Foto: Bård Gullik Hagen
Foto: Harald Spjelkavik/NewsLab

– Denne barneforsikringen omfatter alt

For tobarnsfar Bård Gullik Hagen var en barneforsikring som inkluderer uførepensjon et selvsagt valg. Nå er barna trygt på vei inn i voksenlivet.

Av  Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 18.05.2020
SIST OPPDATERT 16.02.2022

Å sikre de vi er aller mest glad i er minst like viktig som å forsikre hus, bil og verdisaker. For skulle det skje noe uforutsett med barnet ditt, som alvorlig sykdom eller ulykke, kan det få store økonomiske konsekvenser både for barnet og familien.

– En barneforsikring sikrer både barnet og familien økonomisk om noe uforutsett skulle skje. Likevel er det bare halvparten av alle norske barn som har fullverdig barneforsikring, forteller Espen Paulsen, fagsjef for personforsikring i Storebrand Livsforsikring.

Paulsen tror mange tenker at det ikke er nødvendig med barneforsikring. Og selv om det er gode ordninger i NAV, er det ifølge Paulsen ikke alltid nok. Hans beste råd er å kjøpe en barneforsikring som også inneholder uføreforsikring.

ESPEN PAULSEN: Fagsjef for personforsikring i Storebrand. Foto: Storebrand

– Om barnet utsettes for noe som gjør at det som voksen blir arbeidsufør, vil en slik forsikring kunne redusere de økonomiske utfordringene, sier han.

Unge uføre (ble alvorlig syk før fylte 26 år) har rett til en årlig utbetaling på cirka 300.000 kroner fra NAV.

– Hvis inntekten havner på et slikt nivå, og man ikke har gode forsikringer, kan det være mange planer som blir vanskelig å gjennomføre, som å etablere seg med familie, forsørge barn og skaffe seg bolig, forteller Paulsen.


Barneforsikring ekstra har fått toppkarakter i stor test


Utgiftene har aldri vært et tema

Tobarnsfar Bård Gullik Hagen var blant dem som ikke hadde tenkt særlig mye på barneforsikring før han og moren til barna kom i kontakt med en finansrådgiver i 2009.

Foreldreparet fikk særlig anbefalt en barneforsikring hos Storebrand som sikrer mot uførhet, som de valgte å gå for. Skulle barnet bli utsatt for noe som fører til uførhet når barnet skal ut i arbeidslivet, vil det via barneforsikringen få månedlige utbetalinger så lenge barnet er ufør.

«
Bare halvparten av alle norske barn har en fullverdig barneforsikring

Espen Paulsen
fagsjef for personforsikring i Storebrand

– Det var ene og alene rådgiveren som fikk oss til å tegne barneforsikring, og han var veldig tydelig på at Storebrand kunne tilby den beste. Rådgiveren poengterte at denne barneforsikringen var dyrere enn andre, men for oss var utgiftene aldri noe tema. Denne barneforsikringen omfatter alt. Skulle noe skje, så er vi dekket, forteller han.

Hagen tror at en omfattende barneforsikring som inkluderer uføreforsikring ikke er noe man som forelder vil tenke på, men som man absolutt bør tenke på.

– Jeg opplever i min nærmeste krets at dette med barneforsikring generelt er noe folk vet lite om. Jeg fikk barn før flere av vennene mine, og da har jeg forklart for dem hva barneforsikring er og anbefalt dem å kjøpe dette.


Er du i etableringsfasen?


VIKTIG MED GOD BARNEFORSIKRING: Bård Gullik Hagen kjøpte barneforsikring til de to barna sine for over ti år siden. – Finansrådgiveren vi snakket med var tydelig på at Storebrand kunne tilby den beste. Foto: Harald Spjelkavik/NewsLab

Hvor mye er en barneforsikring verdt?

I Storebrand kan du velge mellom tre ulike barneforsikringer: Basis, Ekstra og Total. Ekstra og Total inneholder til forskjell fra Basis månedlig utbetaling ved uførhet.

Et eksempel:

En 19-åring blir varig ufør. Har personen barneforsikringen Ekstra eller Total, starter Storebrand utbetalingen av årlig uførepensjon på 106.399 kroner, som utgjør 8.666 kroner i måneden. Denne summen reguleres årlig. Etter 20 år med utbetaling har forsikringssummen steget til 155.000 kroner årlig, på grunn av den faste reguleringen på to prosent årlig.

Med den faste økningen på to prosent vil samlet utbetaling utgjøre 2.585.200 kroner. Uten den faste økningen ville det vært 2.127.900 for den samme perioden.

Innen to år vil Storebrand også utbetale et engangsbeløp på 851.200. Uførekapitalen som utbetales er skattefri og er et godt bidrag for unge i etableringsfasen. Denne dekningen er med i alle variantene barneforsikring (Basis, Ekstra, Total).

«
Det er fint for oss som foreldre å vite at barna våre er godt forsikret, selv når de begynner å bli voksne

Bård Gullik Hagen
Tobarnsfar

Barneforsikringen varer helt til barnet fyller 26 år, som betyr at barnet er forsikret mot uførhet også i studieårene – en periode av livet hvor de fleste ikke er særlig godt dekket med forsikringer. I tillegg kan du konvertere denne forsikringen til en voksenforsikring uten å måtte avgi nye helseopplysninger.

– Det er fint for oss som foreldre å vite at barna våre er godt forsikret, selv når de begynner å bli voksne. Sønnen vår har vært i militæret, studert og er nå ute i arbeidslivet. Han har betalt forsikringen selv siden han var 20 år, men han spurte selv om dette var noe han trengte og hva den inneholdt. Han forsto viktigheten og vet at han har en god forsikring, og vil ta over forsikringen helt når han fyller 26 år om et par år, forteller tobarnsfar Hagen.

– Er man singel uten barn kan det være at livsforsikring ikke er så viktig. Da kan det heller være smart å gå gjennom behovet for uføreforsikring. Det er noe nesten alle trenger, sier Paulsen i Storebrand.

ER GODT FORSIKRET: Barneforsikringen Mathilda og storebroren hennes har i Storebrand varer helt til de fyller 26 år. Etter dette kan de konvertere denne forsikringen til en voksenforsikring uten å måtte avgi nye helseopplysninger. Foto: Harald Spjelkavik/NewsLab

– Mange er opptatt av en god barneforsikring

Selv om en barneforsikring med uføreforsikring koster noe mer enn en uten, opplever Paulsen at mange kunder ser verdien av å ha støtte til pleie, omsorg og uførepensjon inkludert i forsikringen, som gjør at de fleste velger barneforsikringen Ekstra.

– Koster det noen kroner mer for en bedre forsikring er det ikke der de ønsker å spare. Sammenligner man Storebrands barneforsikring Basis og Ekstra er prisforskjellen cirka 160 kroner i måneden, forteller han.

Har du flere barn må du kanskje velge den rimeligste barneforsikringen, men har du mulighet til å betale for en barneforsikring med god uførepensjon er det fornuftig.

– Samtidig er det viktig å merke seg at barneforsikringen Basis har mange gode dekninger til en veldig god pris, sier han.


Fant du det du lette etter?