Nytt grunnbeløp i folketrygden (G) fastsettes først til høsten

På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret i frontfaget, har Regjeringen bestemt at trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten. Dette gjelder dermed også fastsettelse av nytt grunnbeløp i folketrygden (G). Resultatet fra trygdeoppgjøret og nytt G skal gjelde med virkning fra 1. mai 2020.

Knut Dyre Haug
Storebrand

Utsettelse av trygdeoppgjøret medfører tilsvarende utsettelse av eventuell regulering av pensjonsytelser under utbetaling fra kollektive tjenestepensjonsordninger.

Privat kollektiv tjenestepensjon – regulering av pensjonsytelser under utbetaling

Eventuell regulering av pensjonsytelser under utbetaling fra kollektive tjenestepensjonsordninger for 2020 er avhengig av at det gjennom 2019 er oppnådd overskudd i kollektivordningen til slik regulering, og at nytt grunnbeløp (G) per 1. mai 2020 er fastsatt.

 Utsettelse av trygdeoppgjøret medfører derfor en tilsvarende utsettelse av eventuell regulering av pensjonsytelser under utbetaling fra kollektive tjenestepensjonsordninger, samt regulering av pensjonsytelser fra driftspensjonsavtaler som vi administrerer.

 Som følge av at det stadig skjer endringer på medlemsmassen i kollektive tjenestepensjonsordninger kan det være at virkningstidspunktet for eventuell regulering vil være en dato etter det tidspunkt nytt grunnbeløp (G) blir kjent.

Offentlig tjenestepensjon – regulering av pensjonsytelser under utbetaling

Regulering av pensjonsytelser under utbetaling fra offentlig tjenestepensjonsordning vil som følge av denne utsettelsen først skje når trygdeoppgjøret er gjennomført i løpet av høsten. Pensjonene vil da bli regulert i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser for offentlig tjenestepensjon med en eventuell etterbetaling med virkning fra 1. mai 2020.

 For medlemmer som tidligere har vært ansatt med offentlig tjenestepensjon, vil en eventuell oppsatt pensjonsrett også reguleres med virkning fra 1. mai 2020.


  Fant du det du lette etter?