Barneforsikring kjøpt før 6. oktober 2014

Detaljer og fullstendige vilkår for 'gammel' barneforsikring. Denne forsikringen gjelder fortsatt, men den nye barneforsikringen vår har både flere og bedre dekninger. 

Ny Barneforsikring ekstra har fått terningkast seks, og er kåret til best i test.

Med ny og bedre barneforsikring får du blant annet

Årlig justering av uførepensjon (månedlige utbetalinger)
Når forsikringen kommer til utbetaling, øker beløpet med 2 prosent årlig.

Pleie og omsorg
Ny dekning som gir erstatning til foreldrene hvis barnet midlertidig får omfattende behov for pleie og omsorg etter sykdom eller ulykke.

Medisinsk invaliditet ved sykdom
Ny dekning allerede ved varig invaliditet på 50 prosent. Forsikringssummen ved 100 prosent medisinsk invaliditet er oppjustert til 30G. 

Illustrasjonsfoto: familien leker sammen

Vil du oppgradere?

Logg inn og se dine muligheter for å oppgradere til dagens barneforsikring.

Detaljer om barneforsikring kjøp før 6. oktober 2014

I 2014 lanserte vi en ny og oppgradert barneforsikring med nye dekningsnavn. Kjøpte du din barneforsikring før nylanseringen, har din forsikring et annet navn og dekninger enn vist på siden for barneforsikring.

 • Navn på forsikringen

  Standard: ingen endring.

  Utvidet: erstattet med Pluss. Forskjellen er høyere månedlig utbetaling ved uførhet (uførepensjon). Utover dette er forsikringsdekningen lik som Pluss.

  Super: erstattet med Topp. Forskjellen er høyere månedlig utbetaling ved uførhet (uførepensjon). Utover dette er forsikringsdekningen lik som Topp.

 • Utvalgte sykdommer

  Utvalgte sykdommer er en forsikring hvor forsikringssummen utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose innen en av de følgende sykdommene: Kreft, MS (multippel sklerose), diabetes (sukkersyke) type 1, Cystisk Fibrose, leddgikt, hjernesvulst, organtransplantasjon, Ulcerøs kolitt eller Morbus Crohn/Crohns sykdom.

  Erstatning vil bare utbetales en gang for samme sykdom, men løper videre for øvrige sykdommer. For mer detaljer og krav til diagnose, se våre vilkår.

  For forsikringer kjøpt før 1. september 2014 gjelder diagnosene hjernesvulst, organtransplantasjon, Ulcerøs kolitt og Morbus Crohn/Crohns sykdom bare dersom de er blitt diagnostisert eller har vist symptomer etter denne datoen.

 • Utbetalinger når barnet er under 18 år

  Hvis barnet får utbetaling ved medisinsk invaliditet, meldes utbetalingen til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Statsforvalteren vil deretter foreta en selvstendig vurdering av hvordan summen skal forvaltes, eventuelt utbetales. Andre utbetalinger før barnet fyller 18 år vil gå direkte til foreldre/foresatte.

 • Fullstendige vilkår for barneforsikring kjøpt før 6. oktober 2014
Illustrasjonsfoto: mor og barn ser på pc sammen.

Er du usikker på hvilken barneforsikring du har i dag?

Logg deg inn på forsikringsoversikten din. Du finner forsikringsbeviset ditt under «Detaljer».

Dekninger

For informasjon om hvilke spesifikke dekninger som gjelder din forsikring kan du logge deg inn på dine personlige sider for å se forsikringsbeviset ditt.

En overordnet beskrivelse av dekninger og utbetalinger ser du i tabellen nedenfor.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Barneforsikring Forsikringen omfatter Beløp og omfang
Alle varianter Behandlingsutgifter ved ulykke Maks 90 068 kroner. Ingen egenandel for Barneforsikring Topp.
Alle varianter Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 433 750 kroner (engangssum ved 100 prosent)
Alle varianter Død 90 068 kroner (engangssum)
Alle varianter Uførhet 781 750 kroner (maks engangssum). Blir utbetalt etter fylte 18 år.
Alle varianter Sykehusopphold Storebrand Fordel: 800 kroner pr. natt fra 14 dager etter innleggelse.
Øvrige kunder: 590 kroner pr. natt fra 14 dager etter innleggelse.
Alle varianter Utvalgte sykdommer - se beskrivelse under tabellen 368 750 kroner.
Utvidet og Super (ikke lenger i salg) Uførhet Maks 57 880 kroner pr. år (månedlige utbetalinger fra 18 til 67 år)
Pluss og Topp Uførhet Maks 90 068 kroer pr. år (månedlige utbetalinger fra 18 til 67 år)
Topp og Super Operasjon ved private sykehus Innen maks 14 dager
Topp og Super Behandling av legespesialist Behandling og undersøkelse
Topp og Super Fysioterapeut, kiropraktor, naprapat og manuellterapeut Inntil 24 behandlinger pr. kalenderår (samlet)
Topp og Super Psykolog Inntil 12 behandlinger pr. hendelse
Topp og Super Annet Tilgang til 24 timers tverrfaglig rådgivningstjeneste