Trafikkforsikringsavgift til staten

Årsavgiften for bil er nå erstattet med en trafikkforsikringsavgift. Her finner du nyttig informasjon om den nye ordningen.

Hva er trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgiften er en avgift til staten og erstatter årsavgiften. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn en trafikkforsikringsavgift på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy. Trafikkforsikringsavgiften kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy under 7 500 kilo.

Når skal jeg betale trafikkforsikringsavgiften?

Trafikkforsikringsavgiften skal betales samtidig med forsikringspremien. Betaler du forsikringen hver måned, gjør du det samme med trafikkforsikringsavgiften.

Har du årlig, halvårlig eller kvartårlig betaling med terminforfall 1. januar, inkluderes trafikkforsikringsavgiften i denne fakturaen/avtalegirotrekket.

Hvor mye skal jeg betale?

Avgiften blir fastsatt av Stortinget i statsbudsjettet. Storebrand står kun for innkrevingen.

For mer informasjon om gjeldende priser, se Trafikkforsikringsforeningen sider.

Hva skjer hvis jeg sier opp forsikringen?

Du skal bare betale trafikkforsikringsavgift til Storebrand så lenge bilen din er forsikret hos oss. Hvis du avslutter kundeforholdet, beregnes avgiften frem til datoen for oppsigelsen. Har du betalt for mye, får du pengene tilbake.

Hva skjer hvis jeg selger bilen?

Du skal bare betale trafikkforsikringsavgift fram til datoen for omregistrering. På samme måte som i dag er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer salgsmelding til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet. Selger vil dermed få trafikkforsikringsavgiften til korrekt salgsmelding er registrert.

Når vi har mottatt melding fra Statens vegvesen om at salgsmeldingen er registrert, avsluttes forsikringen automatisk.

Du kan lese mer om salg av kjøretøy på vegvesenets sider.

Hva skjer om jeg avregistrerer eller vraker kjøretøyet, eller det blir stjålet?

Du skal bare betale trafikkforsikringsavgift i den perioden kjøretøyet har ansvarsforsikring.

Når vi har mottatt melding fra Statens vegvesen om at kjøretøyet er vraket eller stjålet, avsluttes hele forsikringen automatisk.

Når vi har mottatt melding fra Statens vegvesen om at kjøretøyet er avregistrert, avsluttes ansvarsforsikringen automatisk mens eventuelle andre dekninger fortsetter.


Fant du det du lette etter?