Fondsutvalg for privatkunder

Oppdaterte avkastningstall for fond og pensjonsporteføljer vi tilbyr privatkundene våre.

Spareprofilene Storebrand Ekstra Forsiktig Pensjon, Forsiktig Pensjon, Balansert Pensjon, Offensiv Pensjon og Ekstra Offensiv Pensjon kan kun handles på Fondskonto/Ekstrapensjon, ikke på Aksjesparekonto. Prisen i disse porteføljene inkluderer investeringer i omtrent 15 underfond. Når du kjøper en fondsportefølje, får du, i tillegg til forvaltning av underfondene, også fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og nedtrapping av risiko frem mot pensjonsalder. Det er mulig å sette sammen en liknende investeringsportefølje selv til en lavere pris. Da må du selv sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og nedtrapping av risiko. Eksponering mot Eiendom og Private Equity har du som privatperson ikke mulighet til å kjøpe selv via Storebrand.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?