Forsikring ved kritisk sykdom

 • Rask skattefri engangsutbetaling ved alvorlig sykdom.

 • Gir deg og dine økonomisk fleksibilitet i en krevende tid.

 • Du velger hva du bruker pengene til.

For råd om Kritisk sykdom, livsforsikring, uføreforsikring, og barneforsikring:

Forsikringen Kritisk sykdom gir deg

DekketSkattefri engangsutbetaling

Dekket i denne forsikringen

Utbetaling ved langvarig sykehusopphold

Dekket i denne forsikringen

Tilleggsutbetaling for psykologisk bistand

Dekket i denne forsikringen

Se vilkår for fullstendig beskrivelse.

Fullstendige vilkår

Faktaark og produktark (IPID)

Ofte stilte spørsmål

 • add Hvilke sykdommer og tilstander blir dekket av forsikringen?

  Disse sykdommene og tilstandene blir dekket av forsikringen

  • Alzheimers sykdom før fylte 60
  • amputasjon
  • bakteriell hjernehinnebetennelse
  • blindhet
  • Creutzfeldt Jakobs sykdom
  • døvhet
  • epilepsi
  • godartet svulst i hjerne, hjernehinne og ryggmarg
  • Guillaine-Barré syndrom
  • hjerteinfarkt eller alvorlig angina pectoris
  • hjerteklaffkirurgi
  • hjerneslag
  • koronar bypass eller angioplastikk (PCI)
  • kreft
  • motornevronsykdom inkludert ALS
  • multippel sklerose (MS)
  • nyresvikt
  • organtransplantasjon
  • Parkinsons sykdom før fylte 60
  • tap av taleevnen
  • tverrsnittlammelser
  • store brannskader
  • utlagt tarm
  • utposing på hjernens blodårer
  • utposing på hovedpulsåren
 • add Når får jeg utbetalingen?
  • Forsikringen blir utbetalt som et engangsbeløp når sykdommen er diagnostisert og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon.
  • Det er en forutsetning at du er i live 24 timer etter at diagnosen er stilt.
  • Erstatning for psykologisk bistand eller annen emosjonell støtte, blir utbetalt samtidig som erstatning for kritisk sykdom.
  • Erstatning ved sykehusopphold blir utbetalt etter 60 døgn.
 • add Hvor stor utbetaling bør jeg ha?

  Størrelsen på utbetalingen (forsikringssummen) velger du ut ifra ditt behov. Som hovedregel anbefaler vi at du velger en forsikringssum som tilsvarer mellom en halv og en hel årslønn.

  Start rådgivning og kjøp.

 • add Hvem kan kjøpe forsikringen?

  Du kan kjøpe forsikringen fra du har fylt 18 år og er under 60 år.

  For å kjøpe forsikringen må du levere et helseskjema.

 • add Hva koster forsikringen?

  Prisen avhenger av utbetalingen du velger, hvor gammel du er og helsetilstand.

  Start rådgivning og kjøp.

Slik flytter du en personforsikring til Storebrand

For å sikre dine rettigheter i forbindelse med overgang til nytt selskap, er det viktig at du følger disse stegene:

 1. Du bestiller ny forsikring hos oss.
 2. Du sender inn helseopplysninger for godkjenning.
 3. Du sier opp forsikringen i ditt gamle forsikringsselskap etter at du har mottatt bekreftelse fra oss om at den nye forsikringen er godkjent og aktiv.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon følger med forsikrings­papirene du får etter kjøpet.