Barneforsikring kjøpt før 27. januar 2020

Her kan du lese mer om innholdet og utbetalingene i barneforsikringen. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Behandlingsutgifter etter ulykke

Forsikringen dekker inntil 99 858 kroner for

 • tannlegebehandling
 • fysioterapi- og kiropraktorbehandling
 • proteser, medisiner og forbindingssaker
 • reiseutgifter til og fra hjemstedet

Utbetalingen går til foreldre/foresatte for barnet. Det er en egenandel på 1 000 kroner pr. ulykke. For barneforsikring «Topp» er det ingen egenandel.

Medisinsk invaliditet etter ulykke

Erstatningssum inntil  2 697 750 kroner. Hele summen utbetales ved 100 prosent varig invaliditet. Ved delvis invaliditet minsker erstatningens størrelse tilsvarende.

Dersom barnet får utbetaling ved medisinsk invaliditet før fylte 18 år, vil utbetalingene automatisk bli meldt til fylkesmannen. Fylkesmannen foretar deretter en selvstendig vurdering av hvordan pengene skal forvaltes, eventuelt utbetales.

Erstatning ved utvalgte sykdommer

Noen foreldre vil kanskje ha behov for å ta permisjon eller dekke andre ekstrautgifter som kan oppstå. Derfor får foreldre/foresatte raskt utbetalt en engangserstatning på 408 750 kroner hvis barnet får en av disse alvorlige sykdommene:

 • kreft
 • leddgikt
 • diabetes
 • multippel sklerose (MS)
 • hjernesvulst
 • ulcerøs kolitt
 • Morbus Crohn
 • cystisk fibrose
 • trenger organtransplantasjon
 • alvorlig hjerneskade
 • nyresvikt
 • lammelser

Det er forsikringssummen i det siste forsikringsbeviset ditt som gjelder ved forsikringstilfelle.

Dagpenger ved sykehusopphold

Må barnet være mer enn én uke sammenhengende på sykehus, utbetales det en erstatning for hver natt på sykehus utover sju netter.

 • For kunder med tjenestepensjon i Storebrand er erstatningen 900 kroner pr. natt (Storebrand Fordel).
 • For andre kunder er erstatningen 654 kroner pr. natt.

Erstatningen gis for maksimalt 365 netter for samme sykdom/ulykke og går til foreldre/foresatte.

Engangsutbetaling ved død

Det utbetales en forsikringssum på 99 858 kroner hvis barnet dør før fylte 26 år.

Utbetalingen går til foreldre/foresatte.

Dekningen kan videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

Engangsutbetaling ved uførhet (uførekapital)

En engangsutbetaling på 866 550 kroner utbetales hvis barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør på grunn av en sykdom eller ulykke.

Utbetalingen går direkte til barnet.

Dekningen kan videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

Månedlig utbetaling ved uførhet (uførepensjon)

Denne dekningen er inkludert i barneforsikring «Pluss» og barneforsikring «Topp».

Om barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke, utbetales en månedlig uførepensjon frem til barnet blir 67 år.

Ved 100 prosent arbeidsuførhet: 99 858 kroner pr. år. Beløpet reguleres årlig frem til første utbetaling. Deretter reguleres ikke beløpet.

Det finnes andre varianter av barneforsikring med lavere sum på uførepensjon.

Eksakt utbetalingsbeløp settes når betingelsene for erstatning er oppfylt. Det er beløp i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder i hele utbetalingsperioden.

 • Utbetalingen går direkte til barnet.
 • Utbetalingen starter tidligst ved 18 år.

Dekningen kan videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

Ombygging av bolig

Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke, eller får en sykdom som krever tilpasning av boligen barnet bor i, dekker vi kostnader til ombygging av boligen for inntil 250 000 kroner. Du må vise oss et kostnadsoverslag over totalutgifter. Behovet må dokumenteres av legespesialist. Det er en forutsetning at kostnaden ikke kan dekkes fra annet hold.

Utbetaling av erstatninger

Eksakt utbetalingsbeløp settes når betingelsene for erstatning er oppfylt. Fram til da reguleres forsikringssummene årlig. Det er beløpene i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder i hele utbetalingsperioden.

Vær rask med å melde skade

Dersom barnet er utsatt for en ulykke eller får en sykdom som kan føre til erstatning, skal du melde fra om dette uten ugrunnet opphold til Storebrand.

Krav som ikke er meldt innen et år etter at du fikk kunnskap om de forhold du mener begrunner kravet, kan medføre at erstatningen bortfaller.

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen kan i noen tilfeller være et godt tillegg til hva det offentlige tilbyr. 

Barnet er sikret privat behandling senest 10 dager etter at du har sendt inn henvisning. Som foresatt vil du ha tilgang til HelpLine — en telefontjeneste med helsepersonell som ordner det praktiske i forbindelse med hendelsen.

Du får også tilgang til vår døgnåpne rådgivningstjeneste der du eller barnet kan ringe og snakke med profesjonelle samtalepartnere ved for eksempel depresjon eller andre psykososiale problemstillinger. Kontakt HelpLine på telefon 800 83  313 hvis du ønsker å bruke denne tjenesten.

I dekningen Topp får du følgende tilbud på bakgrunn av henvisning fra fastlege eller annen lege:

 • utredning, vurdering og behandling av privat legespesialist
 • inntil 24 fysikalske behandlinger per kalenderår (fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, naprapat)
 • inntil 12 behandlinger pr. hendelse hos psykolog
 • tilgang til 24 timers tverrfaglig rådgivningstjeneste
 • tilgang til kvalitetssikret behandlingsnettverk i utlandet hvor en også kan få en «second opinion»

Behandlingsforsikringen er ikke en forsikring for akutte hendelser, fordi dette er godt ivaretatt av det offentlige helsevesenet i Norge.

Behandlingsforsikringen kan videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

Videokonsultasjon med allmennlege

Med Barneforsikring Topp i Storebrand kan du få resepter, henvisning og svar på spørsmål om ulike symptomer og sykdommer – uten at barnet trenger å møte hos legen.

Vi dekker medisinsk videokonsultasjon uten egenandel for disse helseplagene:

 • muskel- og skjelettplager
 • allergi
 • øye- og urinveisinfeksjoner
 • sår, utslett og insektbitt
 • medisinske råd
 • feber og forkjølelse
 • fordøyelse og oppkast
 • hodepine og migrene
 • graviditet og barn

Fant du det du lette etter?