Detaljer om IPA Link

Informasjon om utbetaling, hvordan pensjonen investeres og hvilke valgmuligheter du har hvis du vil påvirke forvaltningen selv.

Hva er IPA Link

  • IPA Link (Individuell pensjonsavtale med investeringsvalg) er en pensjonsforsikring uten avkastningsgaranti.
  • Pengene blir utbetalt sammen med din øvrige pensjon.
  • IPA Link har fritt investeringsvalg — du kan selv bestemme hvordan pengene skal investeres.
  • IPA Lik i Storebrand inneholder en dødsfallsforsikring. Ved død blir 105 prosent av spareverdien utbetalt til begunstiget.

Fritt investeringsvalg

Alle IPA Link som flyttes til Storebrand blir plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon» der aksjeandelen blir tilpasset alderen din. Du kan senere bytte pensjonsprofil eller velge fritt blant alle våre fond. På den måten kan du selv bestemme hvordan pengene dine blir forvaltet.

Kostnader

For IPA Link er administrasjonsgebyret 0,56 prosent av spareverdien for fond forvaltet av Storebrand og Delphi. For fond fra eksterne forvaltere er kostnaden 0,96 prosent av spareverdien.

Du betaler også en risikopris for sikring av 105 prosent av spareverdien. Prisen avhenger av alder, og vil eksempelvis for en 50-åring årlig utgjøre 0,0155 prosent av saldo.

Utbetaling

Utbetaling fra IPA Link kan tidligst starte fra 64 år. Pensjonen må utbetales over minimum 10 år.

I noen tilfeller blir årlig pensjonsutbetaling mindre enn 10 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Årlig utbetaling skal være minst 10 prosent av folketrygdens grunnbeløp, så perioden for utbetaling kan reduseres. Du får samme beløp utbetalt, men fordelt på færre år.

Hva skjer ved død

Ved død utbetales 105 prosent av spareverdien til begunstiget som etterlattepensjon, livsarvingspensjon (barn, barnebarn osv.) eller som en kombinasjon av disse. Dersom begunstiget ikke er oppnevnt, tilfaller beløpet forsikringskollektivet som dødelighetsarv.

Utbetaling ved uførhet

Hvis du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, kan du starte utbetaling av sparebeholdningen i samsvar med den aktuelle uføregraden. Utbetalingen beskattes som alminnelig inntekt.

Bærekraft

Storebrand garanterer at plasseringene i Storebrands egne fond er bærekraftige. Vi investerer mest i selskapene som er best tilpasset for fremtiden.

Vi tillater ikke plasseringer i selskaper som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, korrupsjon og alvorlig miljøskade. Det er bra for verden – og for lommeboken din.

Slik bytter du pensjonsprofil eller fond

Det er gratis å bytte pensjonsprofil eller fond.

  1. Logg deg inn (på toppen av siden).
  2. Velg fanen «Pensjon» og menypunkt «Pensjonsavtaler».
  3. Finn produktet du vil endre pensjonsprofil på.
  4. Trykk på «Vis detaljer», deretter «Endre spareprofil».

  Fant du det du lette etter?