Barneforsikring – fra Nemi til Storebrand

Her ser du dekningsendringene for barneforsikringen når du nå flytter til Storebrand. Vi anbefaler deg også å sette deg inn i de nye avtalevilkårene.

Storebrand barneforsikring basis

I tabellen nedenfor ser du en forenklet oversikt over Barneforsikring basis.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Forsikringen dekker Ja/nei Forsikringssum
Behandlingsutgifter ved ulykke Ja 99 858 kroner
Medisinsk invaliditet ved ulykke Ja 2 995 740 kroner
Medisinsk invaliditet ved sykdom Ja 2 995 740 kroner
Erstatning ved utvalgte sykdommer Ja 399 432 kroner
Dagpenger ved sykehusopphold Ja 699 kroner
Engangsutbetaling ved død Ja 99 858 kroner
Engangsutbetaling ved uførhet Ja 798 864 kroner
Pleie og omsorg Nei
Ombygging av bolig Ja Inntil 250 000 kroner
Videokonsultasjon med allmennlege Ja

Forsikringssummene bygger på grunnbeløpet ved inngangen til 2020, som er på 99 858 kroner. Dekningssum vil endres i takt med økning av grunnbeløpet i folketrygden.

Pris for 2020 er 1 817 kroner

Prisen er den samme inntil barnet fyller 18 år. Merk at prisen likevel økes årlig i takt med endringer i grunnbeløpet. Forventet prisøkning fra 2020 til 2021 er ca. 1,5 prosent.

Etter fylte 18 år og frem til barnet er 25 år, kommer en prisjustering fra Storebrand i tillegg til endring i grunnbeløpet.

Nemi barneforsikring 

I tabellen nedenfor ser du en forenklet oversikt over de dekningene og forsikringssummene du har i dag.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Forsikringen dekker Ja/nei Forsikringssum
Behandlingsutgifter ved ulykke Ja 60 000 kroner
Medisinsk invaliditet ved ulykke Ja 1 500 000 kroner
Medisinsk invaliditet ved sykdom Ja 1 500 000 kroner
Erstatning ved utvalgte sykdommer Ja 300 000 kroner
Dagpenger ved sykehusopphold Ja 300 kroner
Engangsutbetaling ved død Ja 60 000 kroner
Engangsutbetaling ved uførhet Ja 500 000 kroner
Pleie og omsorg Ja Inntil 200 000 kroner
Ombygging av bolig Ja Inntil 200 000 kroner
Videokonsultasjon med allmennlege Nei