Mann i dress holder foredrag og peker ut i forsamlingen

Hva er IPS?

Ønsker du å spare til pensjon, og samtidig få skattefordeler? Her er det viktigste du trenger å vite om IPS – individuell pensjonssparing.

Av Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL ·

– Sparer du i IPS, kan du få skattefordeler som hjelper deg på veien til en bedre pensjon. Jeg liker å si at IPS er som et kinderegg, med tre fordeler: For det første får du skattefordeler på pengene du har satt inn, og utsatt skatt på avkastningen. For det andre er pengene fritatt fra formuesskatt, dersom du betaler det. For det tredje får du lavere skatt på avkastningen når pengene tas ut, forklarer pensjonsrådgiver og foredragsholder, Øyvind Bendz Strøm (toppbildet).

«
Skattefordelen kan hjelpe deg på veien til en bedre pensjon.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand


Sjekk IPS-kalkulatoren og se hva andre på din alder sparer


Fakta om IPS

  • Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2021).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2021).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 70 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

Videoen viser hva IPS er og hvordan IPS kan gi deg en bedre pensjon

Passer IPS for deg og din livssituasjon?

Vi har regnet på lønnsomheten av IPS, og du får godt betalt for å binde IPS-pengene frem til du blir pensjonist: De fleste kan forvente å få 10 til 20 prosent høyere sparesaldo ved 65 år dersom de sparer i IPS sammenlignet med tilsvarende fondssparing uten bindingstid (fondskonto / aksjesparekonto). Dette forutsetter at du sparer skattefordelen som IPS-sparingen gir.

– Siden skattefordelene i IPS kan gi såpass mye høyere pensjonsutbetalinger, tror jeg mange aksepterer bindingstiden. Bindingstiden sørger også for at pengene står i fred og ro, og ikke brukes på noe annet. Dessuten trenger du ikke binde alle sparepengene i IPS – kun en andel. Start gjerne med noen hundrelapper i måneden om det er det du klarer, så kan du øke etter hvert, påpeker Strøm.

Hvor mye det lønner seg å spare i IPS avhenger blant annet av hvor gammel du er når du starter å spare i IPS. Er du i 30- eller 40-årene kan IPS være aller mest lønnsomt, dersom vi sammenligner denne form for sparing med sparing i ordinær fondskonto. Er du i 50- eller 60-årene kan det også være fordeler med å spare i IPS

Kari (34) og Eva (45) kan få 22 prosent mer

Kari er 34 år, og opplever at hun har god nok økonomi til at hun ønsker å starte å spare til pensjon. Hun liker tanken på at pengene går utelukkende til pensjonssparing, og har tatt vurderingen at hun ikke trenger å ta ut noen av disse pengene før hun er 62 år. Hun går inn på storebrand.no, oppretter en spareavtale i IPS, og sparer 25 000 kroner i året hvert år (maksbeløpet på BSU, for det har hun klart å spare tidligere) fra hun er 34 til hun er 65 år. Altså, hun sparer i overkant av 2 000 kroner i måneden til pensjon i IPS.

SPARING I IPS: Et par tusen kroner til IPS i måneden kan utgjøre store summer. Illustrasjonsfoto

Hun får rundt 6 000 kroner (22 prosent av sparebeløpet) lavere skatt det året hun sparer, det vil si at hun får 6 000 kroner i skattefordel året etter som hun kan putte inn i IPS sparingen. Etter 30 år med sparing kan Kari forvente å ha 1 551 000 kroner i sparesaldo etter skatt. Da har vi regnet med at Kari har hatt en årlig avkastning på sparepengene sine på 5,5 prosent i denne perioden, og at hun må skatte 22 prosent av pengene når hun tar de ut.

Hadde Kari spart samme netto sparebeløp i en aksjesparekonto, 19 000 kroner (25 000 – 6 000) årlig i 30 år, ville sparesaldoen etter skatt vært 1 338 000 kroner. Det vil si at Kari ville ha hatt 277 000 kroner mer dersom hun hadde spart i IPS i stedet. Forskjellen skyldes at hun får avkastning på skattefordelen i 30 år , i tillegg til at hun må skatte mindre når hun skal ta ut pengene (22 prosent i IPS vs cirka 32 prosent i fondskonto/aksjesparekonto). Vi antar at Kari ikke betaler formuesskatt. Hadde hun vært formuende ville forskjellen vært enda større – hele 35 prosent – siden IPS-pengene er unntatt formuesskatt.

«
Siden skattefordelene i IPS kan gi såpass mye høyere pensjonsutbetalinger, tror jeg mange aksepterer bindingstiden. Bindingstiden sørger også for at pengene står i fred og ro, og ikke brukes på noe annet.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

Infografikk som sammenligner IPS og Fondskonto. Regneeksemplet viser at Kari på 34 år vil ha 22 % høyere sparesaldo når hun fyller 65 år dersom hun velger IPS fremfor Fondskonto.

FORUTSETNINGER: Vi forutsetter en avkastning på 5,50 prosent årlig netto nominell avkastning, noe som er i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (tilsvarer våre indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt, 22 prosent i 2021. Avkastningen på aksjesparekonto/fondskonto med 100 prosent aksjer blir beskattet med 31,68 prosent (2021). Formuesskatt er på 0,85 prosent årlig, men IPS er fritatt for formuesskatt. Skjermingsrenten er antatt lik 0,7%. Det er ingen ekstra kostnader i IPS-sparingen. Infografikk: Storebrand.


Vet du hvor mye du får i pensjon?


Spar det du klarer til pensjon

IPS-ordningen legger til rette for at du kan spare inntil 40 000 kroner i året. Gjør du det, får du 8 800 kroner i skattefordel neste år, altså 22 prosent fradrag i alminnelig inntekt. Det vil si: For hver 1000-lapp du sparer, får du 220 kroner i skattefordel neste år. Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, blir uttaket beskattet som alminnelig inntekt (22 prosent i 2021).

Du kan selvsagt tilpasse sparingen etter lommeboka di. Sparer du for eksempel en tusenlapp hver måned, får du nesten 3000 kroner i skattefordel hvert år du setter inn nye penger.

– Nå får du, enkelt sagt, råd til å spare mer til pensjon. Se for deg dette: Fra og med det andre året du sparer i IPS, kan du hvert år sette inn det du får i skattefordel, og på den måten ta mindre fra egen lomme. Man kan si at staten hjelper deg med å spare til pensjon, da de i realiteten låner deg én femtedel av sparebeløpet – rentefritt, forteller Strøm.

Alternativet til IPS er fleksibel sparing i fond, som for eksempel Ekstrapensjon. Du må altså ta et valg. Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Du kan selv velge når du vil slutte å spare, eller om du vil justere sparebeløpet underveis, men du kan altså ikke begynne å bruke sparepengene før du fyller 62 år. Sparer du langsiktig i bank eller andre fond og spareløsninger, har du mulighet til å ta ut pengene når som helst.

– Du må selv vurdere om vurdere om bindingen er en ulempe eller en fordel for deg. Hvis du er en person som har god råd, men sløser likevel en del, kan IPS sikre at pengene står i fred og ro og ikke brukes på noe annet. På den andre side: Blir du skilt, eller vil kjøpe en hytte, får du ikke ut IPS-pengene. Kun dersom du blir ufør, kan du få ut pengene før du blir 62 år, påpeker Strøm.


Nysgjerrig på hva du får å leve av den dagen du slutter å jobbe?


 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?