Detaljer om dødsfallsforsikring

Dette er et sammendrag som viser hovedtrekkene av dødsfallsforsikringen vår. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Hva er dødsfallsforsikring?

En dødsfallsforsikring er en forsikring som gir en avtalt engangsutbetaling til dine etterlatte dersom du dør i løpet av avtaleperioden. Du bestemmer selv hvem som skal motta utbetalingen.

Hvem får utbetalingen?

Det vanlige er at forsikringssummen utbetales til ektefelle. Hvis du ikke er gift eller det er tatt ut separasjon, blir forsikringssummen utbetalt til arvinger etter loven (barn, barnebarn osv.) eller arvinger som er oppført i testament. Dersom du ønsker at utbetalingen skal gå til samboer eller andre enn ektefelle og arvinger, kan du velge å begunstige denne personen når du kjøper forsikringen.

Hvem bør ha dødsfallsforsikring?

De aller fleste som lever i et parforhold vil ha behov for dødsfallsforsikring, enten fordi man har felles gjeld, felles barn som skal forsørges eller fordi en inntekt/arbeidsinnsats i hjemmet faller bort, samtidig som faste utgifter er de samme. Behovet er særlig stort der en eller begge har barn fra tidligere forhold.

Hva kan pengene brukes til?

Pengene kan brukes fritt, men det er mange som bruker dem på følgende:

  • Kompensere for bortfall av avdødes inntekt
  • Nedbetale gjeld
  • Dekke andre faste utgifter
  • Redusert arbeidstid som eneforsørger
  • Etterutdanning
  • Flytting
  • Kapital til å løse ut andre arvinger for å kunne beholde bolig

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Du kan kjøpe dødsfallsforsikringen hvis du er mellom 18 år og 70 år, så sant helsen din er tilfredsstillende på det tidspunktet du inngår avtalen. Du kan beholde forsikringen helt til du fyller 90 år.

Hvilken forsikringssum bør du velge?

Størrelsen på forsikringssummen velger du ut fra ditt behov. Som hovedregel anbefaler vi en forsikringssum som tilsvarer din andel av gjeld.

Når utbetales forsikringssummen?

Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp etter at vi har mottatt melding om dødsfallet (dødsattest).

Utbetaling av erstatninger

Forsikringssummer reguleres årlig. Eksakt utbetalingsbeløp settes når betingelser for erstatning er oppfylt. Det er summer i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder.

Hva koster forsikringen?

Prisen beregnes i forhold til størrelsen på forsikringssummen, og avhenger av alderen din og om du røyker. Du får en helt konkret pris når du trykker på «Sjekk pris og kjøp» på produktsiden til dødsfallsforsikring.