Båtforsikring

 • Nyt gledene båtlivet gir, og velg den forsikringen som passer deg best.
 • Velger du Super, får du en av markedets beste båt­forsikringer.
 • Dekker skade på egen båt og utstyr som naturlig hører sammen med båten.
Illustrasjonsfoto: familie på båttur

Vi feirer sommeren!

Nå får du 20 prosent sommerrabatt på Storebrand båtforsikring. Tilbudet kommer i stedet for 10 prosent vanlig nettrabatt, og gjelder for nye forsikrings­avtaler i hele sommer – fra 15. mai til 15. august 2024.

Hva dekker båtforsikringen?

Delkasko

Kasko

Super


Ansvar

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Erstatningsansvar inntil 2 millioner SDR ved skade på person, og 1 million SDR ved skade på ting.


Fører- og passasjer­ulykke

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Personskade på fører eller passasjer.

 • Død 100 000 kroner.
 • Livsvarig invaliditet inntil 200 000 kroner. Inntil 500 000 kroner for barn under 18 år.

Rettshjelp

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Nødvendige utgifter til advokatbistand, inntil 100 000 kroner pr. tvist.


Brann

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.


Tyveri og hærverk

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Skade ved tyveri og hærverk.


Fjerning av vrak

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Vrakfjerning etter brann- eller tyveriskade (inntil 10 prosent av forsikringssum), dersom det er pålagt av offentlig myndighet.


Fastmontert utstyr

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Inntil forsikringssum.


Båtredning

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Utgifter til slep til nærmeste trygge fortøyningssted.


Bagasje

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Bagasje om bord

 • Delkasko: inntil 50 000 kroner.
 • Kasko: inntil 50 000 kroner.
 • Super: inntil 100 000 kroner

Skade på eget fartøy, tilbehør eller rigg

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
 • Skade på egen båt som følge av sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
 • Skade på rigg ved brudd og følgene av dette.
 • Skade på fartøy og tilbehør under transport.

Skade på opplagsutstyr

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Inntil 20 000 kroner.


Feilfylling av drivstoff

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Dekker skade som følge av plutselig og uforutsett tilførsel av forurenset eller infisert drivstoff eller feil fylling på drivstofftank.


Tilhørende jolle eller gummibåt

Dekket i denne forsikringen

Ekstra utenbordsmotor, jolle, gummibåt, seilbrett og lignende.


Ekstrautgifter ved henting av båt

Dekket i denne forsikringen

Merutgifter ved henting av båt etter personredning.


Kostnader til opphold og hjemreise

Dekket i denne forsikringen

Personredning, det vil si kostnader dersom plutselig uhell med båten gjør det umulig å fortsette reisen.


Avbrutt båtsesong

Dekket i denne forsikringen

Avbrutt båtsesong (15. april–15. september) som følge av brann, tyveri eller kaskoskade, begrenset inntil 60 000 kroner.


Totalskade­garanti

Dekket i denne forsikringen

Erstatter inntil listepris for ny båt eller inntil kjøpspris for brukt båt.

Gjelder inntil tre år etter kjøpstidspunkt.

Tabellen viser en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Du får rabatt på forsikringen hvis du tyverimerker båten med Securmark.

Alltid gode priser

 • add 20 % lavere pris til fordelskunder

  Hvis arbeidsgiveren din sparer til pensjon for deg i Storebrand, er du en del av «Storebrand fordel». Da får du 20 prosent lavere pris på alle skadeforsikringer sammenlignet med vanlig pris.

  Kjøper du forsikringen på nett, får du 10 prosent nettrabatt også.

  Mer om Storebrand fordel

 • add 15 % samlerabatt

  Har du minst tre forsikringer hos oss, får du 15 prosent rabatt på alle skadeforsikringer sammenlignet med vanlig pris. Kjøper du forsikringen på nett, får du 10 prosent nettrabatt også.

  En av forsikringene må være bil-, hus-, innbo-, hytte-, barne-, livs- eller uføreforsikring. Du får ikke rabatt på personforsikringer.

 • add 10 % nettrabatt

  Kjøper du en skadeforsikring på nett, får du 10 prosent nettrabatt.

NYHET – båtvakt fra Sensar Marine

Få varsler om båtens tilstand direkte på mobilen. Svært god rabatt for Storebrands kunder.

Ofte stilte spørsmål

 • add Er det lovpålagt med ansvarsforsikring for båt?

  Nei, det er ikke lovpålagt med ansvarsforsikring, men vi anbefaler det likevel. Uten ansvarsforsikring kan du bli stilt personlig ansvarlig for skader på ting eller personer.

 • add Må jeg registrere båten min?

  Hvis motorbåten har motoreffekt over 10 HK, eller seilbåten er lengre enn 4,5 meter, må du registrerer båten din i Småbåtregisteret for å få forsikring.

  Husk å feste kjennemerket synlig på båten.

 • add Når og hvor gjelder forsikringen?

  Forsikringen gjelder hele året i Norge, Sverige, Danmark og Finnland.

  I sommersesongen (april – september) gjelder forsikringen også i resten av Europa, inklusive overfart til Svalbard, Island, Storbritannia, Madeira, Azorene og Kanariøyene.

 • add Hva og hvem er forsikret?

  Dekningene omfatter

  • Båten som er nevnt i forsikringsbeviset.
  • Den personen som er nevnt i forsikringsbeviset og enhver rettmessig bruker/fører av båten.
  • Tilbehør som har naturlig sammenheng med fartøyets bruk.
  • Når fartøyet ligger i opplag, skal løst tilbehør utover 20 000 kroner (samlet verdi), eller enkeltgjenstander med verdi over 5 000 kroner, påhengsmotor under 40 HK og utenbordsdrev være innelåst i bygning.

  Dekningene omfatter ikke

  • Bøye med kjetting og moring
  • Andre fortøyningsanordninger utenfor fartøyet
  • Smykker og penger
  • Skader som direkte skyldes materialtretthet, råte, korrosjon eller annen tæring
  • Skader som skyldes eller er en følge av snø- og istyngde, frost og issprengning, eller berøring med is erstattes ikke. Skader forårsaket av berøring med is når fartøyet er fortøyd i boblehavn tilhørende marina, båtforening eller lignende erstattes.
 • add Hvilke egenandeler gjelder for båtforsikringen?

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 8 000, 12 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, desto billigere blir selve forsikringen.

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

  • Ansvarsskade: ingen egenandel
  • Båtredning: 500 kroner
  • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
  • Hvis skade oppstår mens båten er utleid, fordobles avtalt egenandel. Fører- og passasjerulykkesdekningen gjelder når båten er utleid.
  • Hvis FG-godkjent alarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.
  • Ved tyveri av utenbordsmotor reduseres egenandelen med 4 000 kroner dersom motoren var låst/boltet fast med godkjent boltlås.
  • Hvis det er gitt rabatt for og avtalt at båten ikke skal brukes av fører under 23 år, og fører i skadeøyeblikket er under denne alderen, økes egenandelen med 10 000 kroner.

Gode og nyttige tilbud hos våre partnere

Hos våre samarbeidspartnere får du hjelp til å gjøre hverdagen enklere hvis noe går galt.

I tillegg får du gode rabatter.

Båtsikring uansett vær

I kraftig vind og sjø kommer båter med slark i fortøyningen ofte i brutal bevegelse. Utriggere, pullerter og beslag blir utsatt for store krefter og påkjenninger.

Sikkerhet på sjøen

Har du fått motorhavari eller på annen måte trenger umiddelbar hjelp? Redningsskøyta assisterer båter og folk på sjøen i Norge.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon følger med forsikrings­papirene du får etter kjøpet.


Fant du det du lette etter?