Detaljer om traktorforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva traktorforsikringene omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Generelt

Omfatter

 • Motorvogn med den modellbetegnelsen som er beskrevet i forsikringsdokumentet
 • Fabrikkmontert musikkanlegg
 • Fastmontert mobiltelefon
 • Annet fastmontert tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk inntil 10 000 kroner

Omfatter ikke

 • Gods som fraktes med kjøretøyet
 • Tapt arbeidsfortjeneste

Ansvar

Omfatter

 • Personskade på fører og passasjer
 • Skade på personer utenfor kjøretøyet
 • Skade påført bygninger og andre gjenstander
 • Skade påført andre kjøretøy

Omfatter ikke

 • Skade på eget kjøretøy

Fører- og passasjerulykke

Omfatter

 • Ulykke, se punkt 10 i vilkårene (pdf nederst på siden)
 • Død inntil 100 000 kroner
 • Livsvarig invaliditet 200 000 kroner

Delkasko

Omfatter

 • Brannskade
 • Eksplosjon
 • Tyveri av kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
 • Skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse med tyveri/tyveriforsøk
 • Veihjelp i Norden ved driftsstopp, sykdom eller ulykke
 • Skade under ferge- eller togtransport (ikke i land- eller ombordkjøring)

Omfatter ikke

 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • Smelteskade på elektrisk anlegg etter kortslutning
 • Bagasje fra kjøretøyet
 • Maskinskade
 • Bilhjelp hjemme
 • Leiebil

Kasko

Omfatter

Kasko dekker alt som dekkes på Delkasko (se over) + følgende:

 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Annen skade som skyldes tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • Utgifter til veihjelp/assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke
 • Bilhjelp hjemme
 • Bagasje inntil 5 000 kroner

Omfatter ikke

 • Bagasje fra kjøretøyet
 • Maskinskade
 • Leiebil

Egenandelen for traktorforsikring

Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. På traktorforsikring er egenandelen 4 000 kroner.

Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

 • Ansvarsskade: ingen egenandel
 • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
 • Glass-skader: Ingen egenandel ved reparasjon, 2 000 kroner ved glassruteskifte

Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 1767–2021