Internasjonal skatterapportering

Registrer de utenlandske skatteopplysninger dine.

Storebrand er pålagt å identifisere kunder som er amerikanske statsborgere og/eller skattemessig bosatt i andre land enn Norge. Slike kontoopplysninger gir vi videre til norske skattemyndigheter.

Registrer skattopplysningene dine her:

Mer om internasjonal skatterapportering

Her kan du lese mer om FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) og CRS (Common Reporting Standard). Du finner også skjema for egenerklæring.