Skatteregler for fondskonto

Sparetypene Fondskonto og Ekstrapensjon er underlagt samme regler og beskattes på samme måte. Derfor kaller vi begge «fondskonto» her.

Fondskonto er et fleksibelt spareprodukt, og du kan bytte fond uten at dette utløser skatt på opptjent avkastning. Skatt oppstår først når du tar penger ut fra fondskontoen.

Skattereglene for fondskonto fra og med inntektsåret 2019:

  • Avkastning på fondskonto fordeles mellom aksjer og renter, avhengig av hvordan sparepengene er plassert 1. januar hvert år. Hvordan pengene har vært investert før 2019 har ikke betydning.
  • Har du mer enn 80 % aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som aksjeinntekt med 31,68 %.
  • Har du mindre enn 20 % aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som renteinntekt med 22 %.
  • Når aksjeandelen er i intervallet mellom 20 % og 80 % vil avkastning bli forholdsmessig fordelt.
  • Du får skjermingsfradrag på aksjeandelen i fondskonto fra og med 2019. Når du tar ut penger fra fondskonto, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.
  • Aksjeandelen vil få en rabatt ved beregning av formueskatt. Kun 75 % av verdien av aksjeandelen regnes som formue på skattemeldingen.
  • Gjennomsnittlig årlig rente- og aksjeandel (målt 1. januar), fra og med 2019, gir grunnlaget for gjennomsnittlig aksjeandel hvert år i eierperioden. Det er dette gjennomsnittet som legger grunnen for fordelingen mellom aksjer og renter ved uttak fra fondskontoen.

Synes du det er vanskelig å vite hva du bør gjøre?

En rådgiver hjelper deg gjerne hvis du tar kontakt på telefon: 22 31 50 98.


  Fant du det du lette etter?