Meld skade på fritidsbåt

Her finner du nødvending informasjon og skjema for å melde skade og tyveri på fritidsbåt.

Båtsikring uansett vær

I kraftig vind og sjø kommer båter med slark i fortøyningen ofte i brutal bevegelse. Utriggere, pullerter og beslag blir utsatt for store krefter og påkjenninger.

Meld skade og tyveri til politiet

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Følg skadesaken din

Når saken er registrert, kan du logge inn på 'Mine skadesaker' for å holde deg oppdatert. Der kan du også sende oss spørsmål og tilleggs­opplysninger, og laste opp vedlegg.

Nyttig informasjon

 • add Motorskade

  Har du fått motorhavari og trenger umiddelbar hjelp? Ring Redningsskøyta på telefon +47 915 02 016

  Motorskaden må ha oppstått som følge av en plutselig og uforutsett ytre hendelse, for eksempel kollisjon eller grunnstøting, for å være dekket. Dette gjelder også selv om du har Super-dekning.

  Skader som følge av slitasje, feilmontering eller lignende er dermed ikke dekket. Vi anbefaler deg å se regelmessig over båtens elektriske anlegg og motor, for å sikre godt vedlikehold og redusere risikoen for uønskede hendelser.

 • add Skade på skroget

  Når du har fått skader på båtens skrog og de har oppstått som følge av en plutselig og uforutsett ytre hendelse, kan skadene være dekket, så lenge du har kasko-forsikring.

  Skader som har oppstått på grunn av feilfortøyning, manglende vedlikehold eller manglende tilsyn av båten, er ikke dekket, selv om du har Super. Vi anbefaler deg å ha regelmessig tilsyn til båten året rundt, også ved vinteropplag, for å begrense risikoen for uønskede hendelser.

 • add Brann

  Brenner det i båten? Ring Redningsskøyta på telefon +47 915 02 016

  Definisjonen på brann i forsikringssammenheng er 'ild som har kommet løs'. Svimerker, smelteskader på ledningsnett i motor og lignende, er dermed ikke dekket. Skader som følge av brann vil kunne være dekket, så lenge du minst har delkasko-forsikring.

  Brann må du melde til politiet, og vi har behov for anmeldelsesnummeret du får av dem. Du kan skrive inn nummeret i fritekstfeltet når du melder inn saken til oss, eller ettersende det via «Følg saken din».

 • add Andre hendelser

  Har du hatt tyveri fra båten, eller noen har gjort hærverk, vil slike skader kunne være dekket, så lenge du minst har delkasko-forsikring.

  Husk å melde hendelsen til politiet, slik at du kan notere inn anmeldelsesnummeret når du melder inn saken til oss, eller ettersende det via «Følg saken din».

 • add Verksted

  Hvis det viser seg at båtskaden ikke er dekket av forsikringen, anbefaler vi deg  likevel å benytte et verksted som står på Norboats liste over autoriserte verksteder

  Da kan du være trygg på at reparasjoner og leveranser blir utført med høy kvalitet, og på en mest mulig bærekraftig måte.

 • add Psykologisk krisehjelp

  I sammenheng med en alvorlig hendelse tilknyttet din forsikring, slik som kollisjon, personskade, brann, ran og lignende, refunderer vi opptil 10 timer til kriseterapi når terapitimene gjennomføres innen 12 måneder etter hendelsen.

 • add Egenandel

  Egenandelen din finner du under 'Se detaljer og endre' på din båtforsikring

  Noen hovedtrekk:

  • Når båten din har forårsaket skader på en annen båt eller gjenstand, men båten din ikke har tatt skade, er egenandelen null.
  • Det er ingen egenandel for båtredning heller.
  • Ved tyveri av utenbordsmotor blir egenandelen noe redusert, dersom motoren var låst eller boltet fast med godkjent lås/bolt.
  • Egenandelen øker hvis fører av båten i skadeøyeblikket er under 23 år, og det ikke er gjort skriftlig avtale om dette i din forsikring.

Postadresse

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker


Fant du det du lette etter?