Sparing – kom i gang i dag

Gode sparevaner gir deg en sunn økonomi og større frihet. Vi hjelper deg i gang med sparingen – enten du ønsker å spare et engangsbeløp eller opprette en spareavtale.

Spar smart i indeksfond

Kom i gang med sparingen i dag: Storebrand Global ESG Plus A er et rimelig, indeksnært aksjefond som investerer i selskaper som vi mener er best mulig rustet for å møte fremtidens utfordringer.

Ønsker du å velge selv?

Vi leverer et helhetlig utvalg fond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksfond. Vårt overordnede mål er å gi god avkastning til rett pris.

Snakk med en rådgiver

Har du spørsmål om sparing? Våre dyktige rådgivere har lang erfaring og hjelper deg gjerne. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang.

Kontakt oss
test
Øyvind Bendz Strøm
Storebrand

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.