Brannkonstabel som snakker med kollega

De vanligste årsakene til brann hjemme

Noen brannårsaker er mer vanlig enn andre. Disse grepene kan du ta for å redusere risikoen for brann i boligen din.

Av  Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 01.12.2021
SIST OPPDATERT 01.11.2023

– De fleste branner begynner i det elektriske anlegget eller ved feil bruk av elektriske apparater, forteller Mats Sæterkvist, leder for Oppgjør Eiendom i Storebrand.

Disse brannene har gjerne sammenheng med feil ved installasjon, mangelfullt vedlikehold, manglende oppgradering eller overbelastning.

– Derfor er det lurt at du innimellom får gjort en el-kontroll av boligen, sier han.

I tillegg er uaktsomhet en av de største årsakene til store skader som følge av brann, som for eksempel komfyrbrann.

Les mer om de vanligste årsakene til brann og hvordan du kan forebygge at det skjer.

1) Overbelastning av det elektriske anlegget

Det kan være vanskelig å vite om du overbelaster det elektriske anlegget eller ikke. Men går sikringen eller jordfeilbryteren ofte, er det et tegn på at det er på tide med en el-kontroll av anlegget.

En el-kontroll sjekker at det elektriske systemet er som det skal, og at den elektriske installasjonen ikke har feil eller mangler som kan utgjøre en risiko i boligen. El-kontroll er særlig viktig i eldre boliger.

– Bor du i et eldre hus med et gammelt elektrisk anlegg, er det viktig å huske at vi bruker boligene våre og strøm på helt andre måter enn da de ble bygd. I dag lader vi ofte mobiler og nettbrett, har gjerne flere TV-er, samt musikkanlegg og TV-spill. Det er viktig å ha i bakhodet, sier Sæterkvist.

MATS SÆTERKVIST: Leder for Oppgjør Eiendom i Storebrand. Foto: Storebrand

Det er DLE, Det lokale eltilsyn, som utfører el-kontroller. Alle boliger skal ha periodisk kontroll hvert 20. år, mens for hytter og fritidsboliger gjelder hvert 30. år. Hvis du bor i en verneverdig bygning, eller eier en, skal den kontrolleres hvert 5. år.

Hvis du ønsker en kontroll av anlegget mellom besøkene fra DLE, må du ordne dette selv. Både tidsbruken og prisen avhenger av størrelsen på boligen din.

Flere kvadratmeter og etasjer betyr at flere elektriske komponenter må undersøkes.

Les også: Syv ting du bør vite om innboforsikring i Storebrand


Leier eller eier du bolig?


2) Komfyrbrann: – Mange glemmer pizzaen i ovnen

Ifølge Sæterkvist er uaktsomhet også en av de vanligste årsakene til store skader som følge av brann, og komfyrbrann er en av de vanligste grunnene.

Det oppstår ofte som følge av tørrkoking og overoppheting – både av voksne, men også av barn som bruker komfyren når de er alene hjemme etter skoletid.

– Mange glemmer for eksempel pizzaen i ovnen. Frityrolje er også en årsak til farlige branner, hvor oljen blir overopphetet og tar fyr. Det tar ikke veldig lang tid før det skjer veldig store skader, forteller Sæterkvist.

Ved å installere komfyrvakt får du en enkel forsikring mot denne type branner. Den varsler med lyd, og kan kutte strømmen til komfyren om noe skjer.

3) Støv fra pussemaskin

En annen brannårsak knyttet til uaktsomhet, kan være i forbindelse med oppussing. Mange leier pussemaskin uten å vite hvordan de skal håndtere selve støvet. Dette støvet er brennbart materiale og selvantennelig, og må behandles på en skikkelig måte.

Når støvsugeren som samler slipestøv ikke er i bruk, bør den oppbevares utendørs og borte fra huset, og posen bør tømmes når du er ferdig for dagen.

– Jeg vil også råde deg til å ikke tørke klær på en varmeovn eller la tørketrommel, vaskemaskin eller oppvaskmaskin stå på om natten, sier Sæterkvist.

Psst!
Visste du at Storebrand sin Innboforsikring super gikk helt til topps i Smarte Penger sin test av innboforsikring?


Eier eller leier du? Sikre eiendelene dine


4) Pipebrann

Ifølge Brannvernforeningen var det hele 1730 pipebranner i 2022 i Norge. Det er 300-400 flere branner enn snittet de syv siste årene.

Det kan skyldes både hardere fyring med fuktig ved og at flere enn før har tatt i bruk vedovnen for å varme opp hjemmet sitt, skriver Brannvernforeningen.

Ifølge Sæterkvist er faren for pipebrann er ekstra høy når du fyrer med fuktig ved og dårlig trekk, da det kan føre til et belegg av bek og sot på innsiden av pipeløpet.

– Det er dette belegget som kan ta fyr, og starte en pipebrann.

– En pipebrann er ikke alltid farlig i seg selv, men kan føre til sprekker og skjevheter i pipeløpet, slik at røyk, varme og ild siver ut i konstruksjonen, sier han.

Hvis du oppdager at det kommer flammer opp av pipa, skal du ringe 110.

5) Levende lys

I vinterhalvåret tenner vi oftere levende lys enn ellers, som også er en vanlig årsak til brann.

Et godt tips for å unngå dette, kan være å snakke om brannfaren i familien og lage regler for hvem som tenner på og hvem som skal huske å blåse ut stearinlysene.

– Når du brenner levende lys, må du gjøre dette under oppsyn. Husk også å ikke plassere stearinlys over lett brennbare ting eller ved noe som kan antennes, som for eksempel gardiner, understreker Sæterkvist.

6) Lading av batteri til elsykkel og elsparkesykkel

En økende årsak til brann hjemme er lading av batteri til elsykkel og elsparkesykkel.

Det er viktig å bruke originalt ladeutstyr, og sørge for at utstyret er intakt og ikke har noen skader. Du bør også unngå å lade om natten.

Lad gjerne ute hvis du kan, men unngå å gjøre det i minusgrader. Lader du inne, må sykkelen stå på et ubrennbart underlag i et rom med røykvarsler, og ikke sperre for rømningsveier.

Du skal avbryte ladingen umiddelbart hvis du hører lyder, kjenner lukt eller det blir varmt.

Les mer om brannsikkerhet og forsikring av elsparkesykkel og elsykkel her.


Lurer du på hva innboforsikringen dekker?


Dette bør du ha av brannslukningsapparat

Ved brann er tid helt avgjørende. Da er det viktig å ha utstyr som varsler deg ved brann, og apparater du kan bruke til å slukke med.

I Norge er det lovpålagt å ha minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje – både i bolig og fritidsbolig. Likevel anslås det at en halv million nordmenn bor i boliger uten fungerende røykvarslere.

– Mitt tips er at du bytter batteri i røykvarsleren på røykvarslerens dag 1. desember. Du kan også inngå avtale med en leverandør som har varsling for lavt batteri, sier Sæterkvist.

– Som forsikringskunde blir du belønnet for å sikre hjemmet ditt og begrense muligheten for skader.

Du skal også ha minst ett godkjent slokkeutstyr som kan brukes i alle rom. Bor du i større bolig med flere etasjer, anbefales det å ha minimum ett apparat per etasje.

Det kan være brannslukningsapparat i form av pulver eller skum, men det er anbefalt å ha husbrannslange i tillegg. 

Du kan ha husbrannslange som eneste slokkeutstyr, men for at den skal være godkjent må den kunne nå til alle rom i boligen. Ellers bør du ha annet utstyr i tillegg.


Fant du det du lette etter?