Likestilling – invester i fremtidens løsninger

Plasser sparepengene i selskapene som fremmer likestilling på arbeidsplassen.

Invester i Likestilling

Likestilling

Pengene investeres internasjonalt i de 100 selskapene som er best på likestilling.

Enkelt

Du trenger ikke kunnskap om investering og kan sette i gang med så lite som 100 kr.

Fleksibelt

Du kan ta ut pengene når som helst. Det koster ingenting og det er ingen begrensninger på antall uttak.

Fordi likestilling er bra for både samfunnet og bunnlinjen.

Det er fremdeles et stort gap mellom lønninger for menn og kvinner, og kvinner er fortsatt sterkt underrepresentert i ledende stillinger og som styremedlemmer. Dette til tross for at flere studier viser at selskaper med høy kvinneandel i ledende stillinger gjør det bedre rent økonomisk. I tillegg er det påvist at disse selskapene tar mer samfunnsansvar enn gjennomsnittet for sin sektor.

Andelen kvinner i styret er en god indikator på hvor langt likestillingen har kommet i selskaper. I følge flere studier har det en betydelig effekt på selskapets finansielle resultater dersom kvinneandelen er over 20 %. Likestilling investerer derfor i internasjonale selskaper som har over 40 % kvinneandel i styret.

Informasjon om fondet

 • Hvordan har det gått med fondet?

  Fondsinformasjon med historisk avkastning, innhold og portefølje

  Husk at historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Hva koster det?

  Likestilling ligger litt over de aller billigste indeksfondene, men godt under aktivt forvaltede fond (som har en gjennomsnittspris på 1,5 %). Så midt på treet, eller litt under, avhengig av hva du sammenligner med.

  Uansett hvilke aksjefond du sparer i koster det 0,75 %* av sparebeløpet hvert år. Har du 25 000 kr hos oss koster det rundt 15 kr, eller en liten kaffe, i måneden. 

  Vi foretrekker stjerner på himmelen, ikke bak prisene våre. Men i dette tilfellet kommer det deg som kunde til gode. Når du sparer i bølge slipper du å skatte på avkastningen før du tar ut pengene (dette er bra). For å få denne skattefordelen kjøper du fondet gjennom en fondsforsikring. Dette medfører en litt rar, men ganske liten, forsikringskostnad som kommer i tillegg til prisen på 0,75 %. Er du 30 år må du betale 1 kr hvert år for hver 25 000 kr du sparer her. Er du 50 år betaler du 4 kr hvert år for 25 000 kr. Prisen øker med alderen så nærmer du deg 100 år anbefaler vi at du ikke sparer hos oss. Med fondsforsikring kan du ta ut sparepengene, eller bytte fond, når som helst uten ekstra kostnader.

 • Viktige dokumenter
 • Hvor mye kan jeg tjene?

  Forventet vekst for 20 000 kr over 10 år er:

  +1025 ved banksparing

  +14332 hvis du sparer i bølge

  Denne veksten er ikke garantert, men det er det mest sannsynlige utfallet. Du risikerer at pengene vokser både mer eller mindre enn forventet.

  Vi forventer en årlig vekst på 0,5 % i bank og en vekst på 5,59 % i bølge. 5,59 % er bransjestandard for forventet vekst i aksjefond og er fratrukket kostnaden på 0,75 %.

 • Kan jeg tape penger?

  Ja, det er mulig.

  Men sparing i aksjefond er tryggere enn sparing i enkeltaksjer.

  Og har du muligheten til å la sparepengene stå over lengre tid er det svært lite sannsynlig at du går i minus med aksjefond. De siste femti årene har aksjemarkedet gått i pluss tre av fire år. Derfor forventer man at sparing i aksjefond lønner seg.

  Du må ha litt is i magen når du sparer i aksjefond. Derfor anbefaler vi at du ikke plasserer penger som du ikke har råd til å tape. Ikke fordi du kan tape alle pengene. Men hvis du blir stresset av et børsfall vil du kanskje ta ut pengene når de har sunket i verdi. Og da er ikke dette en fornuftig spareform for deg.

 • Hva hvis jeg trenger pengene?

  Da tar du ut pengene.

  Det er ingen begrensning på antall uttak. Det er ingen gebyrer når du tar ut pengene. Det tar tre til fire dager fra du ber om å ta ut pengene til de står på bankkonto. Men husk at du må skatte av gevinst når du tar ut pengene.

  Men hvorfor skal jeg ha fem års tidshorisont hvis jeg kan få pengene innen fire dager? Vi anbefaler at du kan beholde pengene i fondet i minst fem år slik at du ikke må ta ut pengene rett etter et børskrasj. Dersom du har behov for pengene på kort varsel bør du derfor ikke ha pengene i fond.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


  Fant du det du lette etter?