Lars-Erik Eriksen, leder for bedriftsmarked i Storebrand.

Tre grunner til at egen pensjonskonto er godt nytt

Nå får du bedre oversikt over pensjonen din, samtidig som du lettere kan tilpasse hvordan du sparer – alt uten at du trenger å foreta deg noe som helst.

Av  Stian Falk
ARTIKKEL · PUBLISERT 05.01.2021

I januar fikk 1,5 millioner nordmenn sin egen pensjonskonto. Innføringen skjedde, i første omgang, ved at innskuddspensjonsordningen endret navn til egen pensjonskonto. Det neste som skjer, er at oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold, såkalte pensjonskapitalbevis, også blir en del av egen pensjonskonto. Det skjer automatisk i løpet av 2021, hvis du ikke reserverer deg mot det.

– Dette er et kraftig virkemiddel, og det gagner pensjonssparerne. Problemet er at folk flest synes pensjon er vanskelig å ta tak i. Resultatet er at mange går glipp av fordelene det gir å ha alt samlet på ett sted, sier Lars-Erik Eriksen, Storebrands leder for salg i bedriftsmarkedet.

For selv om vi har kunnet flytte gamle pensjonskapitalbevis selv i mange år, er det relativt få som benytter seg av muligheten.

Det er særlig tre grunner til at Storebrand støtter initiativet, forklarer Eriksen:

1. Det blir lettere for den enkelte å få oversikt over egen pensjonsopptjening

2. Det blir enklere å tilpasse investeringsvalg og risikoprofil

3. Mange vil spare penger på å samle pensjonskapitalen på én konto

«
Problemet er at folk flest synes pensjon er vanskelig å ta tak i. Resultatet er at mange går glipp av fordelene det gir å ha alt samlet på ett sted.

Lars-Erik Eriksen
leder for salg i bedriftsmarkedet i Storebrand

Endringene skjer automatisk, med mindre du aktivt reserverer deg for å velge pensjonsleverandør på egenhånd. Eriksen tror egen pensjonskonto vil gjøre det lettere for folk å sette seg inn i hva pensjonssparing handler om.

– Dette er et tema som har stor betydning for livene våre, selv om vi ikke alltid tenker på det i hverdagen.


Vil du vite mer om egen pensjonskonto?


Enklere pensjon for flere

Mange forholder seg passivt til pensjon, men flere ordninger har lenge gitt deg mulighet til å velge hvordan du sparer. Har du for eksempel innskuddspensjon, eller egen pensjonskonto som det heter nå, kan du blant annet velge grad av risiko som igjen kan påvirke avkastningen.

– Er du 40 år, kommer nesten halvparten av pensjonsutbetalingen fra avkastningen på sparingen din. Derfor er det mye å hente på å ta gode investeringsvalg. Når du får alt samlet på én konto, blir dette enklere å gjøre for den totale pensjonssparingen din, sier Eriksen.

Innføringen av egen pensjonskonto er spesielt en gladnyhet for unge og for arbeidstakere på korttidskontrakter. For sammen med innføringen av egen pensjonskonto så bortfaller de gamle reglene om at man må ha vært ansatt i 12 måneder for å beholde pensjonsopptjeningen.

«
Er du 40 år, kommer nesten halvparten av pensjonsutbetalingen fra avkastningen på sparingen din. Derfor er det mye å hente på å ta gode investeringsvalg.

Lars-Erik Eriksen
leder for salg i bedriftsmarkedet i Storebrand


Appen Mine penger gir deg oversikt


Start planleggingen i dag

Å sikre en god økonomi som pensjonist er en miks mellom gode spareordninger og en godt planlagt privatøkonomi.

– Et eksempel på god planlegging er å ha et bevisst forhold til hvor mye gjeld du kan betjene som pensjonist og nedbetale gjeld deretter. Pensjonsinntekten er som regel lavere enn den du er vant til som yrkesaktiv – kanskje helt ned mot halvparten.

Har du behov for å spare litt ekstra for å få pensjonisttilværelsen du ønsker deg, er IPS en svært gunstig form for sparing for mange.

– Er du fortsatt i etableringsfasen, bør du likevel prioritere nedbetaling av lån før du starter bundet sparing til pensjon, oppfordrer Eriksen.


Med IPS kan du spare til pensjonen din og samtidig få skattefordeler


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?