Dyrere hverdag – husk å sikre inntekten din

Gode forsikringer som sørger for økonomisk trygghet for deg og dine er viktigere nå enn noen gang, mener vår forsikringsekspert.

Av  Marte Slaastad Rudberg og Maren Simonsen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 06.03.2024

I løpet av et arbeidsliv – eller det som skulle vært et langt arbeidsliv – går en 25-åring glipp av 5,2 millioner kroner hvis hun eller han blir ufør.

Det viser et regnestykke gjort av Ulf Andersen, statistikksjef i NAV, som viser forskjellen på et liv i arbeid mot et som uføretrygdet:

En heltidsansatt 25-åring hadde i 2022 en gjennomsnittslønn på 553 000 kroner. Ble denne personen uføretrygdet, ville trygden bli 66 prosent av lønna. Altså 365 000 kroner. Nettoforskjellen mellom lønn og trygd (ettersom skatteregningen reduseres noe for uføretrygdede) er på hele 124 000 kroner per år.


Allerede kunde? Dette dekker forsikringen din


Ved utgangen av november i 2022 mottok nesten 22.000 personer i alderen 18-29 år uføretrygd. For barn kan det å bli ufør i ung alder få store konsekvenser. En 18-åring som trer inn i voksenlivet som uføretrygdet, må ta til takke med en uførepensjon på 345 184 kroner (2,91G per mai 2023) i året – før skatt, fordi han eller hun ikke har opparbeidet seg fordelene gjennom arbeidslivet enda.

På toppen av dette forventer de fleste som er ferske i arbeidslivet en gjennomsnittlig høyere lønnsøkning enn resten av befolkningen i årene som kommer. Blir du ufør vil den fremtidige inntektsøkningen din imidlertid begrense seg til indeksreguleringer av trygden. Det samme gjelder pensjonssparingen din.

Gunhild (42) ble ufør:  – Jeg har lært at hverdagen kan bli snudd opp ned på ett sekund

Stadig flere unge uføre

Til tross for dette går de færreste av oss rundt og bekymrer oss for å bli arbeidsuføre. Heldigvis. Men realiteten er at én av ti nordmenn i dag mottar uføretrygd, og at prognosene til NAV tyder på at antallet vil vokse de neste årene.

– Særlig økningen i antall unge uføre mellom 18 og 29 år bør være en øyeåpner for mange, sier Nan Evy Stende, forsikringsekspert i Storebrand.

FLERE UFØRE: Mental uhelse er en av de vanligste årsakene til uførhet blant kvinner og menn, sier forsikringsekspert Nan Evy Stende. Foto: Schibsted

Årsakene er sammensatte – men om du tror det kun er folk i fysisk krevende yrker som er utsatt, tar du feil.

– En stor del av økningen skyldes utfordringer med mental helse. Den største årsaken til uførhet blant både kvinner og menn er i dag psykiske lidelser, etterfulgt av sykdom i muskler og ledd, forklarer Stende.


Sikre deg og dine med viktige personforsikringer


Hva om jeg blir en del av uførestatistikken?

Selv om Storebrand ønsker at færre blir en del av den langsiktige uførestatistikken, vet vi at det tallet vil fortsette å øke. Derfor er det viktig at du vurderer å sikre deg og inntekten din.

– Vi nordmenn er generelt flinke til å forsikre det vi har rundt oss, som eiendeler, bolig og bil. Vi er opptatt av reiseforsikring, og forsikrer også kjæledyrene våre. Men vi er litt mindre flinke til å forsikre oss selv, forklarer Ole-Kristian Lundal, leder for personforsikring i Storebrand.

UNDERVURDERER RISIKOEN: Leder for personforsikring i Storebrand, Ole-Kristian Lundal, tror mange overvurderer hvor mye støtte vi får fra det offentlige hvis vi blir uføre. Foto: Storebrand

– Det er fordi vi enten undervurderer risikoen for at noe skjer, eller vi har for store forventninger til hva vi kan få i støtte fra det offentlige, sier Lundal.

– Veldig mange tror de har uføreforsikring via arbeidsgiver, men rundt en halv million yrkesaktive nordmenn har verken forsikringen privat eller gjennom jobb. I tillegg er det begrenset hvor mye arbeidsgiver har lov til å dekke, og de kan ikke dekke deg 100 prosent, understreker han.

Økonomisk utenforskap når prisene i samfunnet øker

Boliglånet, strøm, drivstoff og mat har blitt dyrere de siste årene, som gjør at mange har mindre å rutte med. Men prisøkningen i samfunnet rammer noen grupper hardere enn andre.

– Er du allerede i en økonomisk presset situasjon, og blir ufør med de prisene vi ser i samfunnet i dag, kan det være en utfordring å få endene til å møtes, sier Lundal.

Ikke ta forhastede beslutninger

Er du usikker på om du har råd til å beholde uføreforsikringen din?

Hvis du utsettes for en ulykke eller pådrar deg et helseproblem etter å ha sagt opp forsikringen, blir det vanskeligere å få kjøpt ny forsikring.

Det økonomiske stresset som mange opplever i dag gjør at man lettere tar raske og lite gjennomtenkte beslutninger. Sier du opp en forsikring, bør det være et bevisst og gjennomtenkt valg.

Derfor øker prisen på forsikringen din

I år som i fjor øker prisene på forsikringene dine.

Vurderer du å si opp eller redusere forsikringen av den grunn, bør du snakke med en rådgiver først, mener Nan Evy Stende.

– Du bør tenke deg ekstra godt om før du sier opp en forsikring med uføredekning. Den dekker nemlig hele eller deler av inntekten din hvis du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør.

1. Verdien på forsikringen din øker

Den viktigste grunnen til årets prisstigning er at grunnbeløpet i folketrygden er økt med hele 6,41 prosent på grunn av inflasjonen i 2023.

Grunnbeløpet bestemmes av Stortinget i trygdeoppgjøret hvert år, og er det beløpet Nav forholder seg til når de regner ut utbetalinger.

Har du for eksempel en uføredekning, økes det månedlige beløpet tilsvarende økningen i grunnbeløpet. 

– Økningen sikrer at verdien på forsikringen ikke blir spist opp av inflasjonen. Det betyr at både du og dine etterlatte over tid vil opprettholde den gode sikringen selv om prisøkningen er stor, forklarer Stende.

2.  Alderen din øker

En annen faktor som spiller inn, er alder. 

– Når du kjøper en forsikring, må du oppgi opplysninger om alder, utdannelse, inntekt og ikke minst helsen din. Dette for at vi kan vurdere risikoen og fastsette prisen på forsikringen ut fra den risikoen du utgjør, sier hun.

For hvert år er sannsynligheten litt større for at du får helseutfordringer. For at du ikke skal måtte betale mer enn nødvendig fra du er ung og utgjør liten risiko, er ordningen sånn at prisen heller øker litt med alderen.

– Behovet for en forsikring er ofte størst når vi er unge og i etableringsfasen, og skal bygge opp en trygg økonomisk plattform for mange år fremover. Da er også forsikringen billigst.

– Etter hvert som økonomien kanskje bedrer seg, verdien på boligen øker og gjelden er helt eller delvis nedbetalt, er du dyrere å forsikre, men til gjengjeld trenger du kanskje ikke like mye i forsikringssum heller, sier hun.

– I tillegg betyr økningen i antall uføre samtidig en økning i antall utbetalinger, og for å tilpasse oss dette må prisene på uføreforsikring også justeres, avslutter Stende.

La den digitale rådgiveren vår hjelpe deg!

Vår nye digitale rådgiver gir deg personlige råd og anbefalinger når du kjøper personforsikring på nett. Du får råd om forsikringene Kritisk sykdom, Livsforsikring og Uføreforsikring.

Forsikringsrådgiveren er autorisert – som den første i Norge.


Fant du det du lette etter?