Slik er pensjonen din bygget opp

Pensjonen din består av fire deler: folketrygd, pensjon fra nåværende arbeidsgiver, pensjon fra tidligere arbeidsgivere og egen sparing.

Hva består pensjonen din av

Folketrygd

Dette er pensjonen du får fra staten. Alle som er født i 1963 eller senere får betraktelig mindre i pensjon fra staten målt i forhold til lønn. Hvis du er født i 1953 eller tidligere beholder du de gamle opptjeningsreglene. Er du født mellom 1954 og 1962, får du en kombinasjon av nye og gamle regler. Les mer om opptjening av pensjon på nav sine nettsider.

Slik er opptjeningsreglene

 • For hvert år du er i arbeid spares det opp 18,1 prosent av lønnen din til pensjon.
 • Pengene plasseres i pensjonsbeholdningen din i folketrygden.
 • Jo lengre du står i arbeid, desto større pensjon får du.
 • Når du går av med pensjon, blir pensjonspengene dine fordelt utover den forventede levetiden du har som pensjonist.
 • Lurer du på hva du har nå? Logg deg på nav.no

Nåværende arbeidsgiver

Pensjon fra arbeidsgiver er det arbeidsplassen din sparer til pensjon for deg hvert år. Det finnes ulike typer pensjonsordninger. Du bør finne ut hvilken type du har, og hvilke muligheter det gir deg. Her er noen av de vanligste ordningene:

Innskuddspensjon

 • Det spares minimum 2 prosent av lønn til pensjon hver måned.
 • Pengene investeres i fond – for eksempel hos Storebrand.
 • Størrelsen på pensjonen avhenger av hvor mye du har jobbet og hvilken avkastning du har fått
 • Hvis du har pensjon i Storebrand, kan du påvirke avkastningen ved å bytte spareprofil. Vi anbefaler profilen «Anbefalt pensjon». Du kan når som helst bytte profil eller fond på dine personlige sider.

Ytelsespensjon

 • Pensjonen dekker en avtalt andel av din sluttlønn, vanligvis mellom 60 og 66 prosent.
 • Pensjonen din forvaltes av en pensjonsforvalter – for eksempel av Storebrand.
 • Du kan ikke påvirke avkastning på pensjonspengene selv.

Offentlig pensjon

 • Arbeidsgiveren din betaler det meste av pensjonen din.
 • I tillegg trekkes det 2 prosent av lønnen din til pensjon.
 • Du får uførepensjon hvis du blir varig syk mens du fremdeles er i arbeid.
 • Offentlig pensjon har gode ordninger for dine etterlatte hvis du dør.
 • Størrelsen på pensjonen din er knyttet opp mot det lønnsnivået du har når du går av med pensjon.

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor

 • Hvis du har AFP har du en tariffestet pensjonsordning som utbetales livet ut.
 • Hovedregelen er at du skal ha vært ansatt i en AFP-bedrift i syv av de siste ni årene. Ansettelsen må ha vært før du fyller 62 år.
 • Du kan tidligst gå av med pensjon når du fyller 62 år.
 • Du kan fritt kombinere AFP med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir redusert.
 • Størrelsen på pensjonen er avhengig av lønnen din, antall opptjeningsår du har hatt og når du velger å gå av.
 • AFP faller bort hvis du slutter i en bedrift som ikke har ordningen eller hvis arbeidsgiveren går ut av AFP-ordningen. AFP faller også bort dersom du får 100 prosent uførepensjon.

Storebrand Fordel

 • Du er medlem av Storebrand Fordel hvis arbeidsgiveren din sparer til pensjon for deg i Storebrand.
 • Du får skreddersydd informasjon, oversikt og personlig rådgivning om pensjonen din.
 • Du får våre beste betingelser på en rekke produkter innen pensjon, sparing, bank og forsikring.

Tidligere arbeidsgivere

Når du slutter eller bytter jobb, får du en fripolise eller et pensjonskapitalbevis. Dette er en del av dine oppsparte pensjonspenger. Du bør undersøke hvor de ligger og hva de består av.

Fripolise

Pensjonskapitalbevis

 • Det er oppspart pensjon du har fra en tidligere jobb (med innskuddspensjon).
 • Du kan ha flere pensjonskapitalbevis hos ulike selskap.
 • For å få høyest mulig pensjon bør du samle pensjonskapitalbevisene dine hos ett selskap.
 • Les mer om pensjonskapitalbevis

Egen sparing

Egen sparing er det du sparer selv. Nye pensjonsregler gjør at morgendagens pensjonister må spare mer selv. Få oversikt og sjekk hvor mye du bør spare på Min pensjon. Hvis du vil starte en spareavtale med det samme, anbefaler vi Ekstrapensjon.


Fant du det du lette etter?