Illustrasjonsfoto: jente med elsparkesykkel

Dette er reglene for elsparkesykkel

I 2022 kom det flere nye regler for elsparkesykkel, og nå må du også ha ansvarsforsikring. Her er alt du bør vite.

Av  Veronika Søum/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 16.09.2022
SIST OPPDATERT 02.01.2023

Å bruke elsparkesykkel er praktisk og moro, men risikabelt. Faktisk er det ti ganger høyere risiko for å bli skadet i en ulykke på en elsparkesykkel enn vanlig sykkel, viser en rapport fra Statens vegvesen.

For å redusere antall ulykker har regjeringen tatt grep.

15. juni 2022 ble det innført nye regler for bruk av elektriske sparkesykler. Og fra 1. januar 2023 er du som privatperson pålagt å ha ansvarsforsikring for elsparkesykkelen din.

– Siden det er mange skader i forbindelse med bruken av elsparkesykkel, er det positivt å få en ordnet form på det, sier Bård Brandsrud, produktsjef for Motor i Storebrand.

– At det i tillegg har blitt innført en del regler og krav til føreren, er veldig bra fra et skadeforebyggende perspektiv.

Strengere regler

Statens vegvesen sin rapport tar utgangspunkt i en registrering fra 2019/2020. Det kommer frem at de fleste ulykkene er såkalte eneulykker, der føreren skader seg som regel ved å miste balansen.

Og risikoen for å skade seg på elsparkesykkel er tre ganger høyere om natta og i helgene. Rapporten viser også at halvparten av de skadde på elsparkesykkel hadde promille.

Ifølge de nye reglene er det å kjøre i ruspåvirket tilstand forbudt. Det kan kun være én person på elsparkesykkelen om gangen, og du kan ha en maksfart på 20 kilometer i timen.

Du må nå være fylt 12 år for å kunne kjøre elsparkesykkel, og alle under 15 år må bruke hjelm.


Har du elsparkesykkel?


Krav om ansvarsforsikring

I tillegg har elsparkesykkel blitt omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn». Dermed er elsparkesykkel nå omfattet av bilansvarsloven, i likhet med små elektriske kjøretøy som ståhjuling og elektriske rullebrett.

Som privatperson må du derfor som nevnt nå ha ansvarsforsikring for elsparkesykkelen din.

– Hvis du ved et uhell skader noen eller noe, har du trygghet ved at forsikringen dekker det. Det gjelder også når den skadde er føreren selv. I tillegg er det en trygghet for den skadelidte at det er en forsikring som dekker de påførte skadene, forteller Brandsrud.

BÅRD BRANDSRUD: Produktsjef Motor i Storebrand. Foto: Storebrand

Ansvarsforsikringen gjelder for én elsparkesykkel, og det er eieren som er ansvarlig for å sørge for at den er forsikret.

Siden elsparkesykler er omfattet av bilansvarsloven, spiller loven inn for de som ikke er forsikret. Det betyr at dersom du skulle skade noen eller noe uten forsikring, vil du kunne risikere å få et erstatningskrav på hele beløpet. Ved personskader kan dette bli store beløp.

Utover ansvarsforsikringen, kan tyveri av eller skader på selve elsparkesykkelen være omfattet av vår innboforsikring og reiseforsikring som tidligere.

– Viktig å overholde reglene

Selv om du har ansvarsforsikring, understreker Brandsrud at du må overholde de øvrige reglene som gjelder elsparkesykkel.

– Hvis du for eksempel kjører med promille dekker forsikringen kostnadene for den skadelidende. Men da vil du kunne få krav om tilbakebetaling.

For at forsikringen skal være gyldig, må kjøretøyet oppfylle myndighetenes krav i forhold til hastighet. Det vil si at du ikke kan ha en hastighet på mer enn 20 kilometer i timen.

– Skader du noen med et ulovlig kjøretøy, risikerer du også et erstatningskrav for påførte skader eller å få redusert erstatning for egne skader, utdyper Brandsrud.

De fleste som bryter reglene på elsparkesykkel får bøter. Du kan bli bøtelagt med forenklet forelegg om du bryter trafikkreglene, det vil si en bot du får på stedet, og kan bli anmeldt om lovbruddet er alvorlig. Du risikerer også bot om du parkerer feil.

Ellers kan du kjøre overalt med elsparkesykkel, så lenge du følger kjøreretningen og skiltingen.


Trenger du ansvarsforsikring for elsparkesykkel?Fant du det du lette etter?