Detaljer om verdisakforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva verdisakforsikringen omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Verdisakforsikringen

Omfatter

  • Gjenstanden som er nevnt i forsikringsbeviset
  • Alle skader som skyldes en plutselig ytre årsak, f.eks. tyveri, annet tap eller skadeverk
  • Utgifter til bevertning ved "hole in one" inntil 4 000 kroner hvis golfutstyret er forsikret

Omfatter ikke

  • Skade som skyldes gradvis slitasje, forringelse, feil eller mangler ved gjenstanden
  • Skade som skyldes insekter eller mark
  • Skade som oppstår under utleie
  • Utgifter til vedlikehold og forbedringer
  • Mobiltelefon

Egenandel for verdisakforsikring

    Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. For verdisakforsikring er egenandelen 1 000 kroner. For kunst på utstilling i Norge er egenandelen prosent av skaden, minimum 500 kroner. For smykker og klokker/ur er egenandelen 10 prosent av skaden, minimum 1 000 kroner. For sykkel er egenandelen 10 prosent av skaden, minimum 2 000 kroner. Det trekkes ingen egenandel ved tyveri av sykkel når sykkelen er utstyrt med integrert GPS-sporingssystem med alarm. Du kan ikke velge en annen egenandel.