Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP er en pensjonsordning knyttet til arbeidsplassen din. Den finnes både i privat og offentlig sektor, men ordningene er ulike. Hvis du er usikker på om du har AFP, bør du snakke med arbeidsgiveren din.

Kort om pensjonsordningen

AFP er en livsvarig pensjon. Pensjonen beregnes på grunnlag av alle år med registrert inntekt til du fyller 61 år.

Privat sektor

 • Noen bedrifter har en tariffavtale som omfatter AFP.
 • For å ha krav på AFP må du ha det i 7 av de siste 9 årene før du fyller 62 år.
 • Du kan fortsette å jobbe samtidig som du tar ut AFP.
 • Senere uttak fører til økt pensjon.
 • Les mer på www.afp.no

Offentlig sektor

 • Alle offentlig ansatte i stat og kommune har AFP.
 • Du kan ikke fortsette å jobbe fullt mens du tar ut pensjon.
 • Du får fradrag i pensjon om du overstiger et gitt inntektsbeløp.
 • Senere uttak fører til økt pensjon.
 • Les mer hos www.nav.no
Foto: Camilla Leikvoll.

Vet du hva du får utbetalt i pensjon?

Få full oversikt med pensjonskalkulatoren vår. Den samler alle pensjonsavtalene dine på ett sted, og viser deg hvor mye du får utbetalt hver måned.

Ofte stilte spørsmål

 • add Taper jeg AFP-penger på å jobbe redusert stilling?

  Det er ikke noe krav at du må ha en 100 prosent stilling – minimum er 20 prosent. Men AFP opptjenes på bakgrunn av lønnsinntekt, så det er en fordel å jobbe 100 prosent.

 • add Kan arbeidsgiver pålegge meg å gå av?

  Nei, du kan verken pålegges å ta ut AFP eller alderspensjon. Men hvis arbeidsgiveren din tilbyr deg en førtidspensjon/gavepensjon, kan de stille spesifikke betingelser. Vær veldig oppmerksom på at du kan miste AFP dersom du starter pensjoneringen før du har fått innvilget AFP.

 • add Når er «siste frist» for å begynne i en AFP-bedrift?

  For å ha rett til privat AFP, må du ha jobbet i en AFP-bedrift i 7 av de siste 9 årene. Dette må skje før du fyller 62 år. Det betyr at «siste frist» er 54 år. Flere vilkår må være oppfylt for å få privat AFP. Du kan lese mer om dette på www.afp.no.

Husk!

Du kan miste AFP hvis du tar sluttpakke eller bytter jobb.

Portrettfoto: Av Carry Christine Solie, pensjonsekspert i Storebrand.

Dette bør du vite om Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP er en gullkantet ordning for de som er omfattet av den. Det er imidlertid flere ting du bør være oppmerksom på for å ikke miste retten på millionbeløp. LO og NHO ønsker å endre ordningen slik at flere får AFP. 


Fant du det du lette etter?