Storebrand Ekstra Forsiktig P

BÆREKRAFTSCORE

6 av 10

RISIKO

2 av 7

AVKASTNING I ÅR 1.29 % 21.05.2024
SIDEN START (05.12.2012) - Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Profilen består av om lag 90% renter og 10% eiendom. Det investeres både i norske statsobligasjoner, pengemarkedsfond, og norske og globale selskapsobligasjoner. Eiendomsinvesteringen er primært næringseiendom sentrert rundt de største norske byene. Alle investeringer i utlandet er valutasikret. Storebrand Ekstra Forsiktig P har et årlig forvaltningshonorar på 0,60 %. Prisen inkluderer investeringer i omlag 15 fond/porteføljer, hvorav flere normalt ikke er tilgjengelig for privatmarkedskunder grunnet høy minstetegning. I tillegg til forvaltning får du ved kjøp av Profilen; fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping (sistnevnte er ikke tilgjengelig på Fondskonto). Det er mulig å sette sammen en lignende investeringsportefølje selv til en lavere pris (omlag 0,50 % pr år, beregnet 31.05.2020). Du må da sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og eventuelt nedtrapping av risiko selv, dersom det er ønskelig.

Fakta om fondet

ISINXL8000676337
Etablert05.12.2012
Kurs1213.94  NOK  (21.05.2024)
AUM505763430 NOK  (16.05.2024)
Løpende kostnader0.6 % 
ReferanseindeksSammensatt Indeks Ekstra Forsiktig

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

6

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Not Disclosed

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 05.12.2012

Historisk avkastning

Periode Storebrand Ekstra Forsiktig P Referanseindeks
Hittil i år 1,29 % 1,18 %
Siste 12 mnd 3,75 % 4,09 %
Siste 3 år * 1,01 % 1,13 %
Siste 5 år * 1,54 % 1,46 %
Siste 10 år * 1,74 % 1,46 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 2,31 % 0,70 % 2,75 % 2,75 % 0,73 % -2,17 % 3,78 % 1,29 %
Indeks 1,31 % 1,87 % 2,76 % 3,00 % 0,65 % -2,00 % 1,88 % 1,16 %

Sist oppdatert: 16.05.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

  • Storebrand Likviditet B: 37,14 %
  • Storebrand Kort Kreditt IG A: 12,45 %
  • Storebrand Global Kreditt IG B: 11,64 %
  • Storebrand Norsk Kreditt IG B: 11,32 %
  • SBL Grønn Obligasjon: 1,29 %

Sist oppdatert: 31.03.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?