Fra pensjonskonto eller pensjonskapitalbevis til pensjonskapitalbevis

Hadde du en pensjonskonto eller pensjonskapitalbevis, har du fått samme type avtale i Storebrand; pensjonskapitalbevis. Her finner du mer informasjon om hva endringen betyr.

Hva er et pensjonskapitalbevis?

  Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon du har fra en tidligere arbeidsgiver hvor du har hatt innskuddspensjon. Pensjonskapitalbevis har ingen avkastningsgaranti og du bestemmer selv hvordan pengene blir investert.

  Pensjonskapitalbeviset ditt er plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon» — aksjeandelen blir automatisk trappet ned jo nærmere pensjonsalder du kommer.

  Du kan når som helst senere velge en annen pensjonsprofil eller bytte fond.

  Hvordan blir pensjonskapitalbevis utbetalt?

  Utbetalingen fra pensjonskapitalbevis kan tidligst starte fra 62 år. Pensjonsutbetalingen blir utbetalt over minimum 10 år og frem til du er 77 år. Dersom årlig pensjonsutbetaling blir mindre enn 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan utbetalingsperioden likevel bli omgjort til største antall år som er nødvendig for at årlig utbetaling skal bli minst 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

  Pensjonskapitalbevis under utbetaling

  Hvis avtalen din allerede har startet utbetaling, vil utbetalingen fortsette etter at den er overført til Storebrand. Pensjonskapitalen blir investert i spareløsningen «Anbefalt pensjon». Du kan også velge fritt blant alle våre fond.

  Første utbetaling fra Storebrand er i februar. Pensjonen for januar blir etterbetalt i februar. Utbetalingsdato i Storebrand er 20. hver måned.

  Hva skjer ved død?

  Dersom du skulle falle fra før alle pengene er utbetalt, vil saldoen bli utbetalt til dine barn og ektefelle/samboer som en barnepensjon eller etterlattepensjon.

  Fullstendige regler på dette finner du i vilkårene.

  Flere detaljer om pensjonskapitalbevis


    Fant du det du lette etter?