Fondsutvalg for privatkunder

Her finner du avkastningstall for fond og pensjonsporteføljer vi tilbyr privatkundene våre. Klikker du på det enkelte fondsnavnet, finner du mer detaljert avkastningsinformasjon og fondets nøkkelinformasjon og prospekt.

Spareprofilene Storebrand Ekstra Forsiktig Pensjon, Forsiktig Pensjon, Balansert Pensjon, Offensiv Pensjon og Ekstra Offensiv Pensjon kan kun handles på Fondskonto/Ekstrapensjon, ikke på Aksjesparekonto. Prisen i disse porteføljene inkluderer investeringer i omtrent 15 underfond. Når du kjøper en fondsportefølje, får du, i tillegg til forvaltning av underfondene, også fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og nedtrapping av risiko frem mot pensjonsalder. Det er mulig å sette sammen en liknende investeringsportefølje selv til en lavere pris. Da må du selv sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og nedtrapping av risiko. Eksponering mot Eiendom og Private Equity har du som privatperson ikke mulighet til å kjøpe selv via Storebrand.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?