Detaljer om aksjesparekonto

Med aksjesparekonto i Storebrand, får du tilgang til noen av de aller beste og mest bærekraftige aksjefondene i markedet.

Bærekraftig sparing

Hos oss handler bærekraft om at mer av pengene investeres i selskaper som er sparsomme med egne og verdens ressurser. Det betyr for eksempel at de slipper ut mindre CO2 og bruker mindre vann enn andre selskaper.

Vi mener det er gode penger i bærekraft — både for deg og for verden.

Arne Fredrik forklarer hvorfor du bør velge Storebrand

Med aksjesparekonto utsetter du skatten

Du betaler vanlig inntektsskatt av gevinsten på fondsandelene dine.

Skatteplikten oppstår først når du tar eventuell gevinst ut fra aksjesparekonto. Du kan med andre ord bytte fra aksjefond til aksjefond uten å betale skatt. Med vanlig fondssparing realiserer du eventuell gevinst samtidig som du gjør fondsbytter eller selger fondsandelene dine. Da oppstår skatteplikten umiddelbart.

I tillegg til å utsette skatteplikten, blir skattesatsen redusert med en såkalt skjermingsrente. Skjermingsrenten blir fastsatt hvert år, og tilsvarer risikofri rente. Forutsetningen for å opparbeide skjermingsfradrag, er at du eier fondsandelene ved årsskiftet. Skjermingsfradraget for fondsandelene dine blir akkumulert år for år.

Andeler i aksjefond inngår i skattegrunnlaget for formueskatt. Andelenes ligningsverdi utgjør 90 prosent av markedsverdien ved årsskiftet.

Du betaler kun forvaltningshonorar

Det koster ingenting å åpne aksjesparekonto.

Du betaler ikke når du flytter fond fra andre leverandører til aksjesparekontoen din hos oss. Det koster heller ikke noe å sette inn mer penger, og det er ingen kostnader ved uttak.

Med aksjesparekonto hos oss kan du fritt bytte mellom fond uten at det koster noe. Du betaler bare forvaltningshonorar for det fondet du har valgt. Denne varierer fra fond til fond. Forvaltningshonoraret blir beregnet daglig, og markedsverdien på fondene dine tar hensyn til dette.

Fondsliste for aksjesparekonto

Avtalevilkår

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.