Heidi Skaaret, konserndirektør i Storebrand, utenfor Storebrand sine kontorer på Lysaker.
Foto: Storebrand

Tre grunner til at egen pensjonskonto er godt nytt

Snart får du bedre oversikt over pensjonen din, samtidig som du lettere kan tilpasse hvordan du sparer – alt uten at du trenger å foreta deg noe som helst.

Av Stian Falk
ARTIKKEL ·

1,4 millioner nordmenn får snart samlet pensjonen sin i en egen pensjonskonto som følger deg gjennom arbeidslivet. Endringen trer i kraft i 2021 og skjer helt automatisk – ved at oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold flyttes inn i den nåværende ordningen din.

– Dette er et kraftig virkemiddel, og det gagner pensjonssparerne. Problemet er at folk flest synes pensjon er vanskelig å ta tak i. Resultatet er at mange går glipp av fordelene det gir å ha alt samlet på ett sted, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand.

For selv om vi har kunnet flytte gamle pensjonskapitalbevis selv i mange år, er det relativt få som benytter seg av muligheten.

Det er særlig tre grunner til at Storebrand støtter initiativet, forklarer Skaaret:

1. Det blir lettere for den enkelte å få oversikt over egen pensjonsopptjening

2. Det blir enklere å tilpasse investeringsvalg og risikoprofil

3. Mange vil spare penger på å samle pensjonskapitalen på én konto

«
Problemet er at folk flest synes pensjon er vanskelig å ta tak i. Resultatet er at mange går glipp av fordelene det gir å ha alt samlet på ett sted.

Heidi Skaaret
konserndirektør i Storebrand

Endringene skjer automatisk, med mindre du aktivt reserverer deg for å velge pensjonsleverandør på egenhånd. Skaaret tror egen pensjonskonto vil gjøre det lettere for folk å sette seg inn i hva pensjonssparing handler om.

– Dette er et tema som har stor betydning for livene våre, selv om vi ikke alltid tenker på det i hverdagen.


Vil du ha full oversikt over pensjonen din?


Enklere pensjon for flere

Mange forholder seg passivt til pensjon, men flere ordninger gir deg allerede i dag mulighet til å velge hvordan du sparer. Har du for eksempel innskuddspensjon, som de fleste i privat sektor har, kan du blant annet velge grad av risiko som igjen kan påvirke avkastningen.

– Er du 40 år, kommer nesten halvparten av pensjonsutbetalingen fra avkastningen på sparingen din. Derfor er det mye å hente på å ta gode investeringsvalg. Når du får alt samlet på én konto, blir dette enklere å gjøre for den totale pensjonssparingen din, sier Skaaret.

Innføringen av egen pensjonskonto er spesielt en gladnyhet for unge og for arbeidstakere på korttidskontrakter. For sammen med innføringen av egen pensjonskonto så bortfaller de gamle reglene om at man må ha vært ansatt i 12 måneder for å beholde pensjonsopptjeningen.

«
Er du 40 år, kommer nesten halvparten av pensjonsutbetalingen fra avkastningen på sparingen din. Derfor er det mye å hente på å ta gode investeringsvalg.

Heidi Skaaret
konserndirektør i Storebrand

Start planleggingen i dag

Å sikre en god økonomi som pensjonist er en miks mellom gode spareordninger og en godt planlagt privatøkonomi.

– Et eksempel på god planlegging er å ha et bevisst forhold til hvor mye gjeld du kan betjene som pensjonist og nedbetale gjeld deretter. Pensjonsinntekten er som regel lavere enn den du er vant til som yrkesaktiv – kanskje helt ned mot halvparten.

Har du behov for å spare litt ekstra for å få pensjonisttilværelsen du ønsker deg, er IPS en svært gunstig form for sparing for mange.

– Er du fortsatt i etableringsfasen, bør du likevel prioritere nedbetaling av lån du starter bundet sparing til pensjon, oppfordrer Skaaret.


Med IPS kan du spare til pensjonen din og samtidig få skattefordeler


Men selv om ordningen med egen pensjonskonto ikke trer i kraft før neste år, trenger du ikke vente med å ta grep om pensjonen din.

– En ting alle kan vurdere er å samle alle pensjonskapitalbevis i én og samme avtale for å få bedre oversikt og lavere kostnader, avslutter hun.

På norskpensjon.no finner du alle avtalene dine som du enkelt kan samle her.

NB! Pensjonskonto vil gjelde for arbeidstakere med innskuddspensjon i privat sektor. Ordningen inkluderer ikke ytelsespensjon og fripoliser.


Fant du det du lette etter?