Detaljer om ulykkesforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva ulykkesforsikringen omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Ulykke

Omfatter

Ulykke hele døgnet med noen begrensninger for enkelte yrker

Omfatter ikke

 • Utøvelse av farlige yrker eller oppholdelse på farlig arbeidsplass (gjelder arbeidstid og fritid)
 • Utøvelse av aktiviteter med særskilt risiko (bl.a. kamp- og selvforsvarssport, luftsport, dykking, fjellklatring, utfor, ekstremsport og hastighetsløp med motorkjøretøy), samt sport og idrett som gir inntekt over 1G
 • Skade som oppstår under opphold i krigssone

Dødsfall

Omfatter

 • Avtalt forsikringsbeløp ved dødsfall på grunn av ulykke. Du velger forsikringsbeløpet selv når du kjøper forsikringen.
 • Hvis du ikke setter et eget beløp for dødsfall når du kjøper forsikringen, blir det utbetalt 1G i erstatning.

Omfatter ikke

 • Dødsfall som følge av sykdom, smitte og andre særlige tilstander
 • Dødsfall som følge av medisinsk behandling og bruk av medikamenter
 • Dødsfall som følge av forgiftning

Invaliditet

Omfatter

 • Avtalt forsikringsbeløp ved medisinsk invaliditet (erstatningen beregnes ut fra invaliditetsgrad). Du velger forsikringsbeløp selv når du kjøper forsikringen.
 • Refusjon av behandlingsutgifter med inntil 5 prosent av det avtalte forsikringsbeløpet.

Omfatter ikke

 • Invaliditet som følge av psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, lærevansker og lignende
 • Invaliditet som følge av sykdom, smitte og andre særlige tilstander
 • Invaliditet som følge av medisinsk behandling og bruk av medikamenter

Egenandel for ulykkesforsikring

Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. Ved behandlingsutgifter er det en egenandel på 1 000 kroner. Utover det er det ingen egenandel på ulykkesforsikringen.

Fullstendige vilkår (pdf)


Fant du det du lette etter?