Barneforsikring kjøpt før 6. oktober 2014

Detaljer og fullstendige vilkår for 'gammel' barneforsikring. Denne forsikringen gjelder fortsatt, men den nye barneforsikringen vår har både flere og bedre dekninger. 

Med ny og bedre barneforsikring får du blant annet

Årlig justering av uførepensjon (månedlige utbetalinger)
Når forsikringen kommer til utbetaling, øker beløpet med 2 prosent årlig.

Pleie og omsorg
Ny dekning som gir erstatning til foreldrene hvis barnet midlertidig får omfattende behov for pleie og omsorg etter sykdom eller ulykke.

Medisinsk invaliditet ved sykdom
Ny dekning allerede ved varig invaliditet på 50 prosent. Forsikringssummen ved 100 prosent medisinsk invaliditet er oppjustert til 30G.

Ofte stilte spørsmål om endringene

 • add Må jeg gi nye helseopplysninger hvis jeg ønsker å endre til ny barneforsikring?

  Hvis barnet er under 18 år, og du har Barneforsikring standard, utvidet, pluss, super eller topp i dag, kan du endre til en av de nye forsikringspakkene ved å svare på noen få helsespørsmål.

 • add Hva betyr det at jeg får symptomperiode på ny dekning?

  Ved etablering av barneforsikring, er det vanlig å ha en symptomperiode på tre måneder for alle dekninger.

  Ved oppgradering fra en avtale til en annen, vil symptomperioden kun gjelde for de dekningene som er nye eller har økt erstatning sett i forhold til den dekningen du allerede har.

 • add Er det nye produktet bedre på alle områder?

  Barneforsikring basis, ekstra og total bygger alle videre på tidligere produktpakker.

  De nye variantene inneholder nye dekninger og enkelte dekninger er forbedret. Dette medfører derfor at det er noe mer kostbart enn tidligere.

  Merk at det motsatt er enkelte dekninger (utvalgte sykdommer og uførekapital) som har fått en noe lavere forsikringssum, samt at dekningen 'ombygging av bolig og dagpenger ved sykehusopphold' opphører ved 18 år.

  Ta gjerne kontakt med kundesenteret hvis du har flere spørsmål.

Vil du oppgradere?

Så lenge barnet er under 18 år, kan du søke om å oppgradere til dagens barneforsikring.

Ring oss – vi hjelper deg gjerne!

Detaljer om barneforsikring kjøp før 6. oktober 2014

I 2014 lanserte vi en ny og oppgradert barneforsikring med nye dekningsnavn. Kjøpte du din barneforsikring før nylanseringen, har din forsikring andre dekninger enn vist på siden for barneforsikring.

 • add Utvalgte sykdommer

  Utvalgte sykdommer er en forsikring hvor forsikringssummen utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose innen en av de følgende sykdommene: Kreft, MS (multippel sklerose), diabetes (sukkersyke) type 1, Cystisk Fibrose, leddgikt, hjernesvulst, organtransplantasjon, Ulcerøs kolitt eller Morbus Crohn/Crohns sykdom.

  Erstatning vil bare utbetales en gang for samme sykdom, men løper videre for øvrige sykdommer. For mer detaljer og krav til diagnose, se våre vilkår.

  For forsikringer kjøpt før 1. september 2014 gjelder diagnosene hjernesvulst, organtransplantasjon, Ulcerøs kolitt og Morbus Crohn/Crohns sykdom bare dersom de er blitt diagnostisert eller har vist symptomer etter denne datoen.

 • add Utbetalinger når barnet er under 18 år

  Hvis barnet får utbetaling ved medisinsk invaliditet, meldes utbetalingen til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Statsforvalteren vil deretter foreta en selvstendig vurdering av hvordan summen skal forvaltes, eventuelt utbetales. Andre utbetalinger før barnet fyller 18 år vil gå direkte til foreldre/foresatte.

Er du usikker på hvilken barneforsikring du har i dag?

Logg deg inn på forsikringsoversikten din. Du finner forsikringsbeviset ditt under «Detaljer».