Båtsikring uansett vær

Sterk vind og høye bølger kan gjøre stor skade både på båter og bryggeanlegg. Det er viktig at du jevnlig ser etter båten din og sikrer fortøyningene – særlig før og etter sterk vind fra nordvest.

I kraftig vind og sjø kommer båter med slark i fortøyningen ofte i brutal bevegelse. Utriggere, pullerter og beslag blir utsatt for store krefter og påkjenninger.

Illustrasjon: Båtsikring - god fortøyning
Illustrasjon: Båtsikring - god fortøyning

Standard fortøyning

  • Minimum fire hovedfortøyninger – se de røde linjene for og akter på illustrasjonen.
  • I tillegg spring (langsgående fortøyning) om vinteren og ellers når det er meldt om dårlig vær – se de grønne linjene på illustrasjonen.
  • Fortøyningene skal være av god kvalitet, tilpasset båtens størrelse og ha minimum 12 mm tykkelse.
  • Det skal være funksjonelle strekkavlastere (gummidempere) på samtlige fortøyningstau.
  • Fortøyningene skal være stramme.

En god regel er å alltid fortøye for dårlig vær

Ved melding om dårlig vær, sikrer du gjerne den vanlig gode fortøyningen med dobbel spring. Gode for- og akterfortøyninger samt dobbel spring er å regne som standardfortøyning for båter over 30 fot.

Husk å etterstramme fortøyningene

Flytebryggene beveger seg opp og ned med tidevannet og gjør det enkelt å fortøye. Men det er viktig å fortøye relativt stramt, slik at båten beveger seg i takt med bryggen og utriggerne.

Du kan gjerne ha litt slakk på for- og akterfortøyningene så lenge du strammer de ved hjelp av springen. Da er båten stabilisert i alle retninger.

En godt innstrammet fortøyning hindrer båten i å jage i båsen og dermed påføre bryggene – og båten – store krefter. Ved vedvarende vind vil også stramme fortøyninger overføre og fordele krefter mellom utriggerne.

Husk alltid fendere mot bryggen

To fendere fordelt midtskips mot utriggerne er et minimum.
Et tips når båten ligger i vinteropplag, er at fendrene blir festet på rekkestøttene helt nede ved dekket, ikke fra øverste rekkewire som man ofte gjør. Da skal det mer til for at fendrene blir vippet opp på utriggerne og mister både funksjon og nytteverdi.

Om det ikke er fare for is – og du vil være helt sikker ved dårlig værmelding – kan du gjerne bruke fylte vannkanner festet til undersiden av fenderen og nedsenket i sjøen. Det blir en ekstra vekt for ytterligere å redusere sjansen for at fendrene blir vippet opp på utriggerne.

Sikring under vinteropplag

Når båten ligger på sjøen i vinteropplag, er det en god regel å spenne opp utriggerne med tau om du har tomme brygger ved sidene av din båt. Da blir det mye mindre belastning på utriggerne dine og båten din er tryggere.