Meld skade på fritidsbåt

Her finner du nødvending informasjon og skjema for å melde skade og tyveri på fritidsbåt.

Det er viktig at du melder skaden så raskt som mulig.

Er du ikke fornøyd med oppgjøret?

Du har mulighet til å klage hvis du er uenig i avgjørelsen vår. Du får ny behandling av saken ved å sende oss en skriftlig klage på din forsikringssak.

Du sender klagen din til batskade@storebrand.no

I klagen er det viktig at du får tydelig frem hva du er uenig i, og eventuelt nye opplysninger som kan ha betydning for saken.

Når vi har mottatt klagen din, får du svar fra oss innen 21 virkedager.

Båtsikring uansett vær

I kraftig vind og sjø kommer båter med slark i fortøyningen ofte i brutal bevegelse. Utriggere, pullerter og beslag blir utsatt for store krefter og påkjenninger.

Tips til riktig båtfortøyning

Behandling av personopplysninger

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger via e-post.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten. Les mer om Storebrands behandling av personopplysninger

Ordinær brevpost

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker

Politianmeldelse

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Meld tyveri eller skadeverk til politiet


Fant du det du lette etter?