Detaljer om uføreforsikring

Dette er et sammendrag som viser hovedtrekkene av uføreforsikringen vår. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Hva er uføreforsikring?

En uføreforsikring gir deg månedlige utbetalinger dersom du blir arbeidsufør, og bidrar til at du kan opprettholde en levestandard mer lik den du er vant til.

Hvorfor trenger du uføreforsikring?

Langvarig sykdom og uførhet medfører at inntektsgrunnlaget reduseres, og du blir ofte påført ekstra utgifter som følge av sykdommen. Utbetalingen fra en uføreforsikring vil gi deg en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.

Hvilken forsikringssum bør du sette?

Størrelsen på forsikringssummen bestemmer du selv innenfor visse rammer: Inntil 90 prosent av inntekten din, minus det du får fra folketrygden og eventuelle andre forsikringer.

Studenter og hjemmeværende med omsorg for barn, kan velge en forsikringssum inntil 120 000 kroner årlig.

Utbetalingene fra Storebrand kommer i tillegg til det du får fra folketrygden. Forsikringssummene reguleres i tråd med folketrygdens grunnbeløp (G).

Skatt

Du betaler 22 prosent skatt på 20 prosent av utbetalingen fra en uføreforsikring. Dette tilsvarer kun 4,4 prosent skatt på den samlede utbetalingen.

Utbetaling av forsikringen

En betingelse for at uføreforsikringen skal kunne utbetales, er at du har vært minst 40 prosent sammenhengende arbeidsufør i mer enn den avtale karenstiden. For uføreforsikring kjøpt før 2019, er kravet minst 50 prosent. Karenstidens lengde er 12 måneder. For næringsdrivende og personer med inntekt over 6G (G=Folketrygdens grunnbeløp), kan det avtales en karenstid på 3 måneder. Utbetalingen justeres i forhold til uføregraden. En uføregrad på eksempelvis 65 prosent gir 65 prosent av det avtalte beløpet.

Utbetaling av erstatninger

Eksakt utbetalingsbeløp settes når betingelser for erstatning er oppfylt. Frem til da reguleres forsikringssummene årlig. Det er beløpene i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder i hele utbetalingsperioden.

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Uføreforsikring kan kjøpes av personer mellom 18 og 55 år. Forsikringen kan gjelde frem til du fyller 67 år.

Fullstendige vilkår og faktaark (pdf)


  Fant du det du lette etter?