Vurderer du tidlig uttak av pensjon?

Tidligere var pensjon noe du fikk den dagen du sluttet å jobbe. Slik er det ikke lenger. Nå kan du ta ut pensjon samtidig som du jobber, hvis du ønsker det.

Tidlig uttak av alderspensjon fra folketrygden

Pensjonen din består av alderspensjon fra folketrygden, fra din nåværende og tidligere arbeidsgivere, samt egen sparing.


Velg tidspunkt og hvor mye du vil ta ut

Du kan ta ut pensjon fra folketrygden fra du fyller 62 år. For å ta ut alderspensjon før du har fylt 67 år, må du ha tilstrekkelig opptjening. Såfremt du ikke har stått lenge utenfor arbeidslivet, eller jobbet mye deltid, så vil dette normalt ikke være et problem.

Du velger også hvor mye av folketrygden du ønsker å ta ut. Det er mulig å ta ut alderspensjon med en uttaksgrad på 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent.

Hvordan påvirkes størrelsen på pensjonen av tidspunktet for uttak?

Din pensjon fra folketrygden avhenger av tre ting:

 • Hvor mange år du har jobbet
 • Hvor høy inntekt du har hatt
 • Når du tar ut pensjonen

Verdien av pensjonen du ikke har tatt ut, økes årlig tilsvarende lønnsveksten i Norge (G-regulering). Pensjon du har tatt ut, som er under utbetaling blir regulert med lønnsvekst minus 0,75 % (altså noe lavere).

Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som gir mest i pensjon i kroner og øre. Tror du at du kommer til å leve lenger enn gjennomsnittet, taler det for å vente med uttaket. Tror du at du vil leve en del kortere enn gjennomsnittet, taler det for å ta ut pensjon tidlig.

NAV: Når bør jeg ta ut alderspensjon

Tidlig uttak av alderspensjon fra arbeidsgiver

 • Hvilke pensjonsordninger finnes?

  Jobber du, eller har du jobbet, i privat sektor har du pensjonsrettigheter fra en innskudds- eller en ytelsespensjonsordning. Noen vil også ha pensjonsrettigheter fra en hybridpensjonsordning (også kalt forsikret tjenestepensjon).

  9 av 10 ansatte i privat sektor har en innskuddspensjonsordning. Mange har likevel pensjonsrettigheter fra en ytelsespensjonsordning fra tidligere arbeidsgivere eller fra nåværende arbeidsgivers tidligere pensjonsordning. Pensjon fra tidligere arbeidsgiver/pensjonsordning har et eget navn. Pensjonsordninger:

  • Pensjonsordning
  • Ytelsespensjon
  • Innskuddspensjon
  • Hybridpensjon
  • Tidligere opptjent pensjonsrettighet
  • Fripolise
  • Pensjonskapitalbevis
  • Pensjonsbevis
 • Hvem styrer tidspunkt for pensjon og mye du kan ta ut?

  Du velger tidspunkt og hvor mye du vil ta ut. Som hovedregel kan du ta ut pensjon fra du fyller 62 år. I tillegg til å velge når du vil ta ut pensjon, kan du også velge hvor mye du vil ta ut. Det er begrensninger på hvor lave årlige beløp som utbetales. Det kan påvirke uttaksgraden og hvor tidlig du kan ta ut pensjonen. Om det gjelder for deg, kan våre rådgivere hjelpe deg med.

 • Hva påvirkes av tidspunktet for uttak?

  Ytelsespensjon og fripoliser

  Jo før du tar ut pensjonen, desto lavere blir den årlige pensjonsutbetalingen. Det vil det lønne seg å ta ut pensjon tidlig om du tror at du ikke vil leve så lenge. Tror du at du vil leve lenge, vil det lønne seg å vente med å ta ut pensjonen.

  Innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis

  Her kan du velge utbetalingslengden selv, med noen begrensninger. Årlig pensjon blir lavere jo lengre utbetalingsperiode du velger. Pensjonen må minimum utbetales til 77 år og minimum i 10 år. Det betyr at dersom du starter uttak når du er 62 år blir utbetalingsperioden lenger enn om du venter.

  Mange har imidlertid få år med opptjening i en innskuddsordning. Det utbetales ikke mindre enn 20 % av grunnbeløpet i årlig pensjon fra en innskuddspensjonsavtale eller pensjonskapitalbevis. Dersom pensjonssaldoen er lavere enn det som må til for å utbetale pensjon til 77 år/i 10 år, vil utbetalingsperioden bli kortere. Det vil si den blir utbetalt over en periode på mindre enn 10 år.

Annet du bør tenke om du vurderer tidlig uttak av pensjon

 • Helse

  Hvis helsen er sviktende uten at du har blitt arbeidsufør, kan det være lurt å ta ut pensjon tidlig. Da er du sikker på at du får glede av pengene.

 • Hvor godt liker du jobben?

  Hvor godt trives du i arbeidslivet, og hvordan skal du fylle dagene uten noen jobb å gå til? Har du først gått av med pensjon er det normalt for sent å ombestemme seg.

 • Likviditet og fleksibilitet

  Mange som vurderer tidlig uttak ønsker å sikre seg pengene tidlig. Kombinasjonen full lønn og pensjon gir økt likviditet og fleksibilitet i en periode der mange opplever å ha mer bruk for pengene.

 • Arv

  Flere starter uttak tidlig og sparer pengene for å sikre at pensjonen tilfaller de etterlatte dersom de faller fra. Særlig hvis ektefellen har lav pensjon, kan det føles trygt å ha spart pensjonen, og på den måte gi den gjenlevende en ekstra «buffer».

 • Skatteregler

  Pensjon og lønn legges sammen når skatten beregnes, dette kan gi høyere skatt i form av trinnskatt (tidligere kalt toppskatt).

  Samtidig fins det særskilte skatteregler for alderspensjon fra folketrygden, noe som gjør at tidliguttak likevel kan være gunstig skattemessig: Alderspensjon fra folketrygden gir et eget skattefradrag, og jo lavere den samlede årlige pensjonen er, desto større effekt har man av skattefradraget.

  Merk deg også at pensjonsmidler er unntatt formuesskatt. Dersom du allerede er formuesbeskattet eller vil overskride grensen for formuesskatt ved å ta ut hele eller deler av din pensjon, kan det bety at tidlig uttak ikke lønner seg for deg.

 • Egenandel på sykehjem

  Egenandelen på sykehjem er inntil 85 prosent av løpende pensjonsutbetalinger. Egenandelen blir derfor lavere i kroner jo lavere den årlige pensjonen er. Isolert sett taler det for å ta ut pensjon tidlig. Folk kan i gjennomsnitt regne med å tilbringe ganske kort tid på sykehjem, og gjerne helt mot slutten av livet. Så effekten av dette bør ikke overdrives.


  Fant du det du lette etter?