Toppscore i forsikringstester

Vi skal alltid tilby attraktive produkter som virkelig tåler sammenligning med konkurrentene våre. Vi er stolte av at forsikringene våre kommer godt ut i flere tester gjennomført av media. Under kan du se en oppsummering av alle testresultatene.

Bilforsikring med Norges beste forsikringsvilkår

Vår Bilforsikring super er nok en gang testvinner hos Cicero. Begrunnelsen er hentet fra Ciceros markedsrapport for skadeforsikring, september 2021:

Storebrand skiller seg positivt ut ved å ha like gode eller bedre vilkår enn resten av utvalget på en rekke av vilkårene Cicero anser som viktigst i aktørenes toppdekning for bil. Noen av disse er blant annet totalskadegaranti, utvidet sum fastmontert utstyr eller løsøre og utvidet leiebildekning.

Kåringen har fokusert på utvalgte vilkår i aktørenes toppdekninger på bilforsikring, og det er kun enkelte aktører som er sammenlignet. Cicero har beregnet pris med utgangspunkt i ordinær pris som inneholder nettrabatt.

Bilforsikring til topps igjen

Forbrukernettstedet Smarte Penger har vurdert bilforsikringene i markedet.

Storebrand bilforsikring super gikk helt til topps med den karakteren og vekten Smarte Penger har gitt de forskjellige dekningene.

Innboforsikring – enda en test-vinner

Forbrukernettstedet Smarte Penger har vurdert innboforsikringene også.

Storebrand innboforsikring super gikk helt til topps med den karakteren og vekten Smarte Penger har gitt de forskjellige dekningene.

Barneforsikring – best i test august 2021

Forbrukernettstedet Smarte Penger har en omfattende vurdering av markedets barneforsikringer.

Storebrand barneforsikring ekstra gikk helt til topps med den karakteren og vekten Smarte Penger har gitt de forskjellige dekningene.

Reiseforsikring med terningkast 5

Storebrand reiseforsikring super fikk terningkast 5 i reiseforsikringstesten til Norsk familieøkonomi i juni 2021.

Reiseforsikring super rangeres høyt i årets test, og kan anbefales som et godt alternativ med gode dekninger for de fleste aldersgrupper, med hensyn til forholdet mellom pris og vilkår.

Barneforsikring – best i test januar 2021

Norsk Familieøkonomi ga Barneforsikring ekstra terningkast seks i år også, og er dermed fortsatt best i test. Her er begrunnelsen: 

Storebrand ble fremhevet som fjorårets vinner da de var først ute med å lansere indeksregulering av uførepensjon under utbetaling. Barneforsikring ekstra har fremdeles mange gode dekninger og høye forsikringssummer i sammenligning med øvrige barneforsikringer.

Forsikringssum i forbindelse med medisinsk invaliditet er testens høyeste på 30G, utvalgte sykdommer er blant de tre høyeste på 4G og uførepensjonen er på 1G. 

Uførepensjonen graderes derimot i henhold til uføregrad, og vil kun komme til full utbetaling dersom barnet blir 100 prosent ufør. Det må også bemerkes at dekning for medisinsk invaliditet ved sykdom kun gir utbetaling dersom invaliditetsgraden overstiger minstekravet på 50 prosent.

Samtidig plasseres Storebrand midt på treet prismessig og har dermed et godt forhold mellom pris og vilkår.

Barneforsikring ekstra er et svært godt alternativ for deg som ønsker å sikre barnet ditt nå og i fremtiden.

Les hele testen hos Norsk Familieøkonomi (oppsummering - hele testen ligger bak betalingsmuren).

Barneforsikring – best i test januar 2020

Norsk Familieøkonomi ga Storebrand barneforsikring terningkast seks, og kåret den til «Best i test». Her er begrunnelsen:

Barneforsikring ekstra fra Storebrand er et helt nytt barneforsikringsprodukt som lanseres ved utgangen av januar 2020. Her har selskapet lyttet til tilbakemeldingene og tatt grep. Det desidert viktigste med denne nyheten er at uførepensjonen indeksreguleres etter påbegynt utbetaling, noe som betyr at utbetalingen følger pris- og lønnsveksten i Norge. Det er Storebrand alene om. Uførepensjonen graderes, men er blant de høyeste.

Storebrand kan nå også skilte med en av de høyeste dekningene for medisinsk invaliditet ved både sykdom og ulykke på hele 30 G. Det er likevel viktig å understreke at erstatningen for medisinsk invaliditet ved sykdom kun kommer til utbetaling når invaliditetsgraden har vart i 2 år, anses som varig og er minst 50 prosent.

Barneforsikring ekstra er én av to med 4 G i forsikringssum for utvalgte sykdommer. Det veier også i positiv retning at Storebrand både inkluderer uførekapital (8 G), uførepensjon (1 G, gradert), hjelpestønad (inntil 998 580 kroner) og dagpenger (0,7 prosent av G) som i tillegg gjelder ved sammenhengende sykehusopphold i mer enn 7 dager.

For å unngå prisøkning ved barnets økende alder, velger Storebrand å fjerne dekningene for ombygging av bolig og dagpenger ved sykehusopphold når barnet fyller 18 år. Dette er utbetalinger som utbetales til foreldre.

Les hele testen hos Norsk Familieøkonomi (den ligger bak betalingsmuren).

Eller se oppsummering hos Din side