Fra Silver til Storebrand — velkommen!

Vi bruker vår erfaring og kompetanse til å sikre deg en god pensjon. Pensjonen din blir investert i selskaper som bidrar til å dra verden fremover i en bærekraftig og miljøvennlig retning. Det er bra for verden – og for lommeboken din.

Få oversikt over den nye avtalen din

For å sammenligne alderpensjonen i din nye avtale i Storebrand med det du hadde i Silver, er det viktig at du ser på «Sum pensjonsmidler» i redegjørelsen du fikk fra administrasjonsstyret i november. Dette betyr at du må se på nederste tabell og «Alderspensjonskapital etter». Beløpet som nå er investert, er justert for avkastning og kostnader i administrasjonsperioden og eventuelt pensjonsutbetalinger etter 17. februar 2017.

Den øverste tabellen inkluderer forsikringsdekninger. Dine forsikringsdekninger er videreført i Storebrand som en egen avtale.

Du finner detaljert informasjon om alle avtaler du har hos oss ved å logge deg inn på dine personlige sider.

Fripolise med investeringsvalg

Alderpensjon fripolise fra foretakspensjon og/eller IPA fripolise er overført til fripolise med investeringsvalg.

Eventuelle forsikringsdekninger er videreført i ny avtale.

Les mer om fripolise med investeringsvalg

Pensjonskapitalbevis

Pensjonskonto og pensjonskapitalbevis er begge overført til pensjonskapitalbevis.

Les mer om pensjonskapitalbevis

IPA Link

IPA med investeringsvalg er overført til IPA Link.

Eventuelle forsikringsdekninger er videreført i ny avtale.

Les mer om IPA Link

Spørsmål og svar

 • Etteroppgjør for perioden 1.1-5.2.2018

  Storebrand har nå gjennomført etteroppgjør for perioden 1.1-5.2.2018, altså før vi overtok Silver og avtalene ble etablert hos oss. Det betyr at finansinntekter for perioden og gjenværende kostnadsavsetning for administrasjonsperioden i 2018 er tilført alderspensjonsbeholdningen til ditt investeringsvalgsprodukt.

  For deg som har fripolise med investeringsvalg utgjør tilført beløp ca. 0,23 prosent av alderspensjonsbeholdningen. For deg som har pensjonskapitalbevis eller IPA Link tilføres ca. 0,26 prosent. Bakgrunnen for et mindre avvik mellom de to prosentsatsene er ulikt tidspunkt for overdragelse av den aktuelle forsikringsporteføljen til Storebrand.

  Tilført beløp vil fremgå av beholdningsoversikten som dere mottar halvårlig sammen med andre tilførte beløp til alderspensjonskapitalen, herunder alderspensjonskapitalen som ble investert tidlig i februar da investeringsvalgsproduktet ditt ble opprettet hos Storebrand. Eksternt tilførte beløp navngis «ME Ekstern Tilflytting» ettersom dette er midler som tilføres eksternt fra og ikke avkastning fra allerede investerte midler.

 • Hvorfor viser Storebrand en lavere forventet utbetaling?

  Merk at Storebrand har valgt å vise dine fremtidige utbetalinger etter inflasjon/prisstigning. Vi mener dette gir et mer korrekt bilde av verdien av dine fremtidige utbetalinger.

  Tallet du ser er derfor lavere enn det du er vant til, som ikke tok hensyn til inflasjon. Dette betyr altså ikke at pensjonene dine er mindre enn før. De er akkurat som du har fått orientering om tidligere.

 • Hva er prognose for forventet utbetaling i Storebrand?

  Prognosen for din forventede utbetaling finner du på dine innloggede sider under «Din Pensjonskonto i Storebrand». Dette viser en forventet gjennomsnittsutbetaling over hele avtalens løpetid. Gjennomsnittsutbetalingen illustrerer en svak synkende utvikling og her forklarer vi kort hvorfor:

  I prognosen tar vi hele verdien av avtalen din og tilfører den en forventet avkastning. Den forventede avkastningen avhenger av hvordan midlene dine er investert, basert på satser i en bransjeavtale. Faktisk avkastning vil avhenge av markedsutviklingen, og kan bli både høyere og lavere enn prognosen. For at du skal få mer utbetalt i begynnelsen av perioden, er fordeling av utbetalingene basert på at du oppnår 3 prosent årlig avkastning ('teknisk rente'). Merk at dette ikke innebærer noen garanti for at oppnådd avkastning blir 3 prosent eller bedre.

  De beregnede utbetalingene i prognosen reduseres deretter årlig med 2,5 prosent for å kompensere for framtidig prisstigning. Vi reduserer naturligvis ikke pensjonsbeholdningen eller utbetalingene med denne inflasjonssatsen i praksis, men prognosen synliggjør forventet kjøpekraft for din pensjon når den kommer til utbetaling. Denne måten å vise det på, er i henhold til bransjeavtalen.

  Vi reduserer naturligvis ikke pensjonsbeholdningen med denne inflasjonssatsen i praksis, men i prognosene synliggjør vi på denne måten forventet kjøpekraft for din pensjon når de kommer til utbetaling. Å illustrere fremtidige utbetalinger slik er i henhold til felles bransjeavtale for pensjonsselskapene for denne type produkter med investeringsvalg.

 • Gjennomsnittlig beregnet utbetaling vs årlig utbetaling

  På din pensjonsavtale viser vi hva du kan forvente å få utbetalt i snitt hvert år. Ved å gå inn på tabellvisning i ditt pensjonstall får du oversikt over hva du kan forvente å få hvert år. For produkter med investeringsvalg har vi tatt hensyn til inflasjon. Inflasjon betyr at priser på varer og tjenester går opp over tid. Vi benytter 2,5 prosent i våre beregninger.

 • Hvordan blir pensjonen min investert?

  Alderspensjonskapitalen din blir investert i en spareløsning kalt «Anbefalt pensjon». Det betyr at vi automatisk tilpasser aksjeandelen til din alder, og at vi gradvis reduserer aksjeandelene jo nærmere du kommer tidspunktet for pensjonsutbetaling. Vår erfaring er at «Anbefalt pensjon» er en god standardløsning for kunder som synes det er vanskelig å ta egne valg om forvaltning.

  Storebrand tilbyr et bredt spekter av fond. Hvis du ønsker å ta aktive investeringsvalg selv, kan du gjøre det inne på dine personlige sider.

 • Hva skjer med avtaler med flere alderspensjonsdekninger?

  Har du flere alderspensjonsdekninger i fripolisen din fra Silver, forsøker vi å tilpasse utbetalingen fra Storebrand, slik at den blir så lik den du hadde som mulig. Dette betyr at det for enkelte kan bli opprettet to avtaler.

 • Hva betyr omregningen gjort i Silver før overføringen?

  Før overføring til Storebrand, er saldo tilhørende alderspensjon nedskrevet med 0,76 prosent av administrasjonsstyret, fordi det ikke var nok kapital i Silver til å dekke forsikringsforpliktelsene. Risikodekningenes ytelser er urørt, og blir opprettet med grunnlagsrente 2,75 prosent.

 • Hva koster fondssparingen i Storebrand?

  Kostnadene til forvaltning av sparmidlene er avhengig av hvordan du plasserer dem. Alle nye kunder i Storebrand blir plassert i «Anbefalt pensjon». Dette er store 'fond-i-fond'-løsninger hvor midlene blant annet er plassert i mange bedrifter over hele verden, i utlån til kommuner eller eiendomsfond. Hvor mye av akkurat dine pensjonsmidler som er plassert i aksjefond er avhengig av alderen din. Er du under 43 år, har du 80 prosent aksjefond. Da koster forvaltningen 1,1 prosent av midlene. Er du eldre, for eksempel 67 år, er det kun 20 prosent aksjefond i «Anbefalt pensjon». Da koster forvaltningen 0,8 prosent. Som du sikkert skjønner vil kostnadene for andre aldre ligge mellom disse to ytterpunktene, og kan leses direkte fra oversikten du får ved å logge deg inn på din avtale på storebrand.no

  Utover «Anbefalt pensjon» har du over 40 fond og fondskombinasjoner å velge blant. Her finner du et av Norges billigste fond (Storebrand Indeks — Norge) med en kostnad på 0,2 prosent. Du kan finne et av de mest omtalte og populære fondene (Storebrand Global Multifaktor) til 0,75 prosent og spesialfondene fra Delpi eller Skagen med 2 prosent i forvaltningskostnader. Er du, som mange av våre kunder, opptatt av bærekraftige investeringer, kan du velge Storebrand Global ESG (kostnad 0,4 prosent) som er et fossilfritt fond med strenge kriterier for investeringene. Kort sagt; du kan velge selv, og gjennom dette påvirke kostnadene, miljøet og avkastningen.

  Du finner alt dette i fondslisten for fripoliser eller fondslisten for pensjonskapitalbevis

Hos oss kan sparepengene dine vokse – og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted.


  Fant du det du lette etter?