Detaljer om innboforsikring hytte

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva innboforsikringen omfatter. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Standard

Omfatter

 • Penger inntil 10 000 kroner
 • Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 50 000 kroner
 • Tilhenger til personbil oppbevart på forsikringsstedet inntil 10 000 kroner
 • Små bygg på forsikringsstedet inntil 20 000 kroner
 • Brannskade, Ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting. Eksplosjon.
 • Lyn – og elektrisk skade. Forsikringen gjelder for skade ved lynnedslag, kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger
 • Vannskade på innbo og løsøre ved utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
 • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng eller grunnen
 • Naturskade. Skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd
 • Brudd på glass og sanitærporselen. Forsikringen gjelder for bruddskade på glassruter og sanitærporselen i leid eller i sameiet bolig.
 • Matvarer i fryser inntil 10 000 kroner

Tyveri av innbo og løsøre i hytte. Forsikringen omfatter plutselig skadeverk i forbindelse med innbrudd. Bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig dekkes inntil 20 000 kr. Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal erstattes med inntil 30 000 kr

 • Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 10 000 kroner
 • Veskenapping inntil 20 000 kroner, ran og overfall
 • Tyveri av sykkel inntil 10 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann
 • Kriseforsikring – omfatter rett til refusjon av utgifter til kriseterapi med inntil 10 timer når sikrede er utsatt for et alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt i tilknytning til den forsikrede bolig
 • Lagringsforsikring – omfatter tyveri av ting ved midlertidig lagring, inntil to år utenfor forsikret bolig inntil 1 000 000, maks 100 000 kroner pr gjenstand
 • Utgifter til leie av annen fritidsbolig i forbindelse med erstatningsmessig skade, inntil 40 000 kroner

Omfatter ikke

 • Motorkjøretøy inkl. dekk/felger og fastmontert tilbehør 
 • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
 • Vanninntrenging fra andre steder enn terreng/grunn, f.eks. gjennom utett tak
 • Fra fellesrom og fellesgarasje
 • Fra bygninger som er åpne for alle, f.eks. forretning, ventehall, offentlige lokaler
 • Fra bygge- og anleggsplass som ikke er for beboelse
 • Riper, avskallinger o.l. på glass og sanitærporselen uansett årsak
 • Skade ved sopp, råte eller bakterier, herunder mugg
 • Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel (pr 1.1.2013 er det 6 000 kroner)

Super

Omfatter

 • Penger inntil 20 000 kroner
 • Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 200 000 kroner
 • Tilhenger til personbil oppbevart på forsikringsstedet inntil 20 000 kroner
 • Små bygg på forsikringsstedet inntil 50 000 kroner
 • Brannskade. Ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting. Eksplosjon
 • Lyn – og elektrisk skade. Forsikringen gjelder for skade ved lynnedslag, kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger
 • Vannskade på innbo og løsøre ved utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
 • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng eller grunnen
 • Naturskade. Skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd
 • Brudd på glass og sanitærporselen. Forsikringen gjelder for bruddskade på glassruter og sanitærporselen i leid eller i sameiet bolig
 • Matvarer i fryser, ubegrenset, inntil valgt forsikringssum
 • Tyveri av innbo og løsøre i hytte. Samme som standard, men ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum, ved tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal
 • Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 30 000 kroner
 • Tyveri av sykkel inntil 25 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann
 • Utvidet tyveridekning. Tyveri av ting fra bil, båt og campingvogn i Norden inntil 20 000.
  Andre tyveriskader enn nevnt tidligere, inntil 20 000 kroner
 • Skade på ting ved plutselig og uforutsett uhell. Skade på ting i Norden ved plutselig og uforutsett ytre årsak. Skjer skaden utenfor bolig eller gjenstander skades ved at de mistes ned, faller ned eller velter, er erstatningen begrenset med inntil 100 000 kr ved hvert skadetilfelle
 • Skade ved privat flytting. Skade i forbindelse med bæring og privat transport ved flytting, har ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum (men ikke mer enn 50 000 kroner pr. enkeltgjenstand)
 • Nøkkelforsikring – omfatter gjenanskaffelse av nøkler til forsikret bolig ved plutselig og uforutsett tap/skade av nøkler, inntil 10 000 kroner
 • Utgifter til leie av annen fritidsbolig i forbindelse med erstatningsmessig skade, inntil 80 000 kroner

Omfatter ikke

 • Motorkjøretøy inkludert dekk, felger og fastmontert tilbehør
 • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
 • Vanninntrenging fra andre steder enn terreng og grunn – f.eks. gjennom utett tak
 • Riper, avskallinger og lignende på glass og sanitærporselen (uansett årsak)
 • Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel (pr 1.1.2013 er det 6 000 kroner)
 • Ansvarsforsikring
 • Rettshjelpsforsikring
 • Yrkesskadeforsikring
 • Identitetstyveri

Egenandel for hytte innboforsikring

Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. Egenandelen er som regel 4 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

 • Naturskader: 8 000 kroner
 • Tyveri av sykkel hvis sykkelen er registrert i godkjent sykkelregister er egenandelen 2 000 kroner

Spesielt for Super

 • Ved skade på enkeltgjenstander er egenandelen 1 500 kroner, for gjenstander nyere enn to år. Denne egenandelen gjelder ikke for mobiltelefon, briller og sykkel.
 • Nøkkelforsikring: 500 kroner

Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 1767–2021