IPS — bundet sparing til pensjon med skattefordeler

Er du klar for å spare til pensjon, og få skattefordeler på kjøpet? Med individuell pensjonssparing (IPS) kan du spare inntil 40 000 kroner i året, og få inntil 8 800 kroner i årlig skattefordel.

Har du IPS hos oss, får du:

 • skattefordeler når du sparer til pensjon. Du kan spare inntil 40 000 kroner i året. Du får en skattefordel på 22 prosent av sparebeløpet (inntil 8 800 kroner i 2019).
 • øremerket sparing til pensjon. Du kan begynne å ta ut pengene når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og varer til du er minst 80 år. Ved dødsfall arves pengene av dine etterlatte.
 • mulighet til å starte en månedlig spareavtale, eller sette inn engangsbeløp. Du kan når som helst stoppe eller endre spareavtalen. Det er ingen kjøps- eller administrasjonsgebyrer. Du betaler kun forvaltningskostnaden i spareprofilen eller fondene du sparer i. Har du pensjon i Storebrand, får du lavere forvaltningskostnad.
 • ingen formuesskatt på sparepengene dine, og ingen skatt på avkastning underveis i spareperioden. Den dagen du tar ut sparepengene dine, må du betale alminnelig inntektsskatt på disse (22 prosent i 2019).
 • garanti mot verdifall i utbetalingsperioden. Det betyr at du har forutsigbarhet og stabilitet når pengene utbetales.

Flere detaljer om IPS

Uansett hva slags sparing du velger hos oss, kan du få sparepengene dine til å vokse — og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

Ofte stilte spørsmål

 • Når kan jeg ta ut sparepengene mine?

  Sparepengene er låst til pensjonsalder. Det vil si at du kan starte å ta ut pengene når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.

  Utbetalingstiden forkortes hvis beløpet ikke er stort nok til å fordeles over så mange år. Årlig utbetaling skal være minimum 20 prosent av G (folketrygdens grunnbeløp).

 • Hva skjer med sparepengene hvis jeg dør?

  Hvis du dør, utbetales sparepengene som en årlig barnepensjon til barn under 21 år. Barnepensjonen er på 1G (folketrygdens grunnbeløp) i året og utbetales frem til barnet fyller 21 år eller så lenge sparebeholdningen rekker.

  Hvis du ikke har barn, eller har en sparebeholdning som er større enn det som kreves for å utbetale barnepensjon, vil ektefelle, samboer eller registrert partner få utbetalt resterende som pensjon over 10 år etter din død.

  Hvis du ikke har barn, ektefelle, samboer eller registrert partner, vil sparesaldoen utbetales som et engangsbeløp og bli fordelt mellom arvinger etter reglene i arveloven og testamente.

 • Jeg har en gammel IPS-avtale. Hva bør jeg gjøre med den?

  Det er forskjellige skatteregler mellom gammel IPS (opprettet før 01.11. 2017) og ny IPS-ordning. Derfor vil det ikke være mulig å overføre midler fra gammel til ny ordning. Sannsynligvis vil det være lønnsomt å stoppe sparingen i gammel avtale og opprette en ny med gunstigere skatteregler.

 • Hvor mye må jeg spare i året for å få skattefordelen?

  Du kan få inntil 8 800 kroner i skattefordel på skattemeldingen din. Altså 22 prosent av det du sparer i 2019. Det er viktig å påpeke at du trenger ikke å spare maksbeløpet på 40 000 kroner i året for å få skattefordelen på 22 prosent. Du kan spare så lite som 100 kroner i måneden, og fortsatt få skattefordelen, men da av et lavere beløp.

 • Kan jeg flytte IPS fra andre leverandører til Storebrand?

  Ja. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.