bør egentlig sees på som en naturlig fortsettelse av BSU-sparingen, hvis du har gjort det i 20-årene, fortsetter pensjonsrådgiveren.

– I 30-årene gjelder det å etablere seg på boligmarkedet, og da er sparing i BSU og nedbetaling av eventuelle boliglån obligatorisk. For BSU er dessuten skattereglene enda mer gunstige enn i IPS-ordningen, påpeker Strøm.


Nysgjerrig på hva du får å leve av den dagen du slutter å jobbe?


 

Fakta om IPS

  • Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2021).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2021).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 70 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?