Lars-Erik Eriksen, leder for salg i bedriftsmarkedet i Storebrand.

Skreddersydd sparing - helt enkelt

«Anbefalt pensjon» er spareløsningen som automatisk gir deg det beste fra to verdener: God avkastning når du tåler risikoen, og trygghet når du trenger det.

Av  Stine Pjaaten/Newslab
ARTIKKEL · PUBLISERT 14.10.2019

Reiser og eksotiske opplevelser. Kvalitetstid med familie og venner. Tid til å engasjere seg i samfunnsnyttige formål. Det er ikke vanskelig å drømme seg bort til en pensjonstilværelse med anledning til å gjøre akkurat det man har lyst til – så lenge man har råd.

Til syvende og sist handler sparing til pensjon om én ting: Å kunne opprettholde den levestandarden vi ønsker når vi slutter å jobbe.

For å få høyest mulig avkastning på pengene du sparer, og mest mulig utbetalt, må pengene plasseres der de vokser mest. Og dette gjør spareprofilen «Anbefalt pensjon» automatisk for deg.

– «Anbefalt pensjon» tilpasser sparingen til alderen din. Som ung sparer du mest i aksjer, og når du nærmer deg pensjonsalder sparer du mest i rentepapirer – dette skjer automatisk, forklarer Lars-Erik Eriksen, som er leder for bedriftsmarkedet i Storebrand.

Du starter med 80 prosent i aksjer, og 20 prosent i eiendom og rentepapirer. I takt med at du blir eldre, blir pengene gradvis flyttet over fra aksjer til rentepapirer – som ligner på banksparing. På den måten sikres den oppsparte pensjonen din når du nærmer deg pensjonsalder.


Riktig plassering til riktig tid


MODELLEN: Grafikken viser hvordan aksjeandelen automatisk tilpasses til din alder når du sparer i «Anbefalt pensjon». Infografikk: Storebrand

Grunnen til at det fordeler seg på den måten, er at aksjesparing er trygt over tid. Når du er ung, og det er lenge til pensjonsalder, er det ingen grunn til la seg å stresse av at markedene svinger. Det å eie aksjer gjør dessuten at du tar del i verdiskapningen som skjer i samfunnet.

– All historikk viser at aksjemarkedet gir deg best avkastning over tid, konstaterer Eriksen.

– Når du blir eldre derimot, og snart skal bruke pengene, er det lurt å redusere andelen aksjer for at fall i markedet ikke skal spise opp en stor andel av pensjonen din.


Lurer du på hvor mye du får i pensjon?


Kundene er glade for en tydelig anbefaling

Eriksen var selv den som hadde ideen til spareløsningen «Anbefalt pensjon», og har vært med og utviklet den siden starten i 2012. Bakgrunnen var at Storebrand så at unge hadde altfor lite aksjer i sparingen sin.

– Vi trodde at flere unge skulle velge en mer offensiv spareportefølje. Mange synes det er vanskelig å ta aktive valg når det kommer til sparing, og de er redde for å ta en risiko, forteller Eriksen.

«
De jeg snakker med er veldig glade for å få en tydelig anbefaling. Mange synes det er vanskelig å ta aktive valg selv når det kommer til sparing.

Lars-Erik Eriksen
leder for bedriftsmarkedet i Storebrand

– Når du sparer store deler av pengene i aksjer, vil de vokse i takt med markedet. Da slipper du å risikere at inflasjon gjør at pengene dine blir mindre verdt – for du ønsker jo å beholde kjøpekraften din når pengene skal tas ut.

– Hva om markedet snur, og aksjene synker i verdi?

– Det er riktig at aksjemarkedet svinger, men selv om det er perioder med nedgang, øker børsen historisk sett i verdi over tid. Sparer du i banken står de trygt der, men verdien på pengene følger ikke inflasjonen i samfunnet.

– Når vi investerer, plasserer vi pengene i fond med ulik aksjeandel. Ved å kombinere ulike fond tilpasser vi sparingen til alderen din, nettopp for å redusere risikoen for deg som kunde, forklarer Eriksen.


Tjenesten Smart pensjon gir deg oversikt


Mann med pc

MANNEN BAK: Lars-Erik Eriksen var den som hadde ideen til spareløsningen «Anbefalt pensjon», og har vært med og utviklet den siden starten i 2012.

Da Storebrand innførte «Anbefalt pensjon» i 2012, var de først i bransjen med en spareløsning som gjør automatiske investeringsvalg for sparepengene dine. Eriksen har inntrykk av at kundene setter pris på å bli guidet i riktig retning.

– De jeg snakker med er veldig glade for å få en tydelig anbefaling. Vi opplever også at de forstår logikken bak løsningen, og at de klarer kunststykket å sitte stille i båten når markedet svinger.

I dag har 350 000 av Storebrands kunder «Anbefalt pensjon». Eriksen forteller at det har resultert i at de yngre kundene eier betydelig mer aksjer enn hva de gjorde tidligere.

Fra du er 55 til 70 år går aksjeandelen gradvis ned fra 80 til 20 prosent.

Ifølge Eriksen gir dette deg en høyere forventet avkastning – ikke minst fordi hoveddelen av avkastningen skapes sent i yrkeslivet, når du har mest sparepenger.

I dag både jobber og lever vi lenger, og når du er 55 år gammel er det fortsatt mange år til du skal gå av med pensjon. Derfor er dette en spareløsning som passer for de aller fleste, mener Eriksen.

«Anbefalt pensjon» er en spareløsning både for bedriftsmarkedet, og for deg som sparer privat. Ønsker du å spare med «Anbefalt pensjon», kan du enkelt endre til denne løsningen selv inne på dine sider hos Storebrand.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?