Lykkelig eldre par på en strand.

Tre grunner til å flytte pensjonen din til Storebrand

Du skal leve av pensjonen din når du slutter å jobbe. Derfor er det viktig at den forvaltes godt underveis.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 20.10.2022
SIST OPPDATERT 12.03.2024

Mer enn 250 års erfaring, avkastning i toppklassen og verktøy som hjelper deg å få kontroll på pensjonen din.

Det er noen av grunnene til å velge Storebrand som pensjonsleverandør, mener Carina Meyer-Borgen, produktsjef for pensjon i Storebrand.

1) Gode digitale verktøy

Pensjonen din består av mange deler. Du har rettighetene dine i folketrygden, pensjon fra arbeidsgiver og det du sparer selv. Gjennom tjenesten Smart pensjon får du full oversikt og kontroll over pensjonen din. 

– Med Smart pensjon kan du sjekke hvor mye du kan forvente å få utbetalt ved ulike aldre, enten du ønsker å pensjonere deg som 62-åring eller 70-åring, sier Meyer-Borgen.

– Tjenesten gjør pensjon mer gøy. Det er mulig å leke seg og se hvordan pensjonen endrer seg i ulike situasjoner.

Slik får du også sett hvordan pensjonen din utbetales over tid. Mange er ikke klar over at enkelte pensjonsavtaler ikke betales ut så lenge du lever. Derfor er det lurt å vite hvor stor pensjonen din er og hvordan du kan påvirke den selv.

– Det du får utbetalt første året som pensjonist er ikke nødvendigvis det du får utbetalt gjennom hele pensjonstiden. Med Smart pensjon får du dette visualisert på en enkel og oversiktlig måte. Da vet du om du bør spare mer selv, eller om du har nok, og når det er riktig for deg å ta ut din pensjon, sier hun.


Test Smart pensjon


Ved å spre risikoen har vi klart å hente inn den ekstra avkastningen
Carina Meyer-Borgen
produktsjef for pensjon i Storebrand

2) Avkastning i toppklasse

Storebrand forvalter over 1000 milliarder kroner. Det gjør oss til Norges største kapitalforvalter etter Oljefondet og gir oss tilgang på eksperter og analyser få andre har.

Disse musklene viser seg også i avkastningen. I år, som flere år tidligere, har Storebrands pensjonsprofiler vært blant de med aller best avkastning.

infografikk-pensjonsprofiler-avkastning-5-ar-31.12.2023.png
Infografikk som viser årlig gjennomsnittlig avkastning i pensjonsleverandørenes pensjonsprofiler med moderat risiko. Tallene er per 31.12.2023, er oppgitt før kostnader og gjelder siste 5 år.

Pensjonsprofilen med flest kunder, Storebrand Balansert, har levert bedre avkastning enn konkurrentene over både tre og fem års tid.

– Du ser på den historiske avkastningen at vi har gjort noe riktig. For å lykkes over så lang tid som vi har gjort, nytter det ikke å bare være dyktige i gode tider. Vi må levere i dårlige tider også, sier Meyer-Borgen.

– Storebrand har Norges største og eldste forvaltermiljø. Særlig nå som det er humpete og ruglete tider i aksjemarkedene, kan det lønne seg å ha en erfaren forvalter som har vært her lenge.

En av suksessformlene bak de gode resultatene ligger i hvordan pensjonsprofilene er bygget opp, mener Meyer-Borgen. De er godt balanserte og består av globale aksjer, rentepapirer, eiendom og unoterte aksjer (private equity).

– Ved å spre risikoen har vi klart å hente inn den ekstra avkastningen, sier hun.


Lurer du på hva du får i pensjon?


3) Trygghet og lang erfaring

Pensjon er langsiktig tenkning i praksis. Først skal du spare til pensjon i 30-40 år, deretter skal du tappe av pensjonen i kanskje 20-30 år til. Fra den første kronen spares, til den siste kronen betales ut, kan det ha gått over 60 år. 

Langsiktig tenkning vet Storebrand en hel del om. Vi har tross alt holdt på siden 1767, da vi startet under navnet Norges Brannkasse. Med erfaring kommer trygghet og kompetanse. Vi har vært her i over 250 år, og vi skal være her i 250 år til.

– Pensjon er pengene vi skal leve av når vi ikke jobber lenger. Da er det viktig at den forvaltes godt underveis, uansett hvor lenge det skulle være, sier Meyer-Borgen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?