Når bør du tegne en livsforsikring?

Oppdateringene i arveloven har økt behovet for å tegne både livsforsikring og skrive testament for mange. Gjelder det for deg og dine?

Av  Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 29.01.2021
SIST OPPDATERT 15.05.2022

Hvordan hadde familieøkonomien sett ut dersom partneren din uventet dør? Og hva bør samboere være obs på kontra gifte par, om den ene går bort?

Da den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021, var det særlig to endringer som utpekte seg.

– Det ene var endringen i pliktdelsarv til barn. Nå er den øvre grensen for pliktdelsarv 15 G (grunnbeløpet i folketrygden) per livsarving, som i dag tilsvarer 1 779 300 kroner (per 1. mai 2023), forteller Nan Evy Stende, forsikringsekspert i Storebrand.

– Det andre er at det vil påvirke gjenlevende ektefelle eller samboer, at barnas rettigheter er styrket.


Trenger du livsforsikring?


Slik kan en livsforsikring trygge de etterlatte

Pliktdelsarv er den delen av arven barna til avdøde har rett på. Den utgjør 2/3 av hva den avdøde etterlater seg. Ønsker man å begrense arv til barn, må man nå forholde seg til den nye grensen på 15 G.

Med økt pliktdelsarv, sitter den gjenlevende ektefellen eller samboeren igjen med mindre penger, fordi en større del av arven nå går til barna. Dette har økt behovet for å sikre seg økonomisk ved hjelp av en livsforsikring.

NAN EVY STENDE: Forsikringsekspert i Storebrand. Foto: Schibsted Partnerstudio

En livsforsikring, også kalt dødsfallsforsikring, gir en engangsutbetaling til dine etterlatte ved dødsfall.

– Forsikringen kan hjelpe de gjenlevende å betjene lån, faste kostnader og å forsørge barn – utgifter som tidligere ble betjent av to personer, med to inntekter.

– Når den ene parten dør, og en inntekt forsvinner, sitter de fleste igjen med så mye som 70 prosent av kostnadene. Etterlater du deg barn, vet vi at det koster mye i det daglige, sier Stende.

SIFO sine estimater viser at det fort kan koste 30.000 kroner i måneden å drifte en familie på fire. Og det er uten en del utgifter, som bolig, strøm og andre boutgifter, alkohol, tobakk, helsetjenester, kostbare og utstyrskrevende fritidsaktiviteter og feriereiser.


Livsforsikring trygger de etterlatte


Fire livssituasjoner avgjør

Det er spesielt i fire livssituasjoner behovet for livsforsikring er til stede:

  • De som har gjeld
  • De som har ektefelle/samboer/partner/en å dele kostnadene med
  • De som har mindreårige barn
  • De som har særkullsbarn

– Når du skal vurdere hvor stor livsforsikringen skal være, er informasjon om disse forholdene gjerne avgjørende for hvilke forsikringssummer du bør vurdere, forteller Stende.

«
De fleste har gjort seg avhengig av to inntekter for å leve slik de er vant med.

Nan Evy Stende
Forsikringsekspert i Storebrand

La oss se på et eksempel:

Per og Kari er gift, og har to barn på 8 år og 10 år. De bor i et hus som de eier sammen, og som de deler boliglån på. Hvis en av dem går bort, skal boliglånet fortsatt betales, og det samme skal faste kostnader som strøm, bil, fritidsaktiviteter og andre daglige utgifter.

Dette kan bli utfordrende å klare på bare én inntekt, og det er her livsforsikring kommer inn, som kan bidra til at den etterlatte kan beholde hus og hjem.

Hvis Per og Kari velger å kjøpe en livsforsikring i Storebrand, diskuterer vi deres forsikringsbehov ut fra følgende forhold: gjeldsbetjening, deling av kostnader og kostnader knyttet til det å ta vare på barna.

Vi diskuterer også ønsket og behovet for å foreta et skifte mot arvingene. Når en ektefelle dør, må den som er igjen ta stilling til om h*n vil foreta arveoppgjøret med én gang, eller om den skal utsette arveoppgjøret ved å sitte i uskiftet bo. I de tilfellene man vet at man må foreta en utbetaling til arvinger, kan dette behovet dekkes inn i forsikringssummen.


Hvilken forsikringssum velger du?


Hvor mye koster en livsforsikring?

Prisen på livsforsikring er avhengig av alderen din og hvor mye du ønsker å forsikre deg for. Prisen stiger litt hvert år, fordi sannsynligheten for at noe skjer også øker. Her er noen eksempler på hva det kan koste i måneden ut fra alderen din:

Alder1 mill. kroner2 mill. kroner3 mill. kroner4 mill. kroner
30 år104 kr182 kr252 kr323 kr
35 år128 kr228 kr319 kr410 kr
40 år171 kr309 kr435 kr562 kr
45 år245 kr452 kr640 kr829 kr

 

Forsikringsekspert Stende understreker at livsforsikring er like viktig for unge som eldre.

– Er du i 30-årene, nyetablert og har høy gjeld og forsørgeransvar, bør du og partneren din sikre dere rent økonomisk ved dødsfall. De fleste har gjort seg avhengig av to inntekter for å leve slik de er vant med.

– Er du i 50-årene, og har høye verdier i bolig, kan en potensiell problematikk rundt arv påvirke ditt behov for livsforsikring. Det er også mange som fortsatt har gjeld å betjene i denne alderen.

Derfor bør samboere være særlig obs

I tillegg til livsforsikring, gjør den nye arveloven også at flere bør vurdere å skrive testament. Det bør du gjøre hvis du ønsker å sikre noen som ellers ikke er tilgodesett i arveloven, eller om du ønsker en annen fordeling av arv etter deg.

– Samboere har langt færre rettigheter enn gifte, og er ikke sidestilt ektefelle – verken i arvelov eller forsikringsavtaleloven.

– Som samboere uten barn, arver samboeren din ingenting etter deg om du dør. Det gjør at du må testamentere at samboer skal få noe. Har dere barn, arver samboer 4G, som tilsvarer 474 480 kroner (per 1. mai 2023), forteller Stende.

Kanskje dere bør vurdere å skrive et testament allerede nå? Her kan du lage et digitalt testament i dag.


Fant du det du lette etter?