Storebrand Global Solutions A

Storebrand Global Solutions A er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. 

AKSJEFOND


Stb Global Solutions A

Avkastning i år:
13.50 %
(29.03.2023)

Årlig avkastning:
15.17 %
(Gjennomsnittlig siste 10 år)

Siden start:
15.63 %
(01.10.2012)

Fondets størrelse (AUM):
9580235435 NOK
(28.02.2023)

 • Investeringsprofil

  Storebrand Global Solutions er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrand-standarden som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World All Countries NR. For mer informasjon, se fondets prospekt.

 • Fakta om fondet

  ISIN:

  NO0010657273

  Etablert:

  01.10.2012

  Kurs:

  4589.7 NOK (29.03.2023)

  Aktiv andel:

  95.97 % (31.12.2021)

  Minimumsbeløp:

  100 NOK

  Referanseindeks:

  MSCI All Countries  (M1WD Index)

 • Risiko og kostnad

  Risiko

  6 av 7

  Forvaltningshonorar:

  0.75 %

  Variabelt honorar:

  Ikke tilgjengelig %

  Løpende kostnader 2021:

  0.75 %

 • Bærekraft

  Bærekraftscore

  9 av 10

  Bærekraftindeks

   av 10


  Karbonavtrykkscore

  Karbonavtrykkindeks

Du hadde hatt

 kr

hvis du hadde spart

 kr

i Storebrand Global Solutions A

 de siste  år.

Basert på gjennomsnittlig årlig avkastning.  

Mer om fondet

Hvorfor investerer vi i fremtiden?

Philip Ripman forklarer hvorfor Storebrand tror selskaper som investerer i morgendagens løsninger vil være de mest lønnsomme på sikt.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

 • Alle fond Storebrand tilbyr er kvalitetssikret etter Storebrand-standarden og Storebrands klimapolicy som utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet.
 • Er fondet merket som «bærekraftig» betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
 • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapenes til nødvendig omstilling. 
 • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.
   

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?