Barneforsikring – fra Nemi til Storebrand

Her ser du dekningsendringene for barneforsikringen når du nå flytter til Storebrand. Vi anbefaler deg også å sette deg inn i de nye avtalevilkårene.

Pris for Storebrand barneforsikring basis

Pris for 2021 er 1 834 kroner. Prisen er den samme inntil barnet fyller 18 år. Merk at prisen likevel økes årlig i takt med endringer i grunnbeløpet. Forventet prisøkning fra 2021 til 2022 er ca. 5 prosent.

Etter fylte 18 år og frem til barnet er 25 år, kommer en prisjustering fra Storebrand i tillegg til endring i grunnbeløpet.

Storebrand barneforsikring basis

I tabellen nedenfor ser du en forenklet oversikt over Barneforsikring basis.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Forsikringen dekker Ja/nei Forsikringssum
Behandlingsutgifter ved ulykke Ja 101 351 kroner
Medisinsk invaliditet ved ulykke Ja 3 040 530 kroner
Medisinsk invaliditet ved sykdom Ja 3 040 530 kroner
Erstatning ved utvalgte sykdommer Ja 405 404 kroner
Dagpenger ved sykehusopphold Ja 710 kroner
Engangsutbetaling ved død Ja 101 351 kroner
Engangsutbetaling ved uførhet Ja 810 808 kroner
Pleie og omsorg Nei
Ombygging av bolig Ja Inntil 250 000 kroner
Videokonsultasjon med allmennlege Ja

Forsikringssummene bygger på grunnbeløpet pr. 1. mai 2020, som er på 101 351 kroner. Dekningssum vil endres i takt med økning av grunnbeløpet i folketrygden.

Nemi barneforsikring 

I tabellen nedenfor ser du en forenklet oversikt over de dekningene og forsikringssummene du har i dag.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Forsikringen dekker Ja/nei Forsikringssum
Behandlingsutgifter ved ulykke Ja 60 000 kroner
Medisinsk invaliditet ved ulykke Ja 1 500 000 kroner
Medisinsk invaliditet ved sykdom Ja 1 500 000 kroner
Erstatning ved utvalgte sykdommer Ja 300 000 kroner
Dagpenger ved sykehusopphold Ja 300 kroner
Engangsutbetaling ved død Ja 60 000 kroner
Engangsutbetaling ved uførhet Ja 500 000 kroner
Pleie og omsorg Ja Inntil 200 000 kroner
Ombygging av bolig Ja Inntil 200 000 kroner
Videokonsultasjon med allmennlege Nei

Fant du det du lette etter?