Meld skade for reise, opphold og reisegods - flere detaljer

Har du betalt reisen med et kort som inneholder reiseforsikring, må du sende oss kontoutskrift som dokumenterer dette.

Sykdom, personskade og hjemtransport

Øyeblikkelig hjelp

Ved akutt sykdom eller personskade på reisen, ta kontakt med vår alarmsentral SOS International på telefon 22 48 93 00

Legeutgifter

Du kan søke utgiftene dine refundert, hvis du har vært hos lege i forbindelse med akutt sykdom eller personskade mens du var på reise.

Når du melder saken til oss, må du også legge ved

 • legeerklæring
 • originale kvitteringer for utleggene dine
 • billetter/bookingbevis for reisen

Skjema for å melde sykdom, personskade og hjemtransport

Forsinket bagasje

Har bagasjen blitt forsinket, må du få en bekreftelse på forsinkelsen fra flyselskapet (PIR-rapport).

Når du melder forsinkelsen, må du også legge ved

 • kvitteringer for nødvendig innkjøp av klær og toalettsaker
 • billetter og bookingbevis for den opprinnelige reisen

Hvis bagasjen anses som tapt av flyselskapet, må de bekrefte dette. Bekreftelsen må også inneholde opplysninger om hvor mye av tapet de er ansvarlig for å dekke.

Skjema for å melde forsinket bagasje

Tapt, skadet eller frastjålet reisegods

Tap av eller skade på ting du har med deg for bruk på reisen. Du må oppbevare gjenstander som har blitt skadet og som du vil kreve erstatning for, slik at vi ved behov kan besiktige og vurdere skaden.

Tyveri må du umiddelbart melde til politiet. Kopi av anmeldelsen sender du til oss.

Når du melder skaden/tyveriet, må du også legge ved

 • dokumentasjon for tapt/skadet gjenstand
 • takseringsrapport for skadet gjenstand

Skjema for å melde tap, skade eller tyveri av reisegods

Forsinket på reisen

Gjelder fly eller annet forhåndsbestilt/-betalt offentlig transportmiddel.

Har du blitt forsinket og av den grunn ikke nådd fram til avgang, trenger vi en bekreftelse på dette. Bekreftelsen får du fra bergingsselskapet som hjalp deg med bilen eller fra selskapet som var forsinket.

Hvis transportmiddelet du skal reise med ikke går som planlagt, trenger vi en bekreftelse fra selskapet på dette.

Bekreftelsen må dokumentere at forsinkelsen skyldes værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell. Bekreftelsen må også inneholde opplysninger om hvor lang forsinkelsen var.

Når du melder forsinkelsen, må du også legge ved

 • kvitteringer for ekstrautgifter
 • billetter og bookingbevis for opprinnelig reise

Skjema for å melde forsinkelse på reisen

Avbestilling av reise

Avbestilling av reise og opphold som ikke er påbegynt. Forsikringen gjelder hvis du blir akutt syk og ikke kan gjennomføre reisen.

Du må oppsøke lege før planlagt avreise og snarest mulig avbestille reise, overnatting, leiebil og lignende.

Når du melder avbestillingen til oss, må du også legge ved

 • legeerklæring som viser at lege ble oppsøkt før avreise
 • avbestillingsbekreftelse fra transportør, overnatting, leiebil
 • billetter og bookingbevis der pris fremkommer
 • annen dokumentasjon som belyser årsaken til avbestillingen

Skjema for å melde avbestilling av reise

Egenandel leiebil

Du kan søke om dekning for egenandel ved skade på leiebil til eget bruk på feriereisen.

Skjema for å søke om dekning for egenandel ved skade på leiebil

Rettshjelp

For søknad om dekning til utgifter til advokat i forbindelse med rettshjelp når en tvist har oppstått.

Vi sender deg et skriftlig svar, og eventuell videre dialog blir opprettet.

Skjema for å søke om rettshjelp


  Fant du det du lette etter?