Storebrand Ekstra Offensiv P

BÆREKRAFTSCORE

7 av 10

RISIKO

5 av 7

AVKASTNING I ÅR -11.59 % 30.06.2022
SIDEN START (16.12.2012) - Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Porteføljen investerer utelukkende i aksjer og fordeler midlene på en bred internasjonal aksjeportefølje. Dette sikrer at risikoen er fordelt på flere markeder, og forvaltningen er knyttet opp mot markedsindeksenes sammensetning. Investeringer i utlandet er delvis valutasikret. Storebrand Ekstra Offensiv P har et årlig forvaltningshonorar på 1,20 %. Prisen inkluderer investeringer i omlag 15 fond/porteføljer, hvorav flere normalt ikke er tilgjengelig for privatmarkedskunder grunnet høy minstetegning. I tillegg til forvaltning får du ved kjøp av Ekstra Offensiv P; fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping (sistnevnte er ikke tilgjengelig på Fondskonto). Det er mulig å sette sammen en lignende investeringsportefølje selv til en lavere pris (omlag 0,80 % pr år, beregnet 31.05.2020). Du må da sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping av risiko selv, dersom det er ønskelig.

Fakta om fondet

ISINXL8000728955
Etablert16.12.2012
Kurs2170.49  NOK  (30.06.2022)
AUM1955887872 NOK  (29.06.2022)
Forvaltningshonorar1.2 %
Løpende kostnader 20171.2 %
ReferanseindeksSammensatt Indeks Ekstra Offensiv

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Not Disclosed

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 16.12.2012

Historisk avkastning

Periode Storebrand Ekstra Offensiv P Referanseindeks
Hittil i år -11,59 % -11,61 %
Siste 12 mnd -4,75 % -4,13 %
Siste 3 år * 8,60 % 9,56 %
Siste 5 år * 7,93 % 9,34 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Avkastning 3,75 % 9,21 % 18,05 % -7,28 % 21,57 % 9,14 % 22,57 % -11,59 %
Indeks 5,55 % 9,03 % 19,06 % -5,20 % 23,83 % 9,71 % 23,94 % -11,61 %

Sist oppdatert: 30.06.2022

*Gjennomsnittlig årlig avkastning

Innhold

Investeringer

 • Global ESG: 25.28 %
 • Storebrand Global Multifactor A: 21.35 %
 • Storebrand Norge I: 10.22 %
 • SPP Emerging Markets Plus A SEK: 8.58 %
 • Storebrand Global ESG Plus A: 7.17 %
 • Storebrand Indeks - Norge A: 7 %
 • Storebrand Global Solutions A: 6.4 %
 • Storebrand Norge Fossilfri A: 1.46 %

Sist oppdatert: 31.05.2022

Sektorfordeling

 •   TECHNOLOGY 17.69  %
 •   FINANCIAL_SERVICES 15.59  %
 •   INDUSTRIALS 11.95  %
 •   HEALTHCARE 9.66  %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 9.37  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 8.49  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 8.11  %
 •   BASIC_MATERIALS 6.92  %
 •   ENERGY 6.5  %
 •   REAL_ESTATE 3.03  %
 •   UTILITIES 2.69  %

Sist oppdatert: 31.05.2022

Landfordeling

 • USA: 43.5 %
 • NOR: 21.1 %
 • JPN: 4.72 %
 • CAN: 4.23 %
 • CHN: 3.61 %
 • GBR: 2.46 %
 • TWN: 1.94 %
 • FRA: 1.81 %
 • CHE: 1.75 %
 • NLD: 1.58 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 31.05.2022

Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.

Hovedfordeling

 • STOCK: 86.54 %
 • OTHER: 14.26 %
 • CASH: -0.8 %

Sist oppdatert: 31.05.2022

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?